Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Topgül S., "Uluslararası Boyutları ile Yaşlı Bakımı ve Sosyal Hizmet", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.76, pp.688-696, 2021 (Link)
Topgül S., "Personal and Professional Power Perceptions of Social Workers Employed in Non-governmental Organizations", International Journal of Current Research, vol.12, no.6, pp.11980-11984, 2020 (Link)
Topgül S., "Changing Foods for Elderly Individuals According to the ChangingDemographic Order", International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.6, no.32, pp.991-1005, 2020 (Link)
Topgül S., "COVID-19 Salgını ile İş Hukukundaki Kısa Çalışma Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Güncel Gelişmeler", Karatahta İş Yazıları, no.17, ss.1-16, 2020 (Link)
Topgül S., "Social Work From The Perspective of Art", Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.6, no.34, pp.1341-1346, 2020
Topgül S., "The Impact of Biophilic Design on Worker Efficiency", Journal of Social Research and Behavioral Sciences, vol.5, no.9, pp.11-26, 2019 (Link)
Topgül S., "Kadın Yoksulluğu: Yoksulluğun Kadınlaşmasının Tokat İli Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi", Karatahta İş Yazıları Dergisi, no.10, ss.1-23, 2018
Topgül S., "Demografik Özelliklerin Whistleblowing (Bilgi Uçurma) Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Kamu Kurumları Üzerine Bir Araştırma", Verimlilik Dergisi, no.4, ss.153-183, 2018 (Link)
Topgül S., Yildirim M., "Engelli İstihdamına İlişkin İşverenlerin Tutum ve Algıları: Tokat Örneği", International Journal of Human Sciences, vol.15, no.2, pp.855-869, 2018 (Link)
Topgül S., "Tülomsaş Kuruluşu ve Kurulduğu Dönemdeki Çalışma İlişkilerinin Sözlü Tarihten Yararlanma Yolu İle İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.8, no.21, ss.184-196, 2017 (Link)
Topgül S., Alan Ç., "Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.587-598, 2017 (Link)
Topgül S., Akpinar F., "Türkiye’de Ev Eksenli Çalışan Kadınların Hukuki Durumları", Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.7, no.2, pp.157-180, 2017
Topgül S., "Aile Dostu Politikalar ve İş Yaşamının Uyumlaştırılması Çerçevesinde Uygulamaların Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.12, no.1, ss.45-66, 2017 (Link)
Topgül S., "İşsizlerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve İşsizlik Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Tokat İli Örneği", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.3, pp.119-130, 2017 (Link)
Topgül S., "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrencilerinin Gelecek, İstihdam ve Mesleğe İlişkin Metaforik Algıları", Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.8, no.1, pp.100-117, 2017 (Link)
Topgül S., "Sosyal Dışlanma ve Göç Mülteci İşçiler Örneği", Sosyoloji Dergisi (Ege Üniversitesi), no.34, ss.269-289, 2016
Topgül S., "Sendika İçi Kadın Örgütlenmeleri Türk İş ve Hak İş İçin Bir Değerlendirme", International Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, pp.2350-2367, 2016 (Link)
Kirel A.Ç., Topgül S., Altinok A., "Bankacılık Sektöründe Sosyal Sermaye Motivasyon ve Performans Yönetimi Arasındaki İlişkinin Analizi", İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.18, no.2, pp.17-40, 2016 (Link)
Topgül S., "Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Sosyal Güvenliği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.339-352, 2016 (Link)
Topgül S., "Çalışma Yaşamında Yaşlı Ayrımcılığı mı Yaş Ayrımcılığı mı", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol.36, no.2, pp.13-31, 2016
Topgül S., "İş ve Aile Yaşamı Dengesi zliği nin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri", Yönetim ve Ekonomi, vol.23, no.1, pp.217-231, 2016 (Link)
Topgül S., "İşsizlik İçin Bir Çözüm Yeşil İşler ve Yeşil İstihdam Tokat Örneği", International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.1334-1348, 2015 (Link)
Şişman Y., Topgül S., "Eskişehir İl Merkezinde Görevli Polislerde İş Tatmini Durumunun İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Güvenlik Çalışmaları Dergisi, vol.16, no.2-3, pp.71-96, 2014
Topgül S., "Türkiye de Yoksulluk ve Yoksulluğun Kadınlaşması", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.277-296, 2013 (Link)
Şişman Y., Topgül S., "Polislerin İş ve Aile Yaşamı Arasında Dengenin Sağlanmasına İlişkin Görüşleri Eskişehir İl Merkezinde Görevli Polisler Üzerine Bir Araştırma", Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, no.2, ss.93-132, 2013 (Link)
Topgül S., "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda Kadının Durumu", Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol.19, no.2, pp.301-319, 2012 (Link)
Topgül S., "Kadın ve Doğa İlişkisi Ekofeminizm", Sosyoloji Dergisi (Ege Üniversitesi), no.27, ss.71-83, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Topgül S., "Çalışma Yaşamında Yaşlı İşçilerin Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, TÜRKIYE,
Topgül S., "Akademide Kadın Şiddetinin Görünümü: Kadınlar Zayıf Halka Mı Tehlike Mi", Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, TÜRKIYE,
Topgül S., "Göç ve Uyum Politikaları: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sosyal ve Kültürel Entegrasyonu", 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.363-367
Topgül S., "Yaşlıların Sosyal Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme", III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.220-226
Topgül S., "Türkiye de ”Yaşlı Dostu Şehirler” Üzerine Yapılan Görgül Çalışmaların Değerlendirilmesi", III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.227-236
Topgül S., "Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkelerin Yaşlılık Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", International Black Sea Coastline Countries Symposium-II, Samsun, TÜRKIYE, , pp.449-455
Topgül S., "Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkelerden Rusya ve Türkiye Açısından Daha İyi Yaşam Endeksi Karşılaştırmasında İş-Yaşam Dengesinin Değerlendirilmesi", International Black Sea Coastline Countries Symposium-II, Samsun, TÜRKIYE, , pp.442-448
Topgül S., "Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Durumu", 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.355-362
Topgül S., "Evaluation of Social Welfare Policies for Older Adults and Global Ageing Index", III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.214-219
Topgül S., "İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Yaşlı Ayrımcılığı", IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Burdur, TÜRKIYE,
Topgül S., "Whistleblowing (Bilgi Uçurma) Kavramına İlişkin Türkiye’de Yapılan Görgül Çalışmalar", ICOSS International Conference on Social Sciences, ÜRGÜP/NEVŞEHİR, TÜRKIYE, , pp.112-112
Topgül S., "Sosyal Güvenliğe Yönelik Öğrenci Algısının Değerlendirilmesi", I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE, , pp.1156-1171
Topgül S., "Otoriter Yöneticilik Mi Narsist Liderlik Mi", Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, TÜRKIYE, , pp.29-37
Topgül S., "Çok Yönlü Bir Toplumsal Olgu Olarak Yaşlılık", II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.643-651
Topgül S., "Türk Vergi Hukukunda Engellilere Yönelik Ayrıcalıklar", II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.633-642
Topgül S., "Whistleblowing In Educational Institutions a Theoretical Examination of The Studies Conducted In Turkey", ICOSS International Conference on Social Sciences, ÜRGÜP/NEVŞEHİR, TÜRKIYE, , pp.376-376
Topgül S., "Sosyal Politika Açısından Sanatçıların Durumunun Değerlendirilmesi", Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, TÜRKIYE, , pp.47-52
Topgül S., "İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Sanatçıların Durumu", Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, TÜRKIYE, , pp.39-46
Topgül S., "Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyon Süreci: Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği", III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Çorum, TÜRKIYE, , pp.100-109
Topgül S., "Esnek Çalışmanın Yeni Bir Türü Olarak Sıfır Süreli Sözleşmeler", III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Çorum, TÜRKIYE, , pp.74-78
Topgül S., "Üniversite Mezunu Gençlerin İş Aramasını Etkileyen Faktörler", II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.653-662
Topgül S., "Mobbingin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Sessizliğin Aracılık Rolü", 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, , , pp.11-12
Topgül S., "To Remain Between Needy and the Restrained: Doors ClosedWindows Open for Working Handicapped Women", Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya/Side, , , pp.64-64
Topgül S., "Yoksulluğun Kadınlaşmasının Tokat İli Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, , , pp.15-15
Topgül S., "The Relationship Between Education and Technology UsePositioning the Use of Information Technologies by the Older Age in Social Policies", Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya/Side, , , pp.55-55
Topgül S., "Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesinde Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin İnternet Sitelerinin İncelenmesi", 8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, , , pp.47-47
Topgül S., "The Effects of Social Capital on Women s Job Search Career and Self Employment", IX. European Conference On Social and Behavioral Sciences, Paris, FRANSA, , pp.2-2
Topgül S., "Mülteci Olgusunun Medyadaki Görünümü Üzerine", 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.353-368
Topgül S., "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Maliye Öğrencilerinin Bölümlerine İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği", 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.3834-3838
Topgül S., "Göç ve Kültürel Uyum Haber Sunumlarının Karşılaştırılması 15 Temmuz Darbe Girişimi Protestosu Örneği", 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, TÜRKIYE, , pp.331-340
Topgül S., "Göç ve Eğitim Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Eğitimi", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Kemer, TÜRKIYE, , ss.169-170
Kirel A.Ç., Topgül S., "Analysis of Relation Between Social Capital Motivation and Performance Management in Banking Sector", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, RUSYA,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Topgül S., "Türk Hukukunda Yaşlı Bakımının Hukuksal Temelleri", in: Sosyal ve İnsani Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Topgül, Seda, Eds., IVPE Cetinje, Cetinje, pp.200-216, 2020
Topgül S., "Work-Family Life Balance and Partial Analysis of Academic Studies Conducted on This Subject in Turkey", in: Social and Humanities Sciences Theory, Current Researches and New Trends, Hasan Babacan, Ruhi İnan, Eds., IVPE Cetinje, Cetinje, pp.136-144, 2020
Topgül S., "Hekimlerin Mobbing ve Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkide Örgütsel Sessizliğin Etki Düzeyinin İncelenmesi", in: Çalışma Yaşamında Davranış Araştırmaları, Seda Topgül, Eds., Institution Of Economic Development and Social Researches Publications, Ankara, pp.103-124, 2019
Topgül S., Yildirim M., "Tokat İli İşgücü Piyasasında Engelli Çalışanlara Yönelik Tutumlar", Institution Of Economic Development And Social Researches Publications, Ankara, 2019
Topgül S., "Yaşlıların Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Değerlendirme", in: Toplumsal ve Siyasal Bilim Araştırmaları, Talas, Mustafa, Eds., Institution of Economic Development And SocialResearches Publications, pp.164-196, 2018
Topgül S., "Privileges for The Disabled as Laid Down by The Turkish Tax Law", in: Current Studies Over Social Sciences, Talas, Mustafa Karataş, Abdullah ve Mustafa Latif Emek, Eds., Institution of Economic Development and Social Researches Publications, pp.186-199, 2018
Topgül S., "Engellilerin Kentsel Erişim Sorunları ve Yaşam Standartları Üzerine Tokat Şehri Örneği’xxnde Bir Değerlendirme", in: Toplumsal ve Siyasal Bilim Araştırmaları, Talas, Mustafa, Eds., Institution of Economic Development and Social Researches Publications, pp.52-74, 2018
Topgül S., "İş-Aile-Yaşam Dengesi Dengeyi Sağlamaya Yönelik Uygulamalar", Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017
Kirel A.Ç., Topgül S., "Analysis of the Relationship Between Social Capital, Motivation and Performance Management in the Banking Sector", in: Contextual Approaches in Sociology, Adela Elena Popa Hasan Arslan Mehmet Ali Icbay Tomas Butvilas, Eds., Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, pp.67-76, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi