Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - 2019
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, 06.10.2016 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Yorganci, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularındaki Bilgi Ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, A.Şimşek, "Öğretmen Adaylarının Fetemm Farkındalığı Ve Öğretim Rogramına Entegrasyonu Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Caner, "Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Tutumları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, A.Koç, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin. Belirlenmesi,", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, S.Bakir, "Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutumları ile Ekolojik Ayak İzlerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi