Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koç San D., Selim S., Aslan N., San B.T. , "Automatic Citrus Tree Extraction from UAV Images and Digital Surface Models Using Circular Hough Transform", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, vol.150, pp.289-301, 2018 (Link)
Selim S., Demir N., "Analysis of Landscape Patterns and Connectivity Between Tree Clusters Derived From Lidar Data", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.2, no.5A/2018, pp.3512-3520, 2018 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Selim S., Sönmez N.K., "Route Planning Based on Geographical Information Systems: Idebessoss Ancient City in Lycia, Antalya/TURKEY", Turkish Journal of Forestry, vol.18, pp.302-308, 2017 (Link)
Selim S., Çoşlu M., Sönmez N.K., Karakuş N. , "Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Kıyı Kenar Çizgisinin UA ve CBS Teknikleri ile Belirlenmesi, Alanda Karşılaşılan Sorunlar", Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, vol.21, pp.1-7, 2016 (Link)
Karakuş N., Selim S., "Assessment of Computer Aided Design Lesson in Vocational School Programmes of Landscape and Ornamental Plants in Turkey", Electronic Journal Of Vocational Colleges, vol.6, pp.1-9, 2016 (Link)
Karakuş N., Selim S., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Özer Ö., Çınar İ., "Awareness of vocational school students towards environment and nature conservation", Journal of Human Sciences, vol.1, no.3, pp.4058-4071, 2016 (Link)
Selim C., Sever Mutlu S., Selim S., "Kentsel Alanlarda Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilirliği ve Koruma Yaklaşımları ", Turkish Journal Of Scientific Reviews, vol.8, pp.38-45, 2015 (Link)
Selim S., Sönmez N.K., "Sığla (Liquidambar orientalis Miller ) Popülasyonları Dağılımının CBS ile Belirlenmesi ve Habitat Kalitesinin Peyzaj Metrikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi; Muğla Köyceğiz Örneği", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.12, pp.30-38, 2015 (Link)
Karakuş N., Selim S., Çınar İ., "An Evaluation of Distribution of Landscape and Ornamental Plants Education Programme in Turkish Education System ", Turkish Journal Of Scientific Reviews, vol.7, pp.62-68, 2014 (Link)
Selim S., Karakuş N., "Evaluation of Vocational Students’ Opinions Towards Environmental Issues", Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, vol.2, pp.858-867, 2013 (Link)
Selim S., Karakuş N., Elkan S., Selim C., "Meslek yüksekokulu öğrencilerinin çevre sorunlarına ilişkin görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi: Ortaca Meslek Yüksekokulu örneği ", Turkish Journal of Forestry, vol.12, no.2, pp.148-154, 2011 (Link)
Selim S., "Akarsu Vadisindeki İnsan Kaynaklı Faaliyetlerin Ekosistem Bütünlüğüne Olası Etkileri: Çağlayan Vadisi Örneği", Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, vol.15, pp.94-101, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karakuş N., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Selim S., Çınar İ., "Fethiye'nin Kentsel Gelişimi Üzerine Bir Araştırma", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.558-558 (Link)
Selim S., Selim C., "Problems Encountered in Protected Area Management in Turkey", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, BEYAZ RUSYA, 3-5 Temmuz 2017, pp.350-350 (Link)
Selim S., Sönmez N.K., Onur I., Çoşlu M. , "Determination of the ecological connectivity between landscape patches obtained using the knowledge engineer (expert) classification technique ", SPIE Remote Sensing, Varşova, POLONYA, 11-14 Eylül 2017, pp.1-9 (Link)
Selim S., Demir N., "Detecting an ecological networks and connectivity and their effects on sustainable urban development", International Conference on urban geoinformatics, NEW DELHI, HINDISTAN, 22-23 Şubat 2017, pp.269-279 (Link)
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , "İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.675-675 (Link)
Selim S., "Urban Green Infrastructure System: A comprehensive Approach to Support Biodiversity in Urban Areas", The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, BEYAZ RUSYA, 3-5 Temmuz 2017, pp.687-687 (Link)
Sönmez N.K., Türkkan H.R., Selim S., "Yıllık Yağışların Yersel Değişimlerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Belirlenmesi ve CBS Tabanlı Analizi; Antalya Örneği", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.571-571 (Link)
Selim C., Selim S., "Peyzaj Planlama ve Tasarımında Tıbbi/Aromatik Bitkiler; Antalya/Konyaaltı Kent Parkları Örneği", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.561-561 (Link)
Karakuş N., Özer Ö., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Çınar İ., Selim S., "Fethiye Halkının Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi", 1st International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, pp.1644-1649 (Link)
Selim S., Korkmaz N., Kaya O. , "Yenilebilir Kentler: Sürdürülebilir Turizmde Yeşil Altyapı Planlamaları", II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, ss.189-203
Selim S., "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Kentsel Yeşil Altyapı Sisteminin Kurgulanması: Fethiye/Muğla Örneği", VI. UZAL-CBS Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, cilt.1, ss.963-972 (Link)
Sönmez N.K., Selim S., Türkkan H.R., Onur I., "Gazipaşa-Alanya Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasındaki Muz Ekili Arazi Kullanım Değişimlerinin UA VE CBS İle Belirlenmesi", VI. UZAL-CBS Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, cilt.1, ss.650-660 (Link)
Selim S., Karakuş N., "Sufficiency of Public Open-Green Spaces in Fethiye Town/Turkey and Accessibility Analysis with GIS Techniques", 1st International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, pp.82-87 (Link)
Selim S., "Inter- Connected Open Spaces for Sustainable Cities: Application of a Multifunctional Approach to Support the Greenspace Planning", Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Eylül - 30 Kasım 2016, vol.2, pp.299-304
Selim S., Kaplan A., "Engaging Green Infrastructure Scheme into Watershed-and-Urban-based Planning Design Realms", Fabos Conference on Landscape and Greenway Planning, Budapeşte, MACARISTAN, 30 Haziran - 2 Temmuz 2016, vol.2, no.978-963-269-548-8, pp.321-328 (Link)
Sönmez N.K., Selim S., Türkkan H.R., Onur I., "Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Arazi Örtüsü Değişiminin UA ve CBS ile Belirlenmesi ", 1st International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, pp.718-724 (Link)
Benliay A., Soydan O., Selim S., "Quantification of Light Pollution", 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.1-2
Selim S., Karakuş N., Selim C., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., "Accessibility Analysis of Public Open-Green Spaces with GIS; Case of Fethiye, Muğla/Turkey", 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.10-20
Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Karakuş N., Selim S., "The Approach of the People to Specially Protected Environment Area: Fethiye-Göcek Specially Protected Environment Area Example", 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.10-20
Karakuş N., Selim S., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Çınar İ., Özer Ö., "Aktif Rekreasyon Alanları Dağılımının Cbs Teknikleri İle Analizi Üzerine Fethiye Kent Merkezi Örneğinde Bir Araştırma", Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2014, no.978-605-86453-3-2, pp.570-576 (Link)
Karakuş N., Selim S., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Zengin M., "Fethiye Kenti Açık ve Yeşil Alan Dağılımlarının Cbs Teknikleri İle Analizi", Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2014, vol.1, no.978-605-86453-3-2, pp.577-585 (Link)
Selim C., Sever Mutlu S., Selim S., Tosun Ş., "Futbol Turizminin Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Kapsamında Değerlendirilmesi", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, pp.10-20
Karakuş N., Selim S., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Özer Ö., Çınar İ., "Önlisans Öğrencilerinin Çevre ve Doğa Korumaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Mayıs 2015 - 31 Mayıs 2011, no.978-605-60682-7-0, pp.46-46 (Link)
Kaya O., Gölbaş A., Selim S., "Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenlerinin Önem-Performans Analiziyle İncelenmesi", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Mayıs 2015 - 31 Mayıs 2011, no.978-605-60682-7-0, pp.682-692 (Link)
Selim S., Gölbaş A., Kaya O., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkıları", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Mayıs 2015 - 31 Mayıs 2011, no.978-605-60682-7-0, pp.1358-1370 (Link)
Karakuş N., Selim S., "Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Bilgisayar Destekli Tasarımın Yeri", II. Uluslar arası VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, pp.1-1 (Link)
Karakuş N., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Selim S., "Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Proje Dersinin Değerlendirilmesi", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Mayıs 2015 - 31 Mayıs 2011, no.978-605-60682-7-0, pp.47-47 (Link)
Selim C., Selim S., Erdem Ü., "İnsan-Doğa-Çevre İlişkilerinin Ekoturizm Temelinde Kıyı Alanları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2010, ss.10-20
Selim S., Şahin O., Selim C., "Muğla – Fethiye Karayolunun Peyzaj Onarım Teknikleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri", Peyzaj Mimarlığı IV Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, cilt.1, no.978-605-01-0192-8, ss.712-719
Selim S., Erdem Ü., "Çağlayan ve Arılı Vadi Ekosistemlerinin Doğu Karadeniz Kıyıları Kapsamında Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2010, ss.1-1
Kabadayı E.F., Selim S., "Avrupa Birliğinin Çevre Politikalarında Atık Yönetimi, Katı Atıklar ve Türkiye Uyum Süreci", VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-2 Ocak 2009, pp.1-2
Yılmaz O., Erdem Ü., Selim S., Şengür Ş., "Research on Land Use Decisions and Ecosystem Degradation Relations on Gediz Basin, a Case Study on Gediz Delta", International Conferance of Biodiversity in an Ecosystem Context, Leipzic, ALMANYA, 1-3 Ocak 2008, pp.500-501
Yılmaz O., Erdem Ü., Selim S., Şengür Ş., Tomar A., "Gediz Havzası Örneğinde Alan Kullanım Kararlarının Deltaya Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Havza Kirliliği Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Haziran 2008, cilt.1, ss.57-64 (Link)
Erdoğan N., Salalı H.E., Erdem Ü., Selim S., "Changes and impacts on coastal ecosystem of touristic land use decisions in Cesme Peninsula", International Conferance of Biodiversity in an Ecosystem Context, Leipzic, ALMANYA, 1-3 Ocak 2008, pp.1-2
Erdoğan N., Selim S., Erdem Ü., "Peyzaj Ekolojisi ve Peyzajın Korunması", Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Uygulanması Yolunda Türkiye Uluslararası Katılımlı Toplantı, ANKARA, TÜRKIYE, 17-20 Mayıs 2007, pp.56-61
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Karakuş N., Selim S., "The Approach of Local People Towards the Phenomenon of Protection: Case Study of fethiye-Göcek Special Environmental Protection Area", in: Contemporary Studies in Environment and Tourism, Efe R., Öztürk M., Eds., Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, pp.347-357, 2017
Ardahanlioğlu Z.R., Karakuş N., Selim S., Çınar İ., Türkkan H.R., "Kentsel Tarım Alanlarının CBS Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.198-205, 2017 (Link)
Sönmez N.K., Çoşlu M. , Selim S., "Farklı Çözünürlüklerdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Sonuçlarına Etkileri", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.57-64, 2017 (Link)
Çoşlu M. , Selim S., Sönmez N.K., Koç San D., "Network Analysis; Accessibility to Hospitals with Remote sensing and Geographic Information Systems Techniques: A Case Study of Konyaaltı, Antalya-Turkey", in: Recent Advances in Health Sciences, A. Adil Çamlı, Bilal AK, Ramiz Arabacı, Recep EFE, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.640-647, 2016
Çınar İ., Karakuş N., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Selim S., "Evaluation of the Open and Green Spaces in the Aspect of Urban Ecosystems: Case of Fethiye City, Turkey", in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, "Efe R.", "Bizzarri C", "Cürebal I", "Nyusupova GN.", Eds., ST. Kliment Ohridski University Press, SOFIA, pp.398-410, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi