Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çaynak S., Kutlu F.Y., "The psychological symptom, probability of suicide and coping ways of a group of convict and detainee", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.17, pp.93-98, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çaynak S., Keser İ., "THE EVALUATION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES OF GRADUATE THESIS RELATED TO DISABILITY DONE THE HEALTH AREA IN TURKEY", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, pp.106-106, 2018 (Link)
Çaynak S., Şimşek Arslan B., Hallaç S., Keser İ., Buldukoğlu K., "EXAMINATION OF STATE OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING IN THE CONTEXT OF A CLINICAL PRACTICE AND A REGULATION IN TÜRKİYE", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, pp.42-42, 2018 (Link)
Çaynak S., Keser İ., Günbayi İ., "STIGMA EXPERIENCES OF PSYHIATRIC NURSES AND COPING STRATEGIES: A QUALITATIVE STUDY", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, pp.50-50, 2018 (Link)
Keser İ., Çaynak S., Ergün G., Sakiner A., Kuloğlu M.M., "The Effect Of The Psychoeducatıon In The Psychıatrıc Day Hospıtal On The Selfeffıcacy And Well-Beıng Of The Patıents", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, pp.119-120, 2018 (Link)
Temel M., Çaynak S., Boyacioğlu N.E., "STRESS EXPERIENCE AND MENTAL WELL-BEING IN GYPSIES: A QUALITATIVE STUDY ", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, pp.20-20, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çaynak S., Boyacıoğlu N.E. , Temel M., "BODY PERCEPTION AND SEXUALITY OF BARIATRIC SURGERY PATIENTS", 3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, BURDUR, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2020, pp.107-107 (Link)
Çaynak S., Özer Z., Keser İ., "STIGMA FOR DISABLED INDIVIDUALS AND THEIR FAMILY: A SYSTEMATIC REVIEW", 3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, BURDUR, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2020, pp.98-98 (Link)
Keser İ., Çaynak S., "KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİ VE BAKIMINDA MÜZİĞİN KULLANIMI", IVth EUROPEAN CONFERENCE ON SCİENCE ART&CULTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2019, pp.121-121
Çaynak S., Keser İ., "Engelli Bireyi Güçlendirmede Kullanılan Müdahale Programları ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı", 2nd International Health Science and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.0-0
Demiralay Ş., Keser İ., Çaynak S., "Hemşirelik Girişimi Olarak Hayvan Destekli Uygulamaların Kullanımı: Sistematik Derleme", 2nd International Health Science and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 24 Nisan - 27 Mayıs 2019, pp.1-1
Temel M., Çaynak S., Boyacioğlu N.E., "Romanlarda Stres Deneyimi ve Ruhsal İyilik Hali: Kalitatif Bir Çalışma", V.ULUSLARARASI IX.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, pp.493-496
Keser İ., Çaynak S., Ergün G., Sakiner A., Kuloğlu M.M., "Psikiyatri Gündüz Hastanesinde Verilen Psikoeğitimin Hastaların Öz Yeterlilik ve İyilik Haline Etkisi", V.ULUSLARARASI IX.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, pp.1902-1905
Çaynak S., Keser İ., "Hemşirelik Bakım Uygulamalarında Klinik Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı", 1st International Health Science and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.364-369
Çaynak S., Keser İ., Günbayi İ., "Psikiyatri Hemşirelerinin Damgalanma Deneyimleri Ve Baş Etme Yolları: Kalitatif Bir Çalışma", V.ULUSLARARASI IX.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, pp.898-901
Çaynak S., Şimşek Arslan B., Hallaç S., Keser İ., Buldukoğlu K., "Ülkemizde Çocuk Ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşireliğinin Durumunun Bir Uygulama Ve Bir Yönetmelik Bağlamında İncelenmesi", V.ULUSLARARASI IX.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, pp.789-792
Çaynak S., Keser İ., "Ruhsal Hastalıklarda Damgalama ile Mücadelede Sağlık Profesyonellerinin Rolü", 1st International Health Science and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.304-307
Çaynak S., Keser İ., "Türkiye’de Engelliliğe İlişkin Sağlık Alanında Yapılmış Lisans Üstü Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi", V.ULUSLARARASI IX.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, pp.1677-1680
Çaynak S., Kutlu F.Y., "The psychological symptom, probability of suicide and coping ways of a group of convict and detainee", Horatio Congress, LİZBON, PORTEKIZ, 8-10 Ekim 2015, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Keser İ., Çaynak S., "Use of Music in the Treatment and Care of Chronic Disease", in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova E., Shapekova N. L., Ak B., Özcanaslan F. , Eds., Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofia, SOFİA, pp.113-122, 2018 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Çaynak S., Şimşek Arslan B., Hallaç S., Keser İ., Buldukoğlu K., "Evaluation of State of Child and Adolescent Psychiatric Nursing in the Context of a Clinical Practice and a Regulation in Türkiye", Diger, pp.227-233, 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi