Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Apaydin S., "Türkiye’de Psikolojik Danışman Adayı Yetiştirmede Kriz ve Travma Müdahaleleri Eğitimi İhtiyacı", Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.983-988
Çakir S.G., Taşdelen Karçkay A., Apaydin S., Varlik Özsoy E., "Süpervizyon Eşliğinde Gerçekleştirilen Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamasının Psikolojik Danışman Adaylarının Öz-yeterliliklerine Etkisi", Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, vol.1, pp.399-407
Çakir S.G. , Apaydin S., "Effects of Job Shadowing on High School Students’ Occupational Knowledge and Career Decision making Process", 26th. International Conference of Educational Sciences/ICES-UEBK 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.3212-3214 (Link)
Çakir S.G., Apaydin S., "Psikolojik Sağlamlığı Yordamada Cinsiyet, Güçlenme, Bireysel Bütünlük Duygusunun Rolü", 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.54-54 (Link)
Apaydin S., Çakir S.G., "Okul yöneticilerinin PDR hizmetlerinin gerekliliği ve etkililiğine ilişkin algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.612-613 (Link)
Çakir S.G., Apaydin S., "İşbaşı İzleme Çalışmasının Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimi Sürecinde Kendilerini Tanımaları Açısından İncelenmesi ", III nd International Eurasian Educational Research Congress 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Temmuz 2016, pp.1829-1830 (Link)
Apaydin S., Çakir S.G. , ""Mesleğimde Bir Gün" İşbaşı İzleme Projesi Mesleki Rehberlik Uygulama Örneği", V. Ulusal Psikolojik Danışma ve RehberlikUygulama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2014, cilt.1, no.1, ss.27-27
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Savi Çakar F., Taşdelen Karçkay A., Apaydin S., "Orta yetişkinlikte stres, başa çıkma ve psikolojik sağlamlık", Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları, Savi Çakar, F., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.404-431, 2017
Apaydin S., "Çocuk ve Ergenlerde Ölüm, Kayıp ve Yas", Yas Danışmanlığı, Erdur-Baker, Ö., Aksöz-Efe, İ., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.53-86, 2017
Apaydin S., "Kayıp ve Yas", Yas Danışmanlığı, Erdur-Baker, Ö., Aksöz-Efe, İ., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-52, 2017
Apaydin S., Çakir S.G., "Okul yöneticilerinin PDR hizmetlerinin gerekliliği ve etkililiğine ilişkin algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi", Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı, Demirel, Ö., Dinçer, S., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.655-667, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi