Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Manda Sütünde ve Manda Süt Ürünlerindeki Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi", BAP Diğer, Hızlı destek, Yönetici, 2013
"Serban Baraj Gölü’nde (Afyonkarahisar) Yaşayan Squalius Cephalus (L.1758)’Un Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonun Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 12HIZ.DES29, Yönetici, 2013
"Afyonkarahisar’daki Barajlardan Mevsimsel Olarak Avlanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Araştırılması", BAP Y.Lisans, 08.FENED.21, Yönetici, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi