Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , İç Hastalıkları Hemşireliği, 2012-2018
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, 2008-2011
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Antalya Sağlık Yüksekokulu, , 2004-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalara Uygulanan Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Eğitimin Ve Telefonla İzlemin Yaşam Kalitesi, Öz-Yeterlik Ve Uyum Düzeylerine Etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, "Kanserli Hastaların Umut ve Başetme Düzeyinin Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Şubat, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi