Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kav S., Atay Turan S., "Nurses practices in targeted therapies in Turkey", JOURNAL OF BUON, vol.20, pp.275-279, 2015
Atay Turan S., "dentifying symptom clusters in paediatric cancer patients using the Memorial Symptom Assessment Scale", EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE, vol.21, pp.460-468, 2012
Atay Turan S., "Symptom characteristics and clustering in children and adolescents undergoing or being off cancer chemotherapy", JOURNAL OF BUON, vol.16, pp.751-758, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gürcan M., Atay Turan S., "Kanser Tedavisi Alan Çocuklarda Bulantı-Kusmaya Yönelik Semptom Yönetimi: Kanıt Temelli Uygulamalar", Güncel Pediatri, vol.17, pp.170-182, 2019
Esenay F.I., Sezer T.A., Atay Turan S., "Causal Perceptions in Turkish Parents of Children with Cancer", , vol.33, pp.94-101, 2018 (Link)
Esenay F.I., Atay Turan S., "Kanserli Çocuklarda Travma Sonrası Gelişim", , vol.15, pp.58-66, 2017
Atay Turan S., Güven M., "Kanserli Çocuklarda Kemoterapi Sonrası Görülen Semptomlar", , cilt.14, ss.74-81, 2016
Atay Turan S., "Kanserli hastalarda istatistiksel yöntemle belirlenen semptom kümeleri Literatür incelemesi", Türk Onkoloji Dergisi, cilt.30, ss.175-187, 2015
Atay Turan S., "Medikal Malzemelerde Kullanılan Di 2 EtilhekzilFitalatın DEHP Ortaya Çıkardığı Hastalık Riskleri", , cilt.1, ss.113-117, 2014
Atay Turan S., "A. Rapid-Infusion Rituximab in Lymphoma Treatment: 2-Year Experience in a Single Institution. ", Journal of Oncology Practıce, vol.8, pp.141-143, 2012
Atay Turan S., Conk Z., Bahar Z., Kantar M., Bolişik Z.B., "Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeğinin MSAS 10 18 Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", Ege pediatri bülteni, cilt.14, ss.93-99, 2012
Erkal İlhan S., Atay Turan S., Kara T., Platin N., "HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU HEMŞİRELİK KAYITLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.4, ss.32-41, 2001
Ekici B., Atay Turan S., "Hemşirelikte standardizasyon ve çocuğun hastaneye yatmasına yönelik bakım standartları", HEMŞİRELİK FORUMU, cilt.4, ss.22-32, 2001
Atay Turan S., "Kemoterapi Sonrası Nötropenik Çocukların Bakımı", Hemşirelik Forumu, cilt.14, ss.263-265, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gürcan M., Atay Turan S., "KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA ÖZ -YETERLİK VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYİNİN PSİKOSOSYAL SEMPTOMLARDA ROLÜ”", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, TÜRKIYE,
Yasakçi A., Atay Turan S., "Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Oyun Terapinin Kullanımı", 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), ,
Yasakçi A., Atay Turan S., "Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Oyun Terapinin Kullanımı", 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), ,
Aktuna G., Atay Turan S., "ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALARDAPSİKOSOSYAL BELİRTİLERİ AZALTMAYA YÖNELİK MÜZİK TERAPİNİN KULLANIMI", 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, ,
Gürcan M., Atay Turan S., "KANSER TEDAVİSİ ALAN ÇOCUKLARDA SANAT TERAPİNİN PSİKOSOSYAL SEMPTOM YÖNETİMİNE YÖNELİK KULLANIMI", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, ,
Aktuna G., Atay Turan S., "ÇÖLYAK HASTALIĞINA SAHİP ERGEN BİREYLERİN YAŞAMDAKİ DUYGUSAL GÜÇLÜKLERİ", 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, ,
Sarvan S., Atay Turan S., Efe E., "Mülteci Çocuklar ve Sorunları", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ,
Sarvan S., Atay Turan S., "Hemşirelik Eğitiminde Reflekşın kullanımı", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017, pp....-...
Sarvan S., Kolutek R., Atay Turan S., Muslu L., "DİABETLİ ÇOCUKLARIN HASTALIKLARINA PSİKOSOSYAL UYUMLARI", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Atay Turan S., Esenay F.I., Sezer T.A., Çalbayram N., "Çocukluk Çağı Kanseri Geçirmiş Ergenlerin Deneyimleri", 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, ,
Atay Turan S., Esenay F.I., Sezer T.A., Çalbayram N., "Çocukluk çağı kanseri geçirmiş ergenlerin deneyimleri", 6.ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, ,
Atay Turan S., Aydin A., "Kanserli çocuk ve ergenlerde semptom kümeleri", 6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, ,
Akpinar A., Atay Turan S., Gündoğdu F., Ersoy N., "TÜRKIYE’DE ONKOLOJI HEMŞIRELIĞININ DEĞERLERI", 5. Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, ,
Atay Turan S., Sarvan S., "Hemşirelik Eğitiminde Reflekşın kullanımı", Uluslararası Multidispliner çalışmaları Kongresi, ,
Atay Turan S., Aydin A., "3-7 yaş kanserli çocukların radyoterapiye hazırlanması", 6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, ,
Sarvan S., Kolutek R. , Atay Turan S., Muslu L., "Diyabetli Çocukların Hastalıklarına Psikososyal Uyumları, , 25-26 Kasım 2017, Antalya.", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Kasım - 26 Aralık 2017, pp....-...
Sarvan S., Atay Turan S., Efe E., "Mülteci Çocuklar ve Sorunları", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017, pp....-...
Atay Turan S., Sarvan S., Akcan A., "Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Gelişmesi", II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, ,
Akcan A., Atay Turan S., Sarvan S., "Kronik Hastalığı Olan Gençlerde Travma Sonrası Gelişim", II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, ,
Atay Turan S., "ONKOLOJI HEMŞIRELIĞI VE SEMPTOM KÜMELEMESI", 5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, ,
Atay Turan S., Esenay F.I., Güven M., "kanserli çocuklarda kemoterapi sonrası görülen semptomlar", 5th National and 2nd İnternational Mediterranean pediatric Nursing Congres, ,
Çalbayram N., Esenay F.I., Atay Turan S., "yenidoğan Yoğun Bakımda Bebeği Yatan Babaların Deneyimleri", 5th national and 2nd İnternational Mediterranean Pediatric Nursing Congress, ,
Atay Turan S., "Symptom Cluster The New Frontıer in Symptom Management", 1st Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, , , pp.60-60
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atay Turan S., "Zehirlenme", Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Şenol Çelik Sevilay, Karadağ Ayşe, Ed., Akademi, 2019
Güleser G.N., Özdemir E.E., Atay Turan S., Korkmaz K., Pinar Bölüktaş R., Kebudi R., "nötropeni", onkoloji hemşireliğinde kanıttan uygulamaya, gülbeyaz can, Ed., nobel tıp, 2016
Atay Turan S., "Nötropeni ve Enfeksiyon", Onkoloji Hemşireliği, Can Gülbeyaz, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, 2014
Atay Turan S., "El Ayak Sendromu ve Cilt Reaksiyonları", Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Gülbeyaz Can , Ed., 3P-Pharma Publication, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi