Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. SELİN SERT SÜTÇÜ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Hukuk Fakültesi
Bölüm : Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilm Dalı : Medeni Hukuku
Sabit Telefon : +90 242 2276976 | Dahili : 6448
Faks : +90 242 2276977
E Posta Adresi : selinsertakdeniz.edu.tr | selin81hukukgmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/selinsert/
Ofis : 143
Posta Adresi : akdeniz üniversitesi hukuk fakültesi kampüs antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK, 2006-2013
Yüksek Lisans, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK, 2004-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (CISG) İFA ENGELLERİ VE SONUÇLARI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, "MARKANIN KULLANILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ", KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK Mayıs, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
ADALET BAKANLIĞI HUKUK KLİNİĞİ EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI, ADALET BAKANLIĞI, 2016
Araştırma Alanları
Özel Hukuk
Medeni Hukuk
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Hukuk Temel Alanı
Hukuk
Medeni Hukuk
Web Of Science Araştırma Alanları
Law
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, 2020 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, hukuk fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, hukuk fakültesi, 2013 - 2018
Verdiği Dersler
TIP HUKUKU, Lisans, 2019-2020
TÜKETİCİ HUKUKU, Lisans, 2019-2020
SAĞLIK HUKUKU, Yüksek Lisans, 2019-2020
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER, Lisans, 2019-2020
MİLLETLERARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİ HUKUKU, Doktora, 2019-2020
EŞYA HUKUKU, Lisans, 2019-2020
HASTA HAKLARI, Yüksek Lisans, 2019-2020
TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA, Yüksek Lisans, 2019-2020
MİRAS HUKUKU, Yüksek Lisans, 2019-2020
MEDENİ HUKUK, Lisans, 2019-2020
TÜKETİCİ HUKUKU, Lisans, 2018-2019
HASTA HAKLARI, Yüksek Lisans, 2018-2019
TÜKETİCİ HUKUKU, Yüksek Lisans, 2018-2019
VEKALET SÖZLEŞMELERİ, Doktora, 2018-2019
SAĞLIK HUKUKU, Yüksek Lisans, 2018-2019
ORGAN VE DOKU NAKLİNİN HUKUKİ BOYUTU, Yüksek Lisans, 2018-2019
MİLLETLERARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİ HUKUKU, Doktora, 2018-2019
TIP HUKUKU, Lisans, 2018-2019
MİRAS HUKUKU, Yüksek Lisans, 2018-2019
EŞYA HUKUKU, Lisans, 2018-2019
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, B.Bulut Kiran, "ALT YÜKLENİCİLİK SÖZLEŞMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, R.Girgin, "Türk hukukunda evlat edinme", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, E.Nurcu, "bayilik sözleşmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, M.Kalayci, "Kadın hastalıkları ve doğum doktorunun tıbbi müdahalelerden doğan akdi sorumluluğu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, A.Çakal, "TÜRK HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, E.Çimen, "SEYAHAT SÖZLEŞMESİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sert Sütçü S., "PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLIKTAN ÇIKARILMA", TERAZİ AYLIK HUKUK DERGİSİ, vol.1, no.170, pp.2106-2117, 2020 (Link)
Sert Sütçü S., "COVID-19 Kapsamında Yeni Tedavi Yöntemlerinin Denenmesi ve Bu Denemelerin Hukuka Uygunluğu", TERAZİ AYLIK HUKUK DERGİSİ , vol.1, no.166, pp.1267-1274, 2020 (Link)
Sert Sütçü S., "GÜVEN SORUMLULUĞU KAVRAMI VE YARGITAYIN GÜVEN SORUMLULUĞU KAVRAMINA YAKLAŞIMI", HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ, cilt.12, no.28, ss.193-213, 2020
Sert Sütçü S., "ERGİNLERİN VEYA KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNDE EVLAT EDİNENİN ALTSOYUNUN AÇIK MUVAFAKATİ BULUNMASI KOŞULUNUN CENİN BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", TERAZİ HUKUK DERGİSİ, cilt.14, no.157, ss.1776-1773, 2019 (Link)
Sert Sütçü S., "DOLAYLI-DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.259-289, 2019 (Link)
Sert Sütçü S., "YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ GÖREN ERGİN ÇOCUĞUN ÖĞRENİMİ İÇİN YARARLANDIĞI BURS VE BENZERİ ÖDEMELERİN GERİ ÖDENMESİ MESELESİNİN TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DÜZENLENEN EĞİTİM NAFAKASI HAKKI HÜKÜMLERİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.499-526, 2018 (Link)
Sert Sütçü S., "Promotional Sales in Law: Turkish Law, German Law and English Law ", International Journal of Business and Management Studies,, vol.6, pp.83-91, 2017 (Link)
Sert Sütçü S., "HAVAYOLU İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEYAHATLERDE MEYDANA GELEN BAGAJ KAYBI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNUNUN YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ", ANTALYA BAROSU DERGİSİ, no.87, ss.21-24, 2017
Sert Sütçü S., "FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNDE HASAR (BORÇLAR KANUNU VE CISG İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK) ", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.XXXIII, ss.123-139, 2017
Sert Sütçü S., "6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun m.80 hükmüne göre piramit satışlar ", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.2505-2521, 2016
Sert S., "6502 Sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükümlerine Göre Paket Tur Sözleşmeleri", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.6, ss.251-274, 2015
Cihan A.H., Sert Sütçü S., "AİLE KONUTU ŞERHİ", İDEAL HUKUK DERGİSİ, no.13, ss.88-93, 2015
Sert S., "Artificial Insemination And Surrogacy On Legal Regulations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY THOUGHT , vol.4, pp.429-439, 2015
Sert S., "İnternet Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verilerin Genel Boşanma Sebepleri Arasinda Değerlendirilmesi Meselesi ", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.275-291, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Sert S., "Türk Hukukunda Kadın Doğum Hastalıkları Hekimlerinin Gerçekleştirdiği Müdahaleler Ve Hekimlerin Yükümlülükleri", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.149-164, 2015
Sert S., "Spor Faaliyetleri Sebebiyle Meydana Gelen Sakatlanmalarin Haksiz Fiil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Meselesi", Ankara Barosu Dergisi, cilt.1, no.1, ss.693-711, 2015
Sert S., "Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Değiştirme", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, cilt.1, ss.255-270, 2015 (Link)
Sert S., "Kiralanan Taşinmaz Üzerinde Sonradan Ayni Hak Kurulmasi Ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar (Tbk M. 311)", Ankara Barosu Dergisi, cilt.4, ss.63-81, 2014
Sert S., "Organ Ve Doku Naklinin Hukuki Niteliği", İZMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HUKUKU DERGİSİ, cilt.1, ss.21-36, 2014
Sert S., "Çağri Üzerine Çalişmaya Dayali İş Sözleşmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.335-357, 2014
Sert S., "Mirasçılıktan Çıkarmanın Nafaka Yükümlülüğüne Etkisi", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.229-245, 2014 (Link) (Özet)
Sert S., "Aile Birleşimi: Müslüman Göçmen Çocuklarin Avrupadaki Durumu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.135-143, 2014
Sert Sütçü S., Cihan A.H., "ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNDE RIZA KAVRAMI", PROF.DR. EJDER YILMAZ’A ARMAĞAN, cilt.2, ss.1740-1752, 2014
Sert Sütçü S., "YAPAY DÖLLENME VE TAŞIYICI ANNELİĞE İLİŞKİN HUKUKSAL DÜZENLEMELER", Legal Hukuk Dergisi, cilt.2, ss.2013-2026, 2014
Sert S., "5411 Sayili Bankacilik Kanununa Göre Kredi Sinirlamalari", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.25-55, 2013
Sert S., "Borcun Ifa Edilmeyeceğinin Önceden Bildirilmesi", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.917-935, 2013
Sert S., "Kordon Kani Bankaciliğinin Hukuki Boyutta Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.41-62, 2012
Sert S., "Türk Satim Hukukunda 1 Ağustos 2011 Tarihi İtibariyle Yeni Bir Dönem: 11 Nisan 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Taşinir Mal Satimina İlişkin Viyana Satim Sözleşmesi", TERAZİ AYLIK HUKUK DERGİSİ, ss.14-17, 2011
Sert S., "Borçlar Kanununa Göre Alacaklinin Temerrüdü", PROF.DR. HÜSEYİN HATEMİ YE ARMAĞAN, cilt.1, ss.475-503, 2009
Sert S., "Özel Hastanelerde Çalişan Doktorlarin Ve Sağlik Personelinin Sorumluluklarinin Değerlendirilmesi Bakimindan Bir Yargitay Hukuk Genel Kurul Kararinin İncelenmesi", TERAZİ AYLIK HUKUK DERGİSİ, ss.39-51, 2008
Sert S., "Anonim Ortakliklarda Azinlik Haklarinin İncelenmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.158-191, 2008
Sert S., "Merchandising Markasi", PROF.DR. HÜSEYİN ÜLGEN E ARMAĞAN, cilt.1, ss.1163-1179, 2007
Sert S., "Markanin Esas Fonksiyonu Yönünden Yasa Dişi Kullaniminin İncelenmesi", ANKARA BAROSU FİKRİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU DERGİSİ, cilt.7, ss.73-91, 2007
Sert T., Sert Sütçü S., "MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞININ 18. VE 19. MADDELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER", Terazi Hukuk Dergisi, no.13, ss.83-87, 2007
Sert S., "556 Sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi İle Markalar Kanunu Tasarisi Taslağinin 14. Maddesinin Karşilaştirilmasi", TERAZİ AYLIK HUKUK DERGİSİ, ss.11-17, 2006
Sert S., "4054 Sayili Rkhk Madde 58/2: Üç Kat Tazminat", DOÇ.DR. MEHMET SOMER E ARMAĞAN, cilt.1, ss.701-717, 2006
Sert Sütçü S., "TÜRK VE AB REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARI", TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.18-25, 2005
Sert Sütçü S., "Fikir Ve Sanat Eserlerinin Korunmasi", kazancı hakemli hukuk dergisi, cilt.1, ss.135-151, 2005
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sert Sütçü S., "KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ SEBEPLERLE FESHİ", 6. ASOS CONGRESS ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.58-65
Sert Sütçü S., "4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE AİLE KONUTU ŞERHİ VE KADININ AİLE KONUTU ŞERHİ DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI MESELESİ", II. ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE,
Sert Sütçü S., "ÇATIŞAN İKİ MENFAAT OLARAK MİRAS BIRAKANIN İRADESİ İLE SAKLI PAYA İLİŞKİN KURALLAR", YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL MEDENİ HUKUK PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.399-421
Sert Sütçü S., "EXTREME PERFORMANCE IN TURKISH LAW", 1st Law Political Science Conference, VİYANA, AVUSTURYA,
Sert Sütçü S., "6098 SaYılı Borçlar Kanunu Uyarınca Öngörülmezlik İlkesi", AL FARABİ 1. ULUSLARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, GAZİANTEP, TÜRKIYE,
Sert Sütçü S., "6502 ANNOUNCEMENT ABOUT CONSUMER PROTECTIONRIGHT OF WITHDRAWAL BY CONSUMER LAW PROVISIONS", International Conference On Social Science And Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE,
Sert Sütçü S., "SEX CHANGE IN TURKISH LAW", V. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ST. PETERSBURG, RUSYA, , pp.141-146
Kitap ve Kitap Bölümleri
Sert Sütçü S., "ENDÜSTRİ 4.0 DA YAPAY ZEKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU", in: FARKLI PERSPEKTİFLERDEN ENDÜSTRİ 4.0 YAZILARI 1, ALTUN ADA, AYŞEN, MISIRDALI YANGİL, FULYA, Eds., GAZİ KİTABEVİ, ANKARA, pp.53-87, 2020 (Link)
Sert Sütçü S., "ZİLYETLİK", GAYRİMENKUL HUKUKU DAVALARI CİLT 2, HAVUTCU, A.; AKINCI, M.; DİNÇ, M. , Ed., Seçkin Yayıncılık, ANKARA, ss.1287-1359, 2019
Sert Sütçü S., "MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİ VE SONUÇLARI", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2019
Sert Sütçü S., "ELEKTRONİK TİCARETTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI", 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması, SELİN SERT SÜTÇÜ, Ed., SEÇKİN YAYINCILIK, ANKARA , ss.15-27, 2019 (Link)
Sert Sütçü S., "TASARIM BEBEK", TEKNOLOJİK GELİŞMELER IŞIĞINDA TIP HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLAR, SELİN SERT SÜTÇÜ, Ed., SEÇKİN YAYINCILIK, ANKARA, ss.15-26, 2018 (Link)
Sert Sütçü S., "Miras Sebebiyle İstihkak Davası", Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye 80. Yıl Armağanı (80. Yıl Sempozyumu Tebliğleri), dr. yasemin güllüoğlu altun, Ed., On İki Levha Yayıncılık, istanbul, ss.515-537, 2018 (Link)
Sert Sütçü S., Altunkaya M., Demirbaş F., Özay O.L., Karauz A.K., "eşya hukuku pratik çalışmaları", seçkin yayıncılık, ANKARA, 2018 (Link)
Sert Sütçü S., "miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemleri ve sonuçları", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2018
Sert Sütçü S., "E-TİCARET UYGULAMALARINDA TÜKETİCİYİ ALDATICI REKLAMLAR", E-TİCARET SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI, HAKAN TOKBAŞ&ALİ SUPHİ KURŞUN, Ed., ARİSTO YAYINEVİ, İSTANBUL, ss.269-304, 2017
Sert Sütçü S., "PROMOSYONLU SATIŞLAR", TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI TEORİ- UYGULAMA , OYA ŞAHİN&MUTLU DİNÇ, Ed., Seçkin Yayıncılık, ANKARA, ss.657-699, 2017
Sert Sütçü S., Cihan A.H., "ÖZEL ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNDE DOKTORUN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ", TIP HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLARA GENEL BAKIŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, SELİN SERT, Ed., ADALET YAYINEVİ, ANKARA, 2016
Sert Sütçü S., "11 NİSAN 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI TAŞINIR MAL SATIMINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNDE (VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ) İFA ENGELLERİ KAVRAMININ DÜZENLENİŞİ", MİLLETLERARASI MAL SATIM HUKUKU (CISG), SİNAN OKUR, Ed., ADALET YAYINEVİ, ANKARA, ss.275-299, 2016
Sert Sütçü S., "6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI", ADALET YAYINEVİ, ANKARA, 2016 (Link)
Sert Sütçü S., "SEX CHANGE IN TURKISH LAW", CONTEMPORARY STUDIES IN LAW , HASAN ARSLAN MEHMET ALI ICBAY SORIN MIHAI STANCIU, Ed., EHRMANN VERLAG, MANNHEIM, ss.141-148, 2015
Sert S., "FARKLI ÇERÇEVELERDEN TIP HUKUKU SORUNLARI", ADALET YAYINEVİ, ANKARA, 2014
Sert S., "Viyana Satim Sözleşmesinde İfa Engelleri Ve Sonuçlari", VEDAT KİTAPÇILIK, İSTANBUL, 2013
Sert Sütçü S., Cihan A.H., "TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI SORUNLR ÜZERİNE DENEMELER", BETA YAYINCILIK, İSTANBUL, 2013
Sert S., "Markanin Kullanilmasi Yükümlülüğü", SEÇKİN YAYINCILIK, ANKARA, 2007
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
TÜKETİCİ HUKUKU SEMPOZYUMU, , Kasım 2020
BORÇLAR HUKUKU SEMPOZYUMU, İstanbul, Ekim 2020
ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU, Sinop, Ekim 2020
6. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU (ASSOS), Antalya, Nisan 2019
2. ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU, Ankara, Mart 2019
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL MEDENİ HUKUK PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Kasım 2018
AL-FARABİ 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Mayıs 2017
IISES LAW &POLITICAL SCIENCE CONFERENCE, Wien, Ağustos 2017
CONFERENCES IN SEVERAL ACADEMİC DISCIPLINES, Freiburg, Aralık 2016
IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, SELÇUK İZMİR , Şubat 2015
International Conference On Social Science And Education Research, Antalya, Ekim 2015
ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONFERANSI, PRAG, Nisan 2015
V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ST PETERSBURG, Eylül 2014
CONFERENCES IN SEVERAL ACADEMİC DISCIPLINES , TORONTO, Mayıs 2014
Bilimsel Hakemlikler
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Aralık 2020
KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ , Dergide Hakemlik, Kasım 2020
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ , Dergide Hakemlik, Ekim 2020
TERAZİ HUKUK DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Haziran 2020
İBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Mart 2020
TERAZİ HUKUK DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Mart 2020
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 10
Ödüller ve Burslar
Sert Sütçü S, "AL FARABİ SCIENCE AWARD, İKSAD, Mayıs 2017
Sert Sütçü S, "20. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Mart 2017
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi