Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altunbaş S., "Pedogeomorphology of the Burdur-Gölhisar Basin, SW Anotolia, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.1, pp.139-149, 2019
Altunbaş S., Atalay İ. , Siler M., "Relationship Between Geologıc Parent Material And Growth of Forest Trees In the Gölhisar Basin In SW Anatolia, Turkey", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, pp.11085-11106, 2019 (Link)
Altunbaş S., Gözukara G., Sönmez N.K., Maltaş A.Ş., Kaplan M., "Relationship Between Spectral Reflectance and Plant Nutrient element-Chlorophyll Content in Lettuce (Lactuca Satıva L.) Growing", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.3624-3632, 2018
Altunbaş S., "Relationships Between Solid-Liquid Organic Fertilization and Spectral Reflectance in Lettuce (Lactuca sativa L.) Growing", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.5355-5362, 2018
Sönmez N.K., Onur I., Altunbaş S., "DETERMINING NATURAL AND CULTURAL CHANGES AROUND WETLANDS BY MEANS OF REMOTE SENSING TECHNIQUES: A CASE STUDY IN EGIRDIR LAKE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.244-249, 2015
Alkan H., Korkmaz M., Altunbaş S., "Interactions Between Local People And Lakes: An Example From Turkey", Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, vol.17, pp.la-lh, 2009 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gözükara G., Altunbaş S., Sarı M., "Zamansal ve Mekansal Değişimlerin Farklı Fizyoğrafyalardaki Toprakların Oluşumu, Gelişimi ve Morfolojisi Üzerine Etkisi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.2, pp.277-288, 2020
Şimşek O. , Altunbaş S., Demirel B.Ç., Gözükara G., "Alüviyal fizyografyalar üzerinde gelişen farklı topraklarda arazi değerlendirme çalışmaları ", MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, no.1, pp.129-135, 2020 (Link)
Şimşek O., Altunbaş S., Gözükara G., Demirel B.Ç., "Farklı Alüviyal Depozitler Üzerinde Gelişen Toprakların Pedolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, no.3, pp.347-358, 2020 (Link)
Altunbaş S., "Burdur-Gölhisar havzasında serpantin kayası üzerinde gelişen toprakların bitki besleme kapasiteleri", Mediterranean Agricultural Sciences, vol.32, pp.141-146, 2019
Buyurgan K., Altunbaş S., Gözükara G., "Farklı Fizyoğrafya Ünitelerinde Gelişen Yayla Seracılığının Zamansal ve Mekansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS Teknikleri İle Belirlenmesi: Elmalı/Antalya Örneği", DERİM, no.2, ss.217-227, 2019 (Link)
Gözükara G., Altunbaş S., Sarı M., "Mekansal Değişimin Alüviyal Fanlar Üzerinde Oluşan Toprakların Özelliklerine Etkisi", Mediterranean Agricultural Science, no.3, pp.425-435, 2019 (Link)
Gözukara G., Altunbaş S., Sönmez N.K., Maltaş A.Ş., Kaplan M., "Roka (Eruca sativa L.) Yetiştiriciliğinde Katı ve Sıvı Organik Gübre Uygulamalarının Spektral Yansıma Üzerine Etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.29, pp.641-651, 2019 (Link)
Gözükara G., Altunbaş S., Sarı M., "Mekansal değişimin alüviyal fanlar üzerinde oluşan toprakların özelliklerine etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, no.3, ss.425-435, 2019 (Link)
Gözükara G., Altunbaş S., Sarı M., "Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi ", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.34, pp.386-396, 2019 (Link)
Gözükara G., Altunbaş S., Şimşek O., Sari O., Buyurgan K., Maltaş A.Ş., et al., "Determination of the relationship between plant nutrient concentration and spectral reflection in Rocket (Eruca vesicaria) cultivation", Mediterranean Agriculturel Sciences, vol.32, pp.55-62, 2019
Altunbaş S., Sarı M., "Kurutulan Kestel Gölünden Kazanılan Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri Ile Üretim Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.61-65, 2011 (Link) (Özet)
Sarı M., Altunbaş S., "Aksu Araştırma Ve Uygulama Alanının İdeal Arazi Kullanım Planlaması", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.61-69, 2010 (Link) (Özet)
Sarı M., Altunbaş S., "Aksu Araştırma Ve Uygulama İstasyonu Topraklarının Morfolojik, Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.157-168, 2009 (Link) (Özet)
Altunbaş S., Sarı M., "The Relationships Of Iron Contents Between Red Mediterranean Soils And Its Parent Material", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.15-21, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Sönmez N.K., Sarı M., Demirtaş E.I., Altunbaş S., "Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Farklı Derecelendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.425-435, 2005 (Link) (Özet)
Sarı M., Altunbaş S., Sönmez N.K., Emrahoğlu E.I., "Farklı Fizyoğrafik Üniteler Üzerinde Yer Alan Eski Manay Göl Alanı Topraklarının Özellikleri Ve Potansiyel Üretkenlikleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.7-17, 2003 (Link) (Özet)
Demirtaş E.I., Sarı M., Sönmez N.K., Altunbaş S., "Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Toprak Derecelendirme Çalışmalarına Yeni Bir Yaklaşım", Derim, cilt.20, ss.19-26, 2003 (Özet)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atalay İ. , Altunbaş S., Siler M., "The Importance of Marl Deposits on the Soil Formation, Land-Use and Land Degradation in Turkey", 10th International Soil Conress 2019, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.82-89
Atalay İ. , Altunbaş S., "Main Reasons and Results main Reasons and Result of the Landa Degradation in Turkey ", 10th International Soil Conress 2019, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.75-81
Atalay İ. , Altunbaş S., Siler M., "Burdur Gölhisar Havzası Jeomorfolojisi ve Ana Materyalinin Doğal Ortam Üzerindeki Etkisi", 1st Istanbul International Geography Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.348-351
Gözükara G., Altunbaş S., Maltaş A.Ş., Sönmez N.K., Kaplan M., "Roka (Lactuca sativa L.) Yetiştiriciliğinde Organik Gübre uygulamaları ile Spektral Yansıma Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", 8.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.137-137
Gözükara G., Altunbaş S., Şimşek O., Buyurgan K., Sari O., Maltaş A.Ş., et al., "Roka (Eruca vesicaria) Yetiştiriciliğinde Spektral Yansıma ile Bitki Besin Maddesi Konsantrasyonu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.43-43
Atalay İ. , Altunbaş S., Siler M., Coşkun M., "Pütürge (Malatya) ve Baskil (Elazığ) Dolaylarında Ayrışmış Gnays ve Granitler Üzerinden Taşınan Kumlu Malzemenin Güncel Sedimentasyon Üzerindeki Etkileri ", Uluslararası Katılımlı Sedimentoloji Çalışma Grubu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2019, vol.1, no.1, pp.53-53
Atalay İ. , Altunbaş S., Siler M., "The Formation of Gully Erosion on the Colluvial Deposit Between Salihli and Bozdağlar Mountains Flank in the Aegean Region", Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ocak - 1 Şubat 2019, pp.587-588
Atalay İ. , Altunbaş S., Siler M., "Burdur Gölhisar Havzasında Faylı Yapının Oluşumu ve Evrimi", Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2019, pp.9-9
Gözükara G., Altunbaş S., Maltaş A.Ş., Sönmez N.K., Kaplan M., "Relationship Between Organic Fertilization and Spectral Reflectance in the VNIR region in Lettuce (Lactuca sativa L.) Growing", International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.500-500
Atalay İ., Altunbaş S., Khan A.A., Coşkun M., "The Effects of Tectonic Movements on The Shaping of Topography, Karstification andSoil Formation in The South Western Part of Taurus Mountains in Turkey", TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, TÜRKIYE,
Atalay İ., Altunbaş S., Khan A.A., Coşkun M., "The Mountain Ecology of the Taurus Mountains and Its Effects on Nomadism", TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , pp.623-635
Altunbaş S., "The Importance of Karstic and Tectonic- Karstic Depressions in the Formation of Agricultural Lands of Mediterranean Region in Turkey", International Symposium Ecology, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.107-107
Gözükara G., Altunbaş S., Sari M., "Evaluation of the Effect of Some Climatic Parameters on TimeDependentSpatial Variation of Lake Burdur 1975-2017.", International Symposium Ecology, Kastamonu, TÜRKIYE, , pp.68-68
Altunbaş S., "Soil Formation on The Serpentine-Peridotite Parent Material in Turkey", International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.496-496
Altunbaş S., Atalay İ. , "Relationship Between Parent Materials and Land Capability Classification in Turkey", International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.498-498
Gözükara G., Altunbaş S., "Time-Dependent Spatial Variations of Some Lakes in The Lakes Region; 1975-2017", International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.499-499
Gözükara G., Altunbaş S., Sari M., "Determination of Effective Geomorphology Events and Physiographic Units in The Formation of Lands in The Vicinity of Burdur Lake", Internationla Symposium on Geomorphology,, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.76-76
Gözükara G., Altunbaş S., Sari M., "Determination of Land Change Near The Burdur Lake by Using Remote Sensing and Geografic Information Systems", 5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi , KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.24-24
Sari O., Altunbaş S., "Geomorphologic Investigation of Suitable Organic Farming Terrains by Geographical Information Systems Techniques: Antalya Kemer-Finike Example", International Symposium on Geomorphology, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.506-507
Gözükara G., Altunbaş S., Sari M., "Determinatıon Of Effective Geomorphological Events And Physiographic Units In The Formation Of Lands In The Vicinity Of Burdur Lake", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY, Elazığ, TÜRKIYE, , pp.76-76
Altunbaş S., Gözükara G., "Properties of Soils Developing in The River Ridge: The Case of Antalya-Aksu River in The South of Turkey", 5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi , KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.23-23
Buyurgan K., Altunbaş S., "Determination of The Temporal-Spatial Variation of Greenhouse Areas in Two Different Physiographic Units in Elmalı District of Antalya", International Symposium on Geomorphology, Elazığ, TÜRKIYE, , pp.519-519
Gözükara G., Altunbaş S., "Lakustrin Materyal Üzerinde Gelişen Toprak Özellikleri", 3.Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.80-80
Altunbaş S., Gözükara G., "Properties of Soil Physiografic on Different Physiografic Regions During The Planning of Agricultural River Basins: Turkey's Southwestern Antalya-Aksu Basin Example", 2.International Conference on Science Ecology and Tecnology, Barcelona, ISPANYA, 14-16 Ekim 2016, pp.768-773 (Özet) (Abstract)
Demirel B.Ç., Altunbaş S., "Havza Yönetimi ve Toprak Etüdleri", 3. Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.73-73
Sari M., Altunbaş S., Gözükara G., "Agents and Factors of Deteriorations Occurred in Agricultural and Forest Areas: An Example From Southwest Turkey Antalya", XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Saint Petersburg, RUSYA, 26-28 Mayıs 2015, vol.1, pp.750-758
Altunbaş S., Sari M., Gözükara G., "Effects of Degradations in Wetlands of Turkey on Agriculture and Forest Ecosystems", XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Saint Petersburg, RUSYA, 26-28 Mayıs 2015, pp.33-41
Gözükara G., Altunbaş S., Sari M., "Organik Tarım Alanlarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla İzlenmesi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.156-165
Altunbaş S., Gözükara G., Sari M., "Havza Planlarında Organik Tarım Alanlarının Değerlendirilmesi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.84-90
Altunbaş S., Sarı M., "Türkiye Ölçeğinde Sulak Alan Yönetim Planlarının Durumu. Eğirdir Gölü Yönetim Planı Örneği", I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2010, ss.182-185 (Özet)
Korkmaz M., Alkan H., Altunbaş S., "Su Kaynakları Yönetimi: Sosyo Ekonomik Değerlendirmeler (Eğirdir Gölü Yönetim Planı Örneği)", International Davraz Congress, ISPARTA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.1666-1674 (Özet)
Altunbaş S., "Sulak Alan Yönetim Planlarında Katılımcı Yaklaşımın Sağlanması", VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-23 Ekim 2008, ss.213-213 (Özet)
Altunbaş S., Ülker S., "Korunan Alan Yönetim Planlarının Değerlendirilmesi (Kovada Gölü Milli Parkı Örneği)", VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-23 Ekim 2008, ss.215-215 (Özet)
Sarı M., Altunbaş S., "Sürdürülebilir Havza Yönetiminde Toprak Kaynaklarının Planlanması ve Önemi", VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-23 Ekim 2008, ss.278-278 (Özet)
Alkan H., Altunbaş S., Korkmaz M., "Eğirdir Yöresindeki Kırsal Yerleşimlerin Sosyo Ekonomik Yapıları Ve Eğirdir-Kovada Göllerine Olan Yaklaşımları Üzerine Bazı Tespitler", Göller Kongresi,, ISPARTA, TÜRKIYE, 9-10 Haziran 2007, ss.215-228 (Özet)
Altunbaş S., Sarı M., "Relationships Between The Parent Material on Soil on Red Mediterranean Soil", M.Şefik Yeşilsoy International Symposium On Arid Region, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 1998, pp.363-369 (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atalay İ., Altunbaş S., Coşkun M., Siler M., "Taşların Ekolojisi İle Topoğrafyanın Toprak Oluşumu, Tarım ve Ormancılık Açısından Önemi", Meta Basım Yayım, İZMİR, 2020
Atalay İ. , Altunbaş S., Siler M., Dal N., "Burdur- Gölhisar Havzasının Ekolojisi, Ekosistemleri ve Habitatları ile Mermer Ocaklarının Rehabilitasyonu", Tarım ve Orman Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 2019
Altunbaş S., Ed., "Eğirdir Gölü Yönetim Planı", Fakülte Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama LTD. ŞTİ. , ISPARTA, 2008 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi