Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2011-2014
Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2008-2011
Yüksek Lisans, UNIVERZA v LJUBLJANI, Fakulteta za Upravo, , SLOVENYA, 2010-2011
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2004-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Örgütsel Sosyal Sermayenin Performans Yönetimi Algısı Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Araştırması", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kasım, 2014.
Yüksek Lisans, "Çalışma Yaşamında Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Eşitsizlikleri Gidermeye Yönelik Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eylül, 2011.
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Göç ve İltica Hukuku, Beykoz Üniversitesi, İstanbul, 2021
İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi, Sakarya Üniversitesi, 2020
Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi