Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Acar S. , Aygen Zetter S., Öztürk Başpinar N., "Çağrı Merkezi Çalışanlarının Çağrı Merkezi Teknolojileri ve Siber Saldırı-Tehdit Farkındalıkları", Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.1-15, 2018 (Link)
Bilişli Y., Altaş B., Aygen Zetter S., "Nitelikli sağlık iletişimini engelleyen bir unsur olarak “Zor Hasta”", Health Care Acad, cilt.4, ss.289-300, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aygen Zetter S., Ekşili N., "Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Antalya İlinin Marka Şehir ve İmaj Algısı", Uluslararası Antalya Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2018, pp.156-169
Aygen Zetter S., Öztürk Başpınar N., Acar S., "Bürolarda Çalışan Yöneticilerin Ve Yönetici Asistanların İnovatif Ofis TeknolojileriFarkındalıkları", IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan, Bakü, AZERBAYCAN, 27-30 Haziran 2018, pp.393-405 (Link)
Aygen Zetter S., Öztürk Başpinar N., Acar S., "Bürolarda Çalışan Yöneticilerin ve Yönetici Asistanların İnovatif Ofis Teknolojileri Farkındalıkları", 4 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN, , vol.1, pp.405-418
Aygen Zetter S., "“Congress of Innovation and Global Issues” Kongresinde Sunulan Bildirilerin İçerik Analizi", Innovation And Global Issues Congress IV, Antalya, TÜRKIYE, , pp.1-8
Ekşili N., Aygen Zetter S., "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma ", Innovation and Global Issiues in Social Sciences III , ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.401-408 (Link)
Bilişli Y., Aygen Zetter S., "BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI İLE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERi ", 16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, ÇORUM, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, no.978-605-5244-14-9, ss.11-11 (Link)
Altaş B., Bilişli Y., Aygen Zetter S., "Nitelikli Sağlık İletişimini Engelleyen Bir Unsur Olarak “Zor Hasta", 9.Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Kasım 2017, pp.10-10
Aygen Zetter S., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Seçimine Etki Eden Kariye Çapaları ile Kariyer Planı İlişkisi", INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.338-349
Aygen Zetter S., "KONAKLAMA ENDÜSTİRİSNDE ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMLARI: ANTALYA ÖRNEĞİ", 2 II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.128-128
Altaş B., Bilişli Y., Aygen Zetter S., "Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Otantizm, Kültürel Miras ve Cittaslow", Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.1-1
Aygen Zetter S., "Yöneticilerin İş Ortamında Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Mezunlarına Bakışlarına Yönelik Bir Araştırma", 13.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2014, ss.1-17
Aygen Zetter S., "Yönetici Asistanlığının Yeni İmajı: Yönetici Koçluğu", 5. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Eylül 2006, ss.1-8
Tutar H., Aygen Zetter S., "Antalya ve Erzurum'da Faaliyet Gösteren İşletmelerin SA- 8000 Sosyal Sorumluluk Standartlarına İlişkin Tutumları", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.697-706
Ardahan F., Aygen Zetter S., "Mesleki Eğitimin Yönetici Sekreterlerinin İş Başarımına Etkileri Ve Antalya İli Örneği", II. Ulusal Büro Yönetimi Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2001, ss.3-3
Ardahan F., Aygen Zetter S., "Toplam Kalite Yönetiminin Yönetici Sekreterlerinin İş Tatminine Etkileri Ve Antalya İli Örneği", II. Ulusal Büro Yönetimi Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2001, ss.7-7
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aygen Zetter S., "Yenilik (İnovasyon) Yönetimi: Örgüt Yapılarındaki Dönüşümler", Detay Yayıncılık, Ankara, 2018 (Link)
Aygen Zetter S., Ekşili N., "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ANTALYA İLİNİN MARKA ŞEHİR VE İMAJ ALGISI", in: ANTALYA KİTABI SELÇUKLUDAN CUMHURİYET’E SOSYAL BİLİMLERDE ANTALYA, Koçakoğlu B., Karslı B.,Sustam D.,Sula Z., Yücel İ., Demir A. , Eds., Palet Yayınları, Antalya, pp.1143-1155, 2018
Altaş B., Bilişli Y., Aygen Zetter S., "Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Kültürel Miras ve Cittaslow", in: Sosyo Ekonomik Stratejiler V Türk Dünyası Araştırmaları, Yeşil Y., Ertekin Ş., Yurdadoğ V., Demirtürk S., Eds., IJOPEC Publication, Londra, pp.186-203, 2017 (Link)
Aygen Zetter S., "Zincir Otel İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları", in: Sosyo Ekonomik Stratejiler II İşletme , Halit, G.,Çitfçi, H., Merter, M.E., Eds., IJOPEC Publication, Londra, pp.180-189, 2017 (Link)
Tutar H., Altınöz M., Aygen Zetter S., "Sekreterlik Bilgisi", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2009 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi