Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turan S., İbret B.Ü., "TEACHERS’xx OPINIONS ON THE TEACHING OF SPATIAL CITIZENSHIP IN SOCIAL STUDIES COURSE", International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), pp.59-78, 2019 (Link)
Turan S., "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MEKÂNSAL VATANDAŞLIĞIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", International journal of geography and geography education (Online), vol.2, no.40, pp.59-78, 2019 (Link)
Turan S., "2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Disiplinlerarası Yapısının İncelenmesi", Journal of Innovative Research in Social Studies, cilt.2, no.2, ss.166-190, 2019 (Link)
Turan S., Karasu Avcı E., "2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programnın Dijital Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, cilt.1, ss.28-38, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Turan S., Karasu Avcı E., Faiz M., "Sosyal Bilgiler Derslerinde Disiplinlerarası Yaklaşımın Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri", USOS 2019, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.101-104
Turan S., Kaymakci S., "Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Değerler Eğitimine Etkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", USOS 2019, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.238-250
Turan S., Demirkaya H., "SOSYAL BİLGİLER 4. 5. 6. ve 7. SINIF DERS KİTAPLARI VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA İKLİMDEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ", DEKUS 2 International Symposium on Textbooks / Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, , vol.1, pp.565-591
Demirkaya H., Ünal O., Çal Ü.T., Turan S., "Filmler Yoluyla Coğrafya Öğretimi", II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, , vol.1, pp.455-461
Turan S., Kaymakci S., "2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Neler Getirdi?", UTEK 2, MUĞLA, TÜRKIYE, , pp.1028-1036
Demirkaya H., Turan S., "2018 Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programının Mekansal Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi", 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - İCOESS 2019, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2019, vol.1, no.11, pp.1-1
Kaymakci S., Turan S., "1998, 2005 ve 2018 İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", UTEK 2, MUĞLA, TÜRKIYE,
Demirkaya H., Turan S., "2018 ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ MEKÂNSAL VATANDAŞLIKBAĞLAMINDA İNCELENMESİ", ICOESS 3, Muğla, TÜRKIYE, , pp.223-224
Demirkaya H., Turan S., Çal Ü.T., "OKUL DIŞI EĞİTİM KAPSAMINDA SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININDEĞERLENDİRİLMESİ", ICOESS 3, Muğla, TÜRKIYE, , pp.221-222
Faiz M., Karasu Avcı E., Turan S., "SINIF ÖĞRETMENİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", UTEK 2, MUĞLA, TÜRKIYE, , pp.91-92
Karasu Avcı E., Turan S., "Etkili Vatandaşlık Eğitiminde Değerler ve Değerler Eğitimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşünceleri", ISOEVA 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.000-000
Kaymakci S., Turan S., "Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Olarak Türkiye’de Yazılan Akademik Kitapların İçerik AçısındanKarşılaştırılması", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2018, pp.110-110
Turan S., Kaymakci S., "Amerikan Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk/Osmanlı İmajı", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.109-109
Turan S., "2005 SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4-7. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA ANTROPOLOJİNİN YERİNİN İNCELENMESİ", Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, TÜRKIYE, , pp.1912-1932
Atak Z., Turan S., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Antropoloji ve Sosyoloji Disiplinlerine Ait Kavramların İncelenmesi", USBES 2017, Eskişehir, TÜRKIYE, , pp.499-500
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi