Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. SERPİL YILMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Temel Bil.Böl.
Ana Bilm Dalı : Balıkçılık Temel Bilimleri
Sabit Telefon : +90 242 3106086
E Posta Adresi : serpilyilmazakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/serpilyilmaz/
Ofis : 113
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1990-1996
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1986-1989
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1980-1985
Yaptığı Tezler
Doktora, "İkinci Ürün Teşvik Politikalarının Aşağı Ceyhan Ovasındaki İşletmelerin Üretim ve Verimlilik Düzeyleri Üzerine Etkileri ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, "Samsun İli ve Çevresi Tütün İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Pazarlama Sorunları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Haziran, 1989.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğitim toplantısı, Aydın İli Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği, 2014
Avrupa Birliği Temel Eğitim Semineri., T.C. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi. , 2001
Araştırma Alanları
Diğer
Tarım Ekonomisi
Diğer
Su ürünleri Ekonomisi
Tarımsal pazarlama
Su ürünleri Pazarlaması
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarım Ekonomisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Agriculture, Dairy & Animal Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su ürünleri Fakültesi, 1986 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri fakültesi, temel Bilimler, 19.09.2016 - Devam Ediyor
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, H.Gökçeoğlu, "Antalya İlinde Bulunan Spor Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, K.Akdağ, "Antalya Kentsel Alanı Tüketici Davranışlarında Spor Sponsorluğunun Rolü ve Etkisi”, ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Jüri Üyelikleri
Ödül, Akademik teşvik değerlendirme Komisyonu, Su ürünleri fakültesi , Ocak, 2017
A. Personel, Lisans üstü giriş sınavları, Su ürünleri fakültesi , Ocak, 2017
Ödül, Akademik teşvik değerlendirme Komisyonu, Su ürünleri fakültesi , Ocak, 2016
Tez Savunma, Doktora yeterlilik, Fen Bilimleri enstitüsü, Temmuz, 2015
A. Personel, yüksek lisans doktora , Fen Bilimleri enstitüsü , Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik, Su ürünleri fakültesi, Eylül, 2014
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik, Su ürünleri fakültesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma, savunma, Fen bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2013
Tez Savunma, yüksek lisans tez savunma, Akdeniz Üniversitesi , Haziran, 2008
Tez Savunma, yüksek lisans tez savunma, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2007
Tez Savunma, yüksek lisans tezi savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2006
Tez Savunma, yüksek lisan s tezi savunma, sosyal bilimler enstitüsü, Temmuz, 2005
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yilmaz S., "Comparison of the Fatty Acid Compositions of Six Cornelian Cherry (Cornus mas L.)Genotypes Selected from Anatolia", ERWERBS-OBSTBAU, vol.1, no.4, pp.1-4, 2018
Yilmaz S., "Energy Analysisi and Emissions of green house Gases of Pomegranate Production in Antalya Province of Turkey", ERWERBS-OBSTBAU, vol.1, pp.1-9, 2018
Deval C., Yilmaz S., Kapiris K., "Spatio Temporal Variations in Decapod Crustacean Assemblagesof Bathyal Ground in the Antalya Bay (Eastern Mediterranean)", TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, vol.17, no.1, pp.1-21, 2017
Aydin B., Yilmaz S., Gümüş E., "The Effect of Distiller's Dried with Solubles on Carcass Composition, Skin and Fillet Coloration of Rainbow Trout ( oncorhynchos mykiss) ", ISRAELİ JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMİDGEH, vol.69, no.1, pp.1-10, 2017
Aydınşakir K., Büyüktaş D., Baştuğ R., Yilmaz S., "Evapotranspiration and Quality Characteristics of Some Bermudagrass Turf Cultivars Under Deficit İrrigation". ", JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, vol.1, no.1, pp.15-35, 2016
Yilmaz S., Yilmaz I., Sen E., Özalp A., "Evaluating the Regulations Regarding Structures of Fisheries Marketing in Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, no.3&4, pp.328-331, 2013 (Link)
Dölekoğlu C. , Yilmaz S., Gün S. , Karahan Uysal Ö., "The Food Safety Perception In Turkey: Gender Variation", REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, vol.36, pp.178-196, 2012
Gün S., Karahan Uysal Ö., Celile D., Yilmaz S., "European Union Membership Process Of Turkey: Perspective Of Rural Area", REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, vol.34, pp.197-211, 2011
Becer Özvarol, Z., Yıldırım A., Bektaş S., Özvarol Y., Yilmaz S., "Intrabasin Variation In Growth And Condition Of Brown Trout (Salmo Trutta) Inhabited Coruh Basin, Turkey", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.2445-2454, 2010
Yilmaz S., Yaşar Ö., "Policy Implemantation At Trout Production And Breeding In Turkey”,", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.2512-2520, 2009
Yilmaz S., Yılmaz İ., "Integration Of Turkish Fisheries Sector And Fishing To The European Union", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.2521-2529, 2009
Yilmaz S., Becer Özvarol A., Özvarol Y., "“Fisheries And Shrimp Economy, Some Biological Properties Of The Shrimp Metapenaus Monoceros (Fabricus, 1798) Gulf Of Antalya (Turkey)”,", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.2530-2536, 2009
Yilmaz S., Ibrahim Y., "Evaluation Of The Wholesale Market System For Fresh Fruits And Vegetables In Turkey: A Case Study From Antalya Metropolitan Municipality", NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.36, no.2, pp.85-95, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ersoy N., Yilmaz S., Gümüs E., "The Importance of Good Agricultural Practices in EU Membership Process", Mediterranean Agricultural Sciences, vol.11, no.1, pp.1-16, 2017
Yilmaz S., Ersoy N., Gümüş E., Aydin B., "Good Agricultural Practices in Aquaculture", Eğirdir Su ürünleri fakültesi dergisi, vol.11, no.1, pp.1-9, 2017
Yilmaz S., Bilgin E., Olguner M., "Evaluation of Fishing vessel Buyback Program Implemented ın Turkey During EU Accession", Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, vol.3, pp.58-64, 2017
Yilmaz M., Yilmaz S., "Employment and Problems in Turkish Aquaculture Industry", AGRO - KNOWLEDGE JOURNAL, vol.17, pp.371-380, 2016 (Link)
Yilmaz İ., Yilmaz S., Olguner M., "Assesment of Fishery Products Consumption Behavior: the case of Turkey ", AGRO-KNOWLEDGE JOURNAL, vol.7, no.1, pp.101-111, 2016
Olguner T., Yilmaz S., Şen E., "The Place And Importance Of Fishery Cooperatives In Aquaculture Marketing In Turkey: The Case Of Antalya. ", İnternational Journal of Development Research, vol.5, pp.3149-3151, 2015
Yilmaz S., Gümüs E., Becer Z.A., Korun J., Ünlüsayın M., "Evaluation Of Fishery Products In Wholesale Fish Market Of Istanbul And Izmir Metropolitan (Turkey)", Journal of Experimental Biology and Agricultural Science, vol.2, pp.642-651, 2014
Yilmaz S., Şen E.B., Kara Ö., Üresin A., "Determining Consumers' Preferences for Fish Consumption : A Study in Antalya Province of Turkey ", Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture,JADFA, vol.2, no.2, pp.49-54, 2014
Gümüş E., Şahin N.M., İkiz R., Yılmaz S., "Examination Of Socio-Economic Structures Of Employees In Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Enterprises In Antalya Province, Turkey", EGE J FISH AQUA SCI, vol.30, pp.161-166, 2013
Gümüş E., Yilmaz S., "Marketing of Aquaculture Sector in antalya Province", Journal of Instıtue of Natural Applied Science MAKUFEBED, vol.2, no.1, pp.15-31, 2011
Kılıç S., Becer Özvarol A., Yilmaz S., Özvarol Y., "Fishing, Fish Population And Sustainable Fishing Management In The Lake Yeniçağa (Bolu)", Ecological life Science, vol.5, no.4, pp.344-352, 2010
Yilmaz S., Erdilal R., Kebapçıoğlu T. , "Producer Unions And Economical Organizations In Fisheries Sector", Akdeniz Üniversitesi Ziraat fakültesi dergisi, vol.2, pp.223-232, 2009
Yilmaz S., Akay A.Ş., Gümüş E., "“Fisheries Sector In Turkish Economy Marketing Of Fisheries Product”. ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat fakültesi dergisi, vol.21, pp.265-272, 2008
Arslan E., Yilmaz S., "The Use And The Effect Of Local Radios And Advertisement In Terms Of Reaching Their Target Audience", Journal of Social Sciences, vol.21, pp.33-48, 2007
Özkan B., Yilmaz S., Yılmaz İ., Özçatalbaş O. , "“Antalya Kentsel Alanı Tüketici Davranışlarında Reklamın Rolü Ve Etkisi“. ", Pazarlama Dünyası Dergisi, cilt.1, ss.31-36, 2006
Yilmaz S., "Meslek Yüksek Okullarında Turizm Eğitimi Ve Eğitimde Kalite“. ", YİYDER, Yiyecek İçecek Yöneticileri Derneği Sektörel Dergisi, F&B Gastronomi Platformu, cilt.3, no.2, ss.18-36, 2006
Yilmaz S., "“Meslek Yüksek Okulu Eğitiminde Yeni Arayışlar Ve İşletmecilik Eğitiminde Kalite“. ", Standart Dergisi TSE, cilt.3, no.512, ss.12-18, 2004
Yilmaz S., "“Türkiye’De Yaş Meyve Ve Sebze İç Pazarına Yönelik Politikaların Değerlendirilmesi“. ", Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, TZOB. , cilt.3, no.2, ss.25-31, 2002
Yilmaz S., "“Ekolojik Tarım Ürünlerinin Ülkemizdeki Pazarı Ve Pazarlanma Şekli“. ", Standart Dergisi TSE, ss.83-87, 2002
Yilmaz S., Yurdakul O., "İkinci Ürün Tarımının Aşağı Ceyhan Ovasındaki İşletmelerin Faaliyetleri Üzerine Etkileri , 15 (1): 39-48, Adana (2000).", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.39-48, 2000
Yilmaz S., "“Ülkemizde Uygulanan Başlıca Tarım Destekleme Politika Araçları Ve Gösterilen Yenilikler“. ", Türk Tarım, Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi,, cilt.2, no.1, ss.35-40, 2000
Yılmaz İ., Yilmaz S., "A comparative Study on Production Cost Estimation Methods in Cotton", Turkish Journal of Agricultural Economics, vol.4, pp.43-52, 1999
Yilmaz S., Yılmaz I., Özkan B., " “Türkiye’de Uygulanan Girdi Kullanımı Teşvik Politikaları“. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1), 183-194,1999. ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat fakültesi, vol.12, pp.183-194, 1999
Özkan B., Yilmaz S., Yılmaz İ. , " “Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri“, ", Akdeniz Üniversitesi Ziiraat Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.157-168, 1999
, "Yılmaz, S. Ve İ. Yılmaz, “Akdeniz Bölgesi Ve Antalya İli Tarım İşletmelerinin Başlıca Özellikleri”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 137-148,1998.", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, vol.11, pp.137-148, 1998
Direk M., Yilmaz S., "Türkiye’De Tütün Ekim Alanı İle Üretim Ve Verimdeki Gelişmeler 9 (1): 37-48 (1994). ", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.37-48, 1994
Yilmaz S., Yılmaz İ., "“Enflasyonun Ekonomi Ve Tarım Sektörü Üzerine Etkileri“. ", MPM Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, cilt.3, no.1, ss.153-168, 1991
(Çakır)Yilmaz S., Yurdakul O., "Samsun İli Tütün İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Pazarlama Sorunları", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.1, ss.149-165, 1990
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yilmaz S., "Evaluation of pomegranate cultivation from energy production and environmentalaspects in antalya province of Turkey", CIGR2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 22 Nisan - 25 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.242-242
Yilmaz S., "Analysis of the chemical ınput usage of farmers ın pomegranete production in Antalya province", CIGR2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 22 Nisan - 25 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.281-281
Ersoy N., Tekinay O. , Akçay Özgür E. , Göktaş U. , Yilmaz S., "Good Agricultural practices8GAP) for some citrus species and Cultivars", ınternational Conference on Agriculture, Forest,Food Sciences and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1311-1311
Yilmaz S., Yilmaz İ., "The Importance of Fisheries for Marketing", ınternational Conference on Agriculture, Forest,Food Sciences and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1291-1291
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Traceability and Turkey's Regulations in Agricultural Sector in EU Process", ınternational Conference on Agriculture, Forest,Food Sciences and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1296-1296
Yilmaz S., Dölekoğlu C. , Yilmaz I., "Antalya İlinde Tüketicilerin Gıda Güvenirliliği Konusundaki Tutumlarının Değerlendirilmesi", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.12-12
Yilmaz I., Olguner M., Yilmaz S., "Reducing Fishing Vessels from the fleet for the sustaınable fisheries ın Turkey", Middle East Aquaculture 2016, ABU DHABİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 13-14 Mart 2016, vol.1, no.1, pp.64-65
Ersoy N., Hazar D., Yilmaz S., Baktır I. , "III ınternational Symposium on Horticulture in Europe ", ACTA, chania, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, vol.42, no.2, pp.448-449 (Link)
Yilmaz M., Yilmaz S., "Employment and Problems in Turkish Aquaculture Industry", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AgroReS, Banja Luka, BOSNA HERSEK, 29 Şubat - 3 Mart 2016, pp.1-1
Yilmaz S., Bilgin E., Olguner M., "Evaluation of Fishing Vessel Buyback program Implemented in Turkey During EU Accession Process", Mİddle east and Central Asia 2016 Conference , İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.53-54
Yilmaz İ., Yilmaz S., Olguner M., "Assesment of Fisheries products consumption behavior: the case of turkey", AGRORES 2016, Banja luka, BOSNA HERSEK, 29 Şubat - 3 Mart 2016, vol.1, no.1, pp.207-207
Yilmaz S., Ersoy N., Gümüş E., "Good Agricultural Practices in Aquaculture", FABA2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.313-314
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Changes ın The Fish and Seafood Wholesale Markets ın The EU Process ın Turkey", Middle East& Central Asia Aquaculture 2016, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.54-55
Yilmaz S., Bodur T., "Ornamental Fish Market in Turkey", Middle East Aquaculture 2016, Duba,, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 13-15 Mart 2016, pp.1-1
Ersoy N., Yilmaz S., Gümüş E., "The importance of good Agricultural Practices in EU Membership Process", FABA2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.421-422
Yilmaz S., "Balık Tüketim Alışkanlıkları", II. Marmara Denizi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2015, cilt.1, no.95, ss.197-201
Yilmaz S., Yılmaz İ., Bodur T., "Functioning of Whole Fishery Sale Markets in Turkey and EU in The Context of Common Fisheries Policy", 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 27-30 Eylül 2015, vol.2, no.2, pp.48-48 (Link)
Yilmaz İ., Şen E., Yilmaz S., Kara Ö., Üresin A., "The Socio-Economics Characteristics of Fish Consumers in Antalya", 25th Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 3 Eylül 2014 - 6 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.33-36 (Link)
Yilmaz S., Dölekoğlu C., Yilmaz İ., "Balık Tüketiminde Gıda Güvenirliliği Algısı: Antalya İli Örneği", 18. Ulusal su ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.481-481 (Link)
Güngör G., Yilmaz S., Zengin M., "Socio-Economic Effects of Musilage Bloom on The Fisheries of The Sea of marmara", EA2015, Rotterdam, HOLLANDA, 20-23 Ekim 2015, vol.15, no.1, pp.857-858 (Link)
Olguner M., Yilmaz S., "Action Taken For The Sustainable Fisheries in Turkey During The EU Accessıon Process", AE2015, Rotterdam, HOLLANDA, 20-23 Ekim 2015, vol.15, no.2, pp.855-856 (Link)
Yilmaz S., Yılmaz İ., Özalp A., Gencer N., "Food Safety in Turkey and EU", AE2015, Rotterdam, HOLLANDA, 20-23 Ekim 2015, vol.15, no.2, pp.853-854 (Link)
Ulusoy O., Yilmaz S., "Su ürünlerinde izlenebilirlik ve Akıllı Ambalaj Kullanımı", 18. Ulusal su ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.405-405 (Link)
Yilmaz S., Gencer N., Şen E., "“Ab Ve Türkiye’De Su Ürünleri Sektöründe Gıda Güvenliği”.", II. Balıklandırma Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.269-270
Kamacık Y., O.,Aslan E., Yilmaz S., "Ülkemizde Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik", Ekoloji 2015, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, cilt.1, no.14, ss.240-240
Olguner M., Yilmaz S., "Türkiye Balıkçılığına Genel Bir Bakış", Ekoloji 2015, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, cilt.1, no.14, ss.311-311
Yilmaz S., Şen E., Yılmaz İ., "Ab Balıkçılık Politikaları Ve Katma Protokoller Ile Türkiye'Den Beklenenler", Ekoloji 2015, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, cilt.1, no.14, ss.310-310
Yilmaz S., Yılmaz M., Yılmaz İ., "Türkiye-Ab Uyum İlişkilerinde Balıkçılık Faslı”", II. Balıklandırma Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, cilt.1, no.14, ss.209-210
Yilmaz S., Gozlekcı S., Ersoy N., "A Review of Fig ( Ficus carica L.)Sector in Turkey. ", ACTA HORTİCULTURAE V. İnternational Symposium on Fig, Napoli, ITALYA, 31 Ağustos - 3 Eylül 2015, vol.3, no.1, pp.126-131 (Link)
Gozlekcı S., Ersoy N., Gok V., Yilmaz S., "Fig ( Ficus carica L.) Fruit:Some Physical and Chemical Properties ", ACTA HORTİCULTURAE V. İnternational Symposium on Fig, Napoli, ITALYA, 31 Ağustos - 3 Eylül 2015, vol.2, no.1, pp.382-387
Topgül E., Özalp A., Yilmaz S., Yılmaz İ., "Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi İle Gıda Mühendisliği Bölüm Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Algıları Ve Etkileyen Faktörlerin Analizi. ", XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.2, no.5, ss.215-221
Aydin B., Yilmaz S., Gümüş E., "Comparison Of Aquaculture Production Of Turkey And European Union", World Aquaculture Adelaide 2014, Adelaide, AVUSTRALYA, 7-11 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Olguner T., Yılmaz İ. , Yilmaz S., "The Role of Importance of Capture Fisheries in Turkey and EU. ", World Aquaculture Adelaide 2014, Adelaide, AVUSTRALYA, 7-11 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.1-2
Gürkan E., Yılmaz İ., Yilmaz S., Özalp A., " 2014. Antalya Ilinde Kültür Mantarı Üretim Ekonomisi Ve Katma Değer Tahmini. ", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, cilt.2, no.1, ss.105-109
Yilmaz S., Dölekoğlu C. , Yilmaz I., Gümüş E., Akay A.Ş., Şen E., ". Food Security Conscıence Level of Consumers and Its Factors Affecting Fish Consumptıon ın Turkey: The Case of Antalya. ", 24 th İnternational Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry., Sarajevo, BOSNA HERSEK, 25-28 Eylül 2013, vol.1, no.2, pp.101-103
Yilmaz S., Güroy D., Şen E., "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’De Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Pazar Durumu. ", V.Organik Tarım Sepozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2013, cilt.2, no.4, ss.135-142
Gümüş E., Şahin M., İkiz R., Yilmaz S., "Antalya’Daki Alabalık İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Yapılarının İncelenmesi. ", 17. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, cilt.2, no.2, ss.301-301
Yilmaz S., Ünlüsayın M., Deval C., Gümüş E., Korun J., Becer Özvarol A., Akay A.Ş., Gümüş B., "Evaluation Of Turkish Fishery Wholesale Markets In Terms Of Brokers: Case Study Of Istanbul, İzmir And Ankara Terminal Wholesale Fish Markets", 11 th World Conference on Animal Production., Beijing, ÇIN HALK CUM., 15-20 Ekim 2013, vol.2, no.3, pp.107-108
Yilmaz S., Kara Ö., Üresin A., "Antalya İli Balık Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi.", 16. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, cilt.2, no.3, ss.105-105
Yılmaz S., Gümüş E., "Policy Implementation At Aquaculture Sector, Some Problems And Their Solutions In Turkey", Seafarming Tomorrow, Aquaculture Europe 2010, Porto, PORTEKIZ, 5-8 Ekim 2010, pp.1425-1426
Yilmaz S., Akay A.Ş., " “An Investigation On The Place And Importance Of Total Quality In Sports Management”, ", The Eleventh Annual International Conference of the Global Business and Technology Association,GBATA, Prag, CEK CUM., 7-11 Haziran 2009, vol.1, pp.402-412
Yilmaz S., Akdağ K., "The Role And Importance Of Sponsorship Over Consumer Behavior", The Eleventh Annual İnternational Conference of the Global Business and Technology Association GBATA, Prag, CEK CUM., 7-11 Haziran 2009, vol.1, no.3, pp.111-124
Yilmaz S., Gökoğlu M., Becer Özvarol A., "“Technical And Economical Problems In The Tuna Breeding In Turkey” ", İnternational Rural Development Symposium, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2009, vol.1, no.1, pp.25-31
Becer Özvarol A., Yilmaz S., Gözaçan M., "Karacaören Baraj Gölü Balıkçılık Sorunları.”", Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Sempozyumu.. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, cilt.1, no.1, ss.21-22
Becer Özvarol A., Yıldırım A., Yilmaz S., Bektaş S., Özvarol Y., "“Can Salmo Trutta Be Alternative For Rural Development? An Example Of İspir, Erzurum,Turkey”, ", International Rural Development Symposium. September , ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2009, vol.1, no.2, pp.35-42
Yilmaz S., Akay A.Ş., "The Place And Importance Of Wholesale Markets In Fishery Products Marketing”.", Aquaculture Europe 2008, Resource Management Natural, Human and Material Resources for the Sustainable Development of Aquaculture, Krakow, POLONYA, 15-18 Eylül 2008, vol.2, no.3, pp.333-335
Yılmaz İ. , Yilmaz S., Aydoğmuş F., "Türkiye’De Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlama Yapısı, Mevzuat Düzenlemelerinin Ve Çalışmalarının Değerlendirilmesi. ", GAP V. Tarım Kongresi, , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, cilt.1, no.2, ss.116-122
Dölekoğlu C., Gün S., Karahan Uysal Ö., Yilmaz S., "Agricultural Products Supply Chain Of Rural Women”,", 2 nd International Congress on Food and Nutrition, TUBITAK , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2007, vol.1, no.2, pp.5-7
Yilmaz S., Öcal H., "“The Effect And Usage Of Developments In Information Technology On Service Marketing: Examples In Tourism Industry“.", New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, Turk Kazakh International Tourism Conference , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-26 Kasım 2006, vol.2, no.384, pp.158-171
Yilmaz S., Okutmuş E., "Globalleşme İle Değişen İşletmelerde Çevresel Maliyetler“.", II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2005, cilt.2, no.384, ss.215-221
Yilmaz S., Ciğer A., "Küreselleşme Ve Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı“, ", XXIII Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Muhasebe Enstitüsü,, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Mayıs 2004, cilt.1, no.6, ss.86-94
Akdağ K. , Uğurlu A., Yilmaz S., "Bir Tanıtım Aracı Olarak Sponsorluk: Spor Sponsorluğu Araştırması“.", Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi & Ankara Üniversitesi, , ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Aralık 2003, cilt.1, no.1, ss.14-15
Yilmaz S., Yılmaz İ., "Türkiye Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği“.", Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, , ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2002, cilt.2, no.3, ss.97-102
Yılmaz İ., Yilmaz S., "Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Pamuk Üretim Ve Ticaretinde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi“. ", Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, , ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2002, cilt.2, no.14, ss.128-134
Özkan B., Özçatalbaş O., Yilmaz S., Yılmaz İ., Akpınar G., "Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi”,", Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2000, cilt.1, no.2, ss.215-221
Yilmaz S., Samancı N., Pilanalı N., "Tüketici Tercihlerinde Ekolojik Ürünlerin Yeri Ve Önemi“.", 5. Ulusal Pazarlama Kongresi 2000., ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2000, cilt.1, no.2, ss.301-309
Yilmaz S., "“Türkiye’De Uygulanan İlaç Ve Gübre Politikalarının Çevresel Etkiler Açısından Değerlendirilmesi“. ", Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi,, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2000, cilt.2, no.1, ss.214-220
Yılmaz İ., Özkan B., Akkaya F., Yilmaz S., Kutlar İ., "Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç Ve Gübre Kullanımının Analizi“. ", 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2000, cilt.1, no.1, ss.201-2011
Yilmaz S., Yilmaz İ., Ortaçeşme V., "Türkiye’Deki Tarımsal Girdi Destekleme Politikalarının Çevre Üzerine Olası Etkileri", 2000 GAP-Çevre Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 16-18 Ekim 2000, cilt.1, ss.395-404-
Yilmaz S., "Tütünde Uygulanan Destekleme Alım Politikaları Ve Sonuçları“. ", Karadeniz Bölgesinde Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları,, SAMSUN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 1999, cilt.2, no.3, ss.312-317
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yilmaz S., "",
Yilmaz S., Gözlekçi S., Ersoy N., "A review of fig sector in Turkey", in: Acta Horticulturae 1173, T.Caruso, C.Cirillo, Eds., INT SOC Horticultural Science PO box 500 3001 Leuven 1, CRC, CRC, Ghent, Belgium , Ghent, , Gent, pp.329-334, 2017 (Link)
Yilmaz İ., Özalp A., Yilmaz S., "Marketing Structure of Pomegranate in Turkey", in: ACTA HORTİCULTURAE, Yuan,Z., Wilkins, E., Wang, D, Eds., INT SOC Horticultural Science PO box 500 3001 Leuven 1, CRC, CRC, Ghent, Belgium , Ghent, pp.205-212, 2015 (Link)
Yilmaz S., "Balıkçılık Alt Yapıları Master Planı", Antalya Tarım Master Planı, Öztürk, C.,, Ed., Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayınları, Antalya, ss.623-679, 2011 (Link)
Yilmaz S., "Ab’Ye Uyum Sürecinde Türkiye’De Yaş Sebze Ve Meyve Toptancı Hallerinin İşleyişinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Antalya Ili Toptancı Hali Örneği. ", TAEA, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ANKARA, 2010
Yilmaz İ., Yilmaz S., Aydoğmuş F., "Turkish Farmer Organizations Dilemma in the Fresh Produce Industry", in: The Role of Cooperative in the European agri-food system, Fanfani, R., Maccarini,R., E.,, Eds., Fuori Harcourt Brace College Publishers , Bonania , pp.445-459, 2009 (Link)
Yilmaz S., "Kontrol", Yönetim ve Organizasyon, Cem Ayden, mehmet Örgev, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.139-154, 2008
Yilmaz S., Ed., "Pazarlama İlkeleri", Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, 2008 (Link)
Yilmaz S., "Doğrudan Pazarlama", Pazarlama İlkeleri, Serpil Yılmaz, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.205-221, 2008
Yilmaz S., Ed., "İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
Yilmaz S., "Insan Kaynağını Bulma, Seçme Ve Yönlendirme", İnsan Kaynakları Yönetimi, Serpil Yılmaz, Ed., Lisans yayıncılık, İstanbul, ss.89-127, 2008
Yilmaz S., Çaylak M. , Özcan M., "The Importance Of Job Satisfaction In Services Marketing And The Case Of Simav Eynal Thermal Company", in: Contemporary Issues ın Tourism: Perspectives and Challenges, Nicolas Papadopoulos, Eds., Athens Institute of Education, University of London , Athens, pp.147--158, 2006
Yilmaz S., "A Research On Tourism Students In Turkey: The Problems They Face And Their Expectations From Their Schools", in: Critical Issues ın Leisure and Torısm Education: Current Trends and Developments in Pedagogy and Research, Eugenia Wickens, Thomas Hose, Barbara Humberstone, Eds., Oxford University Press, London, pp.283-293, 2006
Özkan B. , Özçatalbaş O., Yılmaz İ., Yilmaz S., Akpınar M., Kutlar İ., "“Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim –Öğretime Yönelik Görüş Ve Beklentileri“", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi , ANTALYA, 1999
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Antalya İli Balık Tüketiminde Gıda Güvenliğine Yönelik Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.001.111.001, Yönetici, 2016
"Antalya İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Gıda Perakendeci Seçimi ve Satın Alma Davranışları", BAP Diğer, 1999.001.111.001, Proje Ekibinde Üye, 2000
"Samsun İli ve Çevresi Tütün İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Pazarlama Sorunları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 88.001, Araştırmacı, 1989
"Antalya’da Arazi Tasarruf Şekillerine Göre Pamuk Üretiminin Ekonometrik Analizi", BAP Arastırma Projesi, 99.01.0104.08, Proje Ekibinde Üye, 2002
"Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İşgücü yetiştirme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ANTALYA.001, Proje Ekibinde Üye, 2006
"Türkiye’de Kırsal Alanda Toplumsal Cinsiyetin Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyi, Tutumu ve Rolünün Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 104K028, Proje Ekibinde Üye, 2007
"AB’ye Uyumlu Su ürünleri Toptancı Halleri için Model Arayışı: İstanbul, İzmir ve Ankara Su Ürünleri Halleri Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0111.001, Yönetici, 2012
"Alabalık (Salmo trutta L.) Yoğunluğu ve Biyokütlesi Üzerine Habitat özellikleri, Su Kalitesi ve Sosyo Kültürel Yapının Etkisi, Çoruh Havzası Örneği", BAP Arastırma Projesi, AU001, Proje Ekibinde Üye, 2008
"İkinci Ürün Teşvik Politikalarının Aşağı Ceyhan Ovasındaki İşletmelerin Üretim ve Verimlilik Düzeyleri Üzerine Etkileri", BAP Doktora, 94.001, Araştırmacı, 1996
"Antalya İli Hal Yapısı ve Yeni Hal Yasasının Getirdikleri", BAP Arastırma Projesi, 1999.01.104.011, Yönetici, 2002
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
SciencePG, Editörler Kurulu Üyesi, 01.12.2016 - 01.12.2018
F&B Gastronomi Platformu Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.08.2006 - 01.07.2010
Bilimsel Hakemlikler
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
INternational Journal of Agricultural Economics, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
INternational Journal of Agricultural Economics, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
INternational Journal of Agricultural Economics, Dergide Hakemlik, Mart 2017
INternational Journal of Agricultural Economics, Dergide Hakemlik, Mart 2017
American Journal of Bioscience and Bioengineering, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Turkish Journal of Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Turkish journal of aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
International Journal of Hydrogen Energy, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
International Journal of Hydrogen Energy, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Ege JFAS, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
11.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Kitabı, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
11.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Kitabı, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2011
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2011
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2011
İİF İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2010
CBM, Dergide Hakemlik, Ağustos 2010
Journal of Fisheries Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2010
Journal of Fisheries Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2009
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
18. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
II. MARMARA DENİZİ SEMPOZYUMU, Panelist, , TÜRKIYE, 2015
Su ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2013
LLP Erasmus Hareketliliği, Davetli Konuşmacı, , ROMANYA, 2012
GBATA, Moderatör, , TAYVAN, 2007
Global Business and Technology Assocıatıon,, Moderatör, , TAYVAN, 2007
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 79
Web Of Science H İndeksi : 5
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 33
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 37
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 19
Ödüller ve Burslar
Yilmaz S,Özvarol, Y.,, "Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Eylül 2010
Yilmaz S,Yilmaz, İ.,, "Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz 2010
Yilmaz S,Becer, A.,Özvarol, Y.,, "Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos 2010
Yilmaz S,Yilmaz, İ., "Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TUBİTAK, Mart 2008
Yilmaz S,Yilmaz,İ, "Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Nisan 2008
Yurt dışı desteği, Akdeniz Üniversitesi, Nisan 2005
Yurt dışı desteği, YÖK, Ocak 2004
Yurt Dışı Desteği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ocak 1990
Yurtdışı Desteği, 19 Mayıs Üniversitesi , Ocak 1989
The Turkish American Assocıation-Karadeniz Teknik Üniversitesi Mesleki İngilizce Kursu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran 1987
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi