Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öztekin C., Teksöz G., Pamuk S., Şahin E., Kılıç D.S., "Gender perspective on the factors predicting recycling behavior: Implications from the theory of planned behavior", WASTE MANAGEMENT, vol.62, pp.290-302, 2017
Pamuk S., Sungur S., Öztekin C., "A Multilevel Analysis of Students' Science Achievements in Relation to their Self-Regulation, Epistemological Beliefs, Learning Environment Perceptions, and Teachers' Personal Characteristics", INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE AND MATHEMATİCS EDUCATİON, vol.15, pp.1423-1440, 2017
Pamuk S., Peker D., "Turkish pre-service science and mathematics teachers' computer related self-efficacies, attitudes, and the relationship between these variables", COMPUTERS, vol.53, pp.454-461, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kahriman-Pamuk D., Elmas R., Pamuk S., "Artırılmış Gerçeklik ve Fen Etkinlikleri: Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, no.1, ss.671-699, 2020 (Link) (Özet) (Abstract)
Pamuk S., Kahriman-Pamuk D., "Preservice Teachers’ Intention to Recycle and Recycling Behavior: The Role of Recycling Opportunities", International Electronic Journal of Environmental Education, vol.9, pp.33-45, 2019
Pamuk S., Elmas R., "Bilişüstü Öz-Düzenlemenin, Öz-Yeterlik ve Hedef Yönelimi ile Açıklanması: Afyon ili örneği", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.175-189, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Pamuk S., Elmas R., Kahriman-Pamuk D., "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", 2nd International Elementary Education Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2019, pp.430-430
Pamuk S., Özgeldi M., Kahriman-Pamuk D., "Okul Öncesi Fen ve Matematik Eğitiminde Lego Kullanımı", Eğitimde Gelecek Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2017, ss.1-1
Pamuk S., Kahriman-Pamuk D., "Mentoring Needs of Preservice Preschool Teachers", 5th International Early Childhood Education Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Özgeldi M., Kahriman-Pamuk D., Pamuk S., "Geometric Understanding of Preschool Children", 5th International Early Childhood Education Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Kahriman D., Pamuk S., "Preservice Preschool Teachers’ Recycling Intentions", 69th OMEP World Assembly and International Conference-2017, Opatija, HIRVATISTAN, 19-24 Haziran 2017, pp.1-1
Pamuk S., Elmas R., Saban Y., "Students self-efficacy and achievement goals as predictors of their metacognitive self-regulation", ICEMST 2016: International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.1-1
Pamuk S., Öztekin C., Teksöz G., Şahin E., Kılıç D.S., "Sürdürülebilir bir kampüs için geri dönüşüm davranışı anketi: geçerlik-güvenirlik çalışması", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1-1
Şahin E., Kılıç D.S., Pamuk S., Öztekin C., Teksöz G., "Predictors of recycling behavior: A Turkish university campus case", The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-15 Eylül 2013, pp.1-1
Tekkaya C., Kılıç D.S., Teksöz G., Pamuk S., Şahin E., "Modeling the Relationships between Recycling Behavior and Gender", National Association for Research in Science Teaching (NARST), Rio Grande, PORTO RIKO, 10-14 Nisan 2013, pp.1-10
Tekkaya C., Pamuk S., Teksöz G., Kılıç D.S., Şahin E., "To recycle or not to recycle: Accessible conditions and gender as determinants of recycling behavior", The European Conference on Educational Research (ECER), İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2013, pp.1-10
Yıldırım Ç., Pamuk S., Elmas R., "21. yüzyıl öğretmenleri için WEB 2.0 araçları", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss.16-16
Pamuk S., Peker D., "Pre-Service Science and Mathematics Teachers’ Computer Related Self-Efficacy, Attitudes, and the Relationship among These Variables", American Educational Research Association 2008 Annual Meeting, New York, ABD, 24-28 Mart 2008, pp.1-1
Topçu M.S., Pamuk S., "The Effect of Computer Simulation on Middle School Students’ Understanding of Mendelian Genetics, Attitude and Self-Efficacy towards Computer", 6th International Educational Conference (IETC 2006), Gazimagusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-23 Nisan 2006, pp.1562-1568
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi