Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mert R., Bulut S., Konuk M. , "The effects of season on fatty acid composition and omega 3/omega 6 ratios of northern pike (Esox lucius L., 1758) muscle lipids", CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, vol.33, pp.70-76, 2015
Bulut S., Kanber G., Tirindaz C., Kara H.H., Mert R., Konuk M., "Investigation of fatty acids of milk from different cow breeds", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.66, pp.168-171, 2015
Mert R., Bulut S., "Some Biological Properties of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Introduced into Damsa Dam Lake, Cappadocia Region, Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.46, pp.337-346, 2014
Mert R., Alas A., Bulut S., Ozcan M.M., "Determination of heavy metal contents in some freshwater fishes", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.186, pp.8017-8022, 2014
Yilmaz N., Turkekul I., Bulut S., Sahin F., Bayrak O.F., "Fatty Acid Composition in Ten Mushroom Species Collected from Middle Black Sea Region of Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.25, pp.1216-1220, 2013
Bulut S., Uysal K., Cemek M., Gök V., Kuş S.F., Karaçali M., "NUTRITIONAL EVALUATION OF SEASONAL CHANGES IN MUSCLE FATTY ACID COMPOSITION OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO) IN KARAMIK LAKE, TURKEY", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.15, pp.717-724, 2012
Uysal K., Taykurt N., Bulut S., Emiroglu O., "COMPARISON OF FATTY ACID AMOUNTS AND RATIOS OF omega 3 AND omega 6 FATTY ACIDS IN MUSCLE OF SOME FRESHWATER FISH UNDER NATURAL EXTREME COLD CONDITIONS", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.47, pp.431-433, 2011
Bulut S., Mert R., Solak K., Konuk M., "Some Limonological Properties of Selevir Dam Lake", EKOLOJI, vol.20, pp.13-22, 2011
Cemek M., Buyukokuroglu M.E., Hazman O., Bulut S., Konuk M., Birdane Y., "Antioxidant Enzyme and Element Status in Heroin Addiction or Heroin Withdrawal in Rats: Effect of Melatonin and Vitamin E Plus Se", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.139, pp.41-54, 2011
Bulut S., Akkaya L., Gök V., Konuk M., "Organochlorine pesticide (OCP) residues in cow's, buffalo's, and sheep's milk from Afyonkarahisar region, Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.181, pp.555-562, 2011
Gök V., Akkaya L., Obuz E., Bulut S., "Effect of ground poppy seed as a fat replacer on meat burgers", MEAT SCIENCE, vol.89, pp.400-404, 2011
Beyhan O., Yilmaz N., Bulut S., Aktas M., Ozsoy E., "Influence of Storage on the Aflatoxin and Fatty Acid Composition in Turkish Hazelnut (Coryllus avellana) Varieties", INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.13, pp.741-745, 2011
Karaçali M., Bulut S., Konuk M., Solak K., "SEASONAL VARIATIONS IN FATTY ACID COMPOSITION OF DIFFERENT TISSUES OF MIRROR CARP, CYPRINUS CARPIO, IN ORENLER DAM LAKE, AFYONKARAHISAR, TURKEY", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.14, pp.1007-1017, 2011
Cemek M., Buyukokuroglu M.E., Hazman O., Konuk M., Bulut S., Birdane Y.O., "The Roles of Melatonin and Vitamin E Plus Selenium in Prevention of Oxidative Stress Induced by Naloxone-Precipitated Withdrawal in Heroin-Addicted Rats", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.142, pp.55-66, 2011
Bulut S., Akkaya L., Gök V., Konuk M., "Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Kaymak in Afyonkarahisar, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.2797-2801, 2010
Bulut S., Erdogmus S.F., Konuk M., Cemek M., "The Organochlorine Pesticide Residues in the Drinking Waters of Afyonkarahisar, Turkey", EKOLOJI, vol.19, pp.24-31, 2010
Bulut S., Konuk M., Uysal K., Mert R., Cemek M., "SEASONAL VARIATION IN THE FATTY ACID COMPOSITION AND omega 6/omega 3 RATIO OF THE PIKE (Esox lucius) MUSCLE LIVING IN KARAMIK LAKE, TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, pp.2227-2231, 2010
Bulut S., "Fatty acid composition and omega 6/omega 3 ratio of the pike (Esox lucius) muscle living in Eber Lake, Turkey", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.3776-3780, 2010
Cemek M., Akkaya L., Birdane Y.O., Seyrek K., Bulut S., Konuk M., "Nitrate and nitrite levels in fruity and natural mineral waters marketed in western Turkey", JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, vol.20, pp.236-240, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bulut S., "Bilim Festivalinde Görevli Lise Öğrencileri Üzerine Festival Sürecinin Etkileri", Akdeniz University Journal of Faculty of Education, cilt.1, ss.15-27, 2018
Bulut S., "Determination of Fatty Acid Concentration and Profile in Breast Milk after Delivery", Der Pharma Chemica, vol.9, pp.30-38, 2017
Bulut S., "Investigation of the Protective Effect of Sığla Oil Against Carbon Tetrachloride-Induced Toxication in Kidney", Journal of Applied Biological Sciences , vol.8, pp.10-13, 2014
Mesut A., Bulut S., "Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri Sığla", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.1-6, 2014
Bulut S., Mert R., "Serban Baraj Gölü nde Afyonkarahisar Yaşayan Squalius cephalus L 1758 un Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonun belirlenmesi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014
Kara R., Bulut S., Akkaya L., "Determination of Fatty Acid Composition of Afyon Tulum Cheese", Journal of Food and Nutrition Research, vol.2, pp.17-20, 2014
Bulut S., "Determination of Fatty Acid Composition of Afyon Tulum Cheese", JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, vol.2, pp.17-20, 2014
Mesut A., Cemek M., Bulut S., "Seasonal Change of Physico Chemical Properties of Thermal Water from Afyonkarahisar Region", Asian Journal of Chemistry, vol.26, pp.6853-6855, 2014
Bulut S., Mert R., Konuk M., Beklan A., Solak K., "The Variation of Several Biological Characteristics of the Chub Squalius cephalus L 1758 in the Orenler Dam Lake Northwest Anatolia Turkey", Notulae Scientia Biologicae, vol.4, pp.27-32, 2012
Öztekin O., Köken R., Bulut S., Alpay F., "Afyonkarahisar İli Anne Sütü Pestisit Düzeylerinin Belirlenmesi ve Epidemiyolojik Etkilenimi", Türkiye Klinikleri(J Pediatr), cilt.20, ss.113-118, 2011
Bulut S., "Seyitler Baraj Gölü nde Afyonkarahisar Yaşayan Carassius gibelio nun Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonunun Değişimi", Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.69-75, 2010
Bulut S., Mert R., Solak K., Çevik C., "Apa Konya ve Selevir Afyonkarahisar Baraj Göllerinde Yaşayan Cyrinus carpio L 1758 nun Kas Dokusundaki Toplam Yağ Kolesterol ve Kül Miktarının Üreme Periyodu Boyunca Değişimleri", Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.12-19, 2010
Bulut S., "Damsa Baraj Gölü (Ürgüp) Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin Araştırılması", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.285-302, 2010
Bulut S., Mert R., Yildirim G., Yilmaz M., Gül A., "Apa Baraj Gölü nün Konya Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-10, 2008
Bulut S., "Apa Baraj Gölü’nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-10, 2008
Bulut S., "Some Biological Characteristics of Cyprinus carpio (L., 1758) Inhabiting in the Apa Dam Lake (Konya-Turkey)", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.47-60, 2008
Bulut S., "Eber ve Karamık Göllerinden Avlanan Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Depolama Sıcaklığı ve Süresinin Biyojen Amin Oluşumuna Etkisi", Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.1, ss.27-34, 2006
Bulut S., "Some Biological Properties of the Squalius cephalus (L., 1758) Population Inhabiting Apa Dam Lake in Konya (Turkey)", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.1-12, 2006
Öztürk M.O., Bulut S., "Selevir Baraj Gölü Afyonkarahisar ndeki Cyprinus carpio L Sazan nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma", Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.143-149, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bulut S., "Damsa Baraj Gölü’nde (Nevşehir) Yaşayan Cyprinus carpio (L., 1758)’nun Büyüme Özellikleri", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.241-
Bulut S., "Eber Gölü’nde yaşayan Turna (Esox lucius L. 1758)’nın Büyüme Özellikleri", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.346-
Bulut S., "Kızılırmak Nehri’ndeki Havuz Balığı (Carassius gibelio, Bloch., 1782)’nın Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.345-
Şahin G. , Bulut S., "ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ", 1. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Ağustos 2020, pp.1-3
Atıcı T., Solak C.N., Bulut S., "Population and algae of Selevir Dam Lake (Afyon)", II. International Environmental Protection Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2019, pp.115-115
Atıcı T., Solak C.N., Mert R., Bulut S., "Population and algae of Apa Dam Lake (Konya)", II. International Environmental Protection Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2019, pp.113-113
Bulut S., "Bilim Şenliklerinin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarısı Ve Fen Tutumları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi", V. International Eurasian Educational Research Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.**-**
Bulut S., "Hydrachna Procecessi Era, Eylais Setosa Ve Hydrodroma Despiciens (Acari, Hydrachnidia) Türlerinde Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi", 5. Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2018, pp.9-9
Bulut S., "Bilim Estivalinde Görevli Üniversite Öğrencileri Üzerine Vestival Sürecinin Etkileri", 5. Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2018, pp.2-2
Bulut S., "The Effects Of The Festıval Process On The Hıgh School Students In The Scıence Festıval", Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2017, pp.180-180
Bulut S., "Seasonal changes on levels of the macro and trace elements in muscle of Esox Lucius and Cyprinus carpio from Karamık and Eber Lake", International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.**-**
Bulut S., "Damsa Baraj Gölü (Ürgüp-NEVŞEHİR)’nde yaşayan Tinca tinca (L.,1758)’nın Yağ Asidi Kompozisyonu ve ?3/?6 Oranlarındaki Mevsimsel Değişimler", FABA 2012 Fisheries and Aquatic Sciences , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.165-165
Bulut S., "Doğal ve Kültürü Yapılan Fındıkların (Corylus avellana) Yağ Asidi Kompozisyonu", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.828-828
Bulut S., "Damsa Baraj Gölü (Ürgüp-NEVŞEHİR)’nde yaşayan Cyprinus carpio (L.,1758)’nun Yağ Asidi Kompozisyonu ve ?3/?6 Oranlarındaki Değişimleri", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1113-1113
Bulut S., "Determination of the Seasonal Changes on Total Fatty Acid Composition of Pike (Esox Lucius L., 1758) Muscle Lipids in Kızılırmak River (Turkey)", VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2011, pp.129-129
Bulut S., "Determination of the seasonal changes on total fatty acid composition and ?3/?6 ratios of carp (Cyprinus carpio L.,1758) muscle lipids in Kızılırmak River (Turkey)", VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2011, pp.121-121
Bulut S., "Afyonkarahisar’daki Baraj Göllerinden Mevsimsel Avlanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Organoklorlu Pestisit Kalıntıları", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.862-863
Öztekin O., Alpay F., Bulut S., Şen A., Köken R., Demir T., "The kinds and the levels of pestisids found in expressed human milk in Afyonkarahisar region of Turkey", 1st International Congress of UENPS (Union of European Neonatal and Perinatal Societies), Roma, ITALYA, , pp.111-112
Bulut S., "Damsa Baraj Gölü’nde (Nevşehir) Yaşayan Sander Lucioperca (L., 1758)’nın Bazı Büyüme Özelliklerinin Araştırılması", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.859-860
Bulut S., "Tavşan Kıkırdak Doku ve Kemik İliği Ekstraktlarının Tavşanlarda Kan Ve Karaciğerdeki Toplam Protein İle Bazı Lipid Parametrelerine Etkileri", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.731-732
Bulut S., "Eber Gölü’ndeki (Afyonkarahisar) Esox lucius’un Kas Dokusundaki Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.307-307
Bulut S., "Eber Gölü ve Akşehir Gölü’ndeki (Afyonkarahisar) Organoklorlu Pestisit Kalıntı Miktarları", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.390-390
Bulut S., "Apa Baraj Gölü (Konya)’nün Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Ağustos 2009, ss.124-124
Bulut S., "Seyitler Baraj Gölü’nde Yaşayan Carassius Auratus (L., 1758)’Un Bazı Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.309-309
Bulut S., "Örenler Baraj Gölü (Afyonkarahisar)’nde Yaşayan Leuciscus Cephalus (L., 1758)’Un Bazı Biyo-Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Ağustos 2009, ss.426-426
Bulut S., "Kemer Baraj Gölü’nde Yaşayan Silurus glanis’in Kas Dokusu Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Ağustos 2009, ss.270-270
Bulut S., "Afyonkarahisardaki Çiftliklerden Toplanan Sütlerdeki Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.389-389
Bulut S., "Seasonal variation in nutritional value with respect to fatty acid composition of Carassius gibelio in Uluabat Lake", 3rd International congress on food and nutrition , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Nisan 2009, pp.150-151
Bulut S., "Kemer Baraj Gölü’nde Yaşayan Anguilla Anguilla (L. 1758)’nın Kas Dokusu Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişim", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.41-41
Bulut S., "Damsa Baraj Gölü (Ürgüp) Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin Araştırılması”", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.306-306
Bulut S., "Karamık Gölü Suyunda Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-23 Haziran 2008, ss.207-207
Bulut S., "Sabit ve artan dozlarda eroin verilerek bağımlılık oluşturulan ratlarda, nalokson ile meydana getirilen akut yoksunluk durumundaki oksidatif stresin araştırılması", III. Ulusal veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2007, ss.88-88
Bulut S., "Örenler Baraj Gölü’ndeki Cyprinus carpio (L. 1758 Cyprinidae)’nun toplam yağ asidi bileşiminin mevsimsel değişimlerinin belirlenmesi", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, ss.284-284
Bulut S., "Depolama Sıcaklığı ve Süresinin Biyojen Amin Oluşumuna Etkisi", XX. Ulusal Kimya Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2006, ss.51-51
Bulut S., "Selevir Baraj Gölü’ndeki Cyprinus carpio (L. 1758)’nun kas dokusu yağ asidi kompozisyonu ve kolesterol seviyesinin belirlenmesi", XX. Ulusal Kimya Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2006, ss.68-68
Bulut S., "Apa Baraj Gölü (Konya)’nde Yaşayan Leuciscus cephalus (L.1758)’un Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.94-94
Bulut S., "Apa baraj gölü’ndeki cyprinus carpio (sazan)’nun kas dokusu yağ asidi kompozisyonu ve kolesterol seviyesine üreme döneminin etkisi’", , XXXII. Ulusal Fizyoloji Kongresi , DENİZLİ, TÜRKIYE, 18-22 Eylül 2006, ss.151-151
Bulut S., "Türkiye’nin batısında tüketime sunulan doğal maden sularında nitrat ve nitrit düzeyleri", 9. Gıda Kongresi , BOLU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2006, ss.781-781
Bulut S., "Yedigöller (Yukarı Porsuk Havzası-Kütahya)’da yaşayan Carassius carassius (L.1758)’un büyüme özellikleri", IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, ss.117-130
Bulut S., "Kokardere (Yukarı Porsuk Havzası-Kütahya) balıkları üzerine sistematik bir araştırma", IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ISPARTA, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, ss.81-88
Bulut S., "Kütahya ve çevresinde yaşayan Cyprinidae familyasına ait bazı balık türlerinde görülen Argulus foliaceus L. Üzerine bir araştırma", IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ISPARTA, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, ss.392-398
Bulut S., "Beşkarış ve Kureyşler (Yukarı Porsuk Havzası-Kütahya) baraj alanları balık faunasının belirlenmesi üzerine bir ön çalışma", IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ISPARTA, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, ss.778-781
Bulut S., Bayazit V., Mert R., Alas A., Koyun M., "Tavşan karaciğer özütlerinin tavşanların kan ve karaciğerlerindeki toplam protein ile bazı lipid parametrelerine etkiler", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, TÜRKIYE, , ss.229-239
Bulut S., "Isırganotu (Urtica dioica) yaprak özütlerinin tavşanların kan ve karaciğerlerindeki toplam lipid ve toplam kolesterol seviyelerine etkileri", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.11-19
Bulut S., "Sarımsak (Allium sativum) özütünün tavşanların kanlarındaki toplam lipid ve toplam kolesterol seviyelerine etkileri", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.1-10
Bulut S., "Afyonkarahisar ili içme sularındaki organoklorlu pestisit kalıntılarının belirlenmesi", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , MALATYA, TÜRKIYE, 10 Eylül 2007 - 16 Eylül 207, ss.346-346
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bulut S., "Zooloji", Çeviri, Nobel, ANKARA, 2016
Bulut S., "İnsan Fizyolojisi", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi