Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2013
Yrd.Doç.Dr., AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2012
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, 09.11.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 13.05.2007 - 15.04.2012
Yerel Sulak Alan Komisyon Üyesi, Afyonkarahisar Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müd., Çevre ve Şehircilik İl Müd., 06.08.2006 - 12.08.2012
Bölüm Başkanı, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 02.04.2006 - 06.05.2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Aydingöz, "Karbon Tetraklorür’ün Karaciğerde Meydana Getirdiği Toksikasyona Karşı Liquidambar orientalis'ten Elde Edilen Ekstrelerin Koruyucu Etkisinin Araştırılması", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, M.Yorganci, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularındaki Bilgi Ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, A.Şimşek, "Öğretmen Adaylarının Fetemm Farkındalığı Ve Öğretim Rogramına Entegrasyonu Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, A.Koç, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin. Belirlenmesi,", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Caner, "Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Tutumları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, S.Bakir, "Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutumları ile Ekolojik Ayak İzlerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, G.Ardiç, "Yukarı Sakarya Havzası’nda Yaşayan Balık Türündeki Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Mevsimsel Olarak Belirlenmesi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, E.Ateş, "Yukarı Sakarya Havzası’nda Yaşayan Balık Türündeki Yağ Asitleri Değişiminin Mevsimsel Olarak Belirlenmesi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, H.Çorapçi, "Manda Süt, Kaymak Ve Yoğurtlarındaki Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, A.İsanç, "Farklı baraj göllerindeki balıkların ağır metal birikimleri üzerine araştırmalar", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, B.Algan, "Kemer Baraj Gölü’ndeki (Aydın) yılan (Anguilla anguilla L.1758) ve yayın balığı (Silurus glanis L. 1758)’nın toplam yağ asidi bileşenlerinin mevsimsel değişimi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, M.Yatağan, "Afyonkarahisar'daki barajlardan mevsimsel olarak avlanan bazı ekonomik balık türlerinde organoklorlu pestisit kalıntılarının belirlenmesi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, M.Karaçali, "Örenler Baraj Gölü'ndeki Cyprinus carpio (L. 1758 Cyprinidae)'nun Toplam Yağ Asidi Bileşiminin Belirlenmesi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, F.Kuş, "Afyonkarahisar ili içme suları ile Eber ve Karamık Gölü sularındaki organoklorlu pestisit kalıntılarının belirlenmesi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Mayıs, 2007.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, CERN’de Yapılan Çalışmalar Doğrultusunda Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Parçacık Fiziği Üzerine Farkındalıkları ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, YL Tez Savunması, Mayıs, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi