Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Engelli İstihdamına İlişkin İşverenlerin Tutum ve Algıları Tokat Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2016/29, Yönetici, 2017
"Örgütsel Sosyal Sermayenin Performans Yönetimi Algısı Üzerindeki Etkileri Bir Alan Araştırması", BAP Doktora, 1403E060 , Araştırmacı, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi