Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Canbulat M., Direkci B., Akbulut S., Çorapçigil A., Tezci İ.H., Şimşek E.E., et al.,"OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.570-583, 2020 (Link)
Türkel A., Özdemir E.E., Akbulut S., "Examining Reading Cultures of Pre-Service Teachers: A Case Study from an Education Faculty in Turkey", International Journal of Education Literacy Studies, vol.7, no.2, pp.197-210, 2019
Direkci B., Akbulut S., Şimşek B., "TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.797-813, 2019 (Link)
Akkaya N., Özdemir E.E., Akbulut S., "Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.1-28, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Akbulut S., Erol A., Say F.S., "Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Journal of Education and New Approaches, vol.1, no.1, pp.1-11, 2018 (Link)
Akbulut S., Özdemir E.E., Çivğin H., "Ortaokul Öğrencilerinin Kitap ve Okumak Kavramları Üzerine Metaforik Algıları", Turkish Journal of Primary Education, vol.2, pp.30-43, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Türkel A. , Özdemir E.E., Akbulut S., "OKUMA KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.465-490, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Akbulut S., Yayli D., "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A1 A2 DÜZEYİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İZLENCE ÇALIŞMASI", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.ÖZEL SAYI, pp.35-46, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Direkci B., Akbulut S., Terzi S.N., "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli YüksekLisans Programına yönelik Öğretici ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi", ULUSLARARASIV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.1209-1221
Direkci B., Akarçay A., Akbulut S., "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN RUS ÖĞRENCİLERİNSESLETİM HATALARININ İNCELENMESİ:ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER ANTALYA ÖRNEĞİ", V INES Human and Civilization Congress From Past To Future, ,
Canbulat M., Akbulut S., Şimşek B., "Türkçe Derslerinde Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Kullanımının Uzman veÖğretmen Görüşleri Bağlamında İncelenmesi", XI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Samsun, TÜRKIYE, , pp.1465-1475
Direkci B., Akbulut S., Şimşek B., "6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Dilbilgisi Terimlerinin 2006 Ve 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Kazanımlarına Göre İncelenmesi", Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1404-1405 (Link)
Akbulut S., Geriş A. , Kiliç H., "2018 “TÜRKÇE” VE “İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ” DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİJİTAL VATANDAŞLIK BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", ULEAD- VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2018, ss.25-25 (Link) (Özet)
Direkci B., Akbulut S., "2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Dijital Okuryazarlık Beceriler", Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1401-1403 (Link)
Aslan Y., Akbulut S., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Duyarlılığına Yönelik Görüşleri (Pamukkale Üniversitesi Örneği)", IV. International EurasianEducational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11 Mayıs 2017 - 14 Mayıs 2018, ss.1844-1845 (Link)
Akkaya N., Özdemir E.E., Akbulut S., Çivğin H., "Ortaokul Öğrencilerinin Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramları Üzerine Metaforik Algıları", I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu- USEAS2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2017, pp.342-354 (Link) (Özet) (Abstract)
Akbulut S., Erol A., Say F.S. , "Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu- USEAS2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2017, ss.88-88 (Link) (Özet)
Akkaya M., Akbulut S., Özdemir E.E., "Şiirde Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri", I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu- USEAS2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2017, pp.248-256 (Link) (Özet) (Abstract)
Akbulut S., Aslan Y., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİL DUYARLILIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION, BERLİN, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, pp.844-846
Özdemir E.E., Akbulut S., Çivğin H., "Ortaokul Öğrencilerinin Kitap ve Okumak Kavramları Üzerine Metaforik Algıları", ASOS-II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.81-81 (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi