Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aksu A.A., Şekercioğlu G., Ehtiyar V.R., Yildiz S., Yilmaz Y., "The Relationship Between Personality, Gender And Departments: Application Of 16 Personality Factor Questionnaire In The Antalya Region Of Turkey", Quality & Quantity, vol.44, pp.1113-1127, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildiz S., "Batı Anadolu’xxnun izinde Aristoteles ve Assos", Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.39, pp.171-183, 2018
Yildiz S., Özerden S., "TEOS ANTİK KENTİ VE LEUKIPPOS: ATOM TEORİSİ", SHSR JOURNAL, vol.5, pp.426-429, 2018 (Link)
Yildiz S., "Batı Anadolu'nun İzinde: Aristoteles ve Assos", Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.171-183, 2018
Yildiz S., Derman E., "Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm Içindeki Yeri: Ihlara Vadisi Örneği", INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES, vol.4, pp.230-238, 2018 (Link)
Arslan Kalay H., Yildiz S., "Akdamar Anıt Müzesi’nin (Kilisesi) Tarihsel Süreçleri Ve Kültürel Miras Turizmi Açısından Önemi", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, no.1, ss.121-136, 2017 (Link)
Yildiz Pesen S., "Karadeniz Bölgesindeki Bizans Eserleri", Karadeniz Araştırmaları, vol.14, pp.123-135, 2017 (Link)
Arslan Kalay H., Yildiz S., "Akdamar Anıt Müzesi’nin (Kilisesi) Tarihsel Süreçleri ve Kültürel Miras Turizmi Açısından Önemi", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.121-136, 2017 (Link)
Yildiz S., "Kapadokya’xxdaki Bizans Eserlerinin Turizm İçindeki yeri: Göreme Örneği", International Journal of Academic Value Studies, vol.3, pp.95-103, 2017
Derman E., Yildiz Pesen S., "Canoe Sports Tourism in Manavgat", International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.6, pp.121-126, 2017 (Link)
Mehter Aykin S., Yildiz S., "European Tourism Policy and Reflections of Tourism in the Negotiations with Turkey", TOURISMOS, vol.1, pp.385-395, 2012
Aksu A., Yildiz S., "Measuring Results Of Training With Roi Method: An Application In A 5-Star Hotel In Antalya Region Of Turkey", TOURISMOS, vol.6, pp.193-212, 2011 (Link)
Yildiz S., Doğan H., "Turistlerin Alanya Kalesi’Ne İlişkin Algi Ve Değerlendirmelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.13, pp.119-124, 2011 (Link)
Güzeller C.O., Yildiz S., Üngüren E., "Konaklama İşletmelerinde Performans Değerleme Ölçeği Çalışması", SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.6, ss.35-41, 2009
Üngüren E., Yildiz S., "Konaklama İletmelerinde Çalışanların Demografik Değişkenlerinin İş Tatminine Etkilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma", .C.Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (DÜSBED), ss.37-47, 2009
Güzeller C.O., Yildiz S., Sonuç N., "Comparison Of Tourism Education Programs In Turkey And Greece And Future Challenges", TURIZAM, vol.13, pp.5-16, 2009 (Link)
Üngüren E., Yildiz S., "Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Demografik Değişkenlerinin İş Tatminine Etkilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma", T.C.Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (DÜSBED), cilt.1, ss.1-1, 2009 (Link)
Aksu A., Güzeller C.O., Yildiz S., Yilmaz Y., "Personality Profile Of Human Resource Managers Working In The Tourism Sector: An Application Trial In The Antalya Region Of Turkey Using 16 Personality Factor (16 Pf) Questionnaire Technique", HOSTEUR, vol.17, pp.23-26, 2008 (Link)
Aksu A.A., Güzeller C.O., Yildiz S., Yilmaz Y., "Human Resource Managers Working in the Tourism Sector An Application Trial in the Antalya Region of Turkey using 16 Personality Factor 16 PF Questionnaire Technique", Hosteur, pp.23-26, 2008 (Link)
Yildiz S., Çetin T., "Mağara Turizmi", Standart Dergisi, cilt.45, ss.63-67, 2006
Yildiz S., "Termal Turizm", Standart Dergisi, cilt.45, ss.58-62, 2006
Değirmencioğlu A., Yildiz S., "Bizans Anıtsal Resim Ve Minyatürleri", TURİZM AKADEMİK, ss.61-65, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildiz S., "Türkiye’xxde Kültürel Miras Alanında Yapılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi: 2001-2019", El Ruha 5. International Conference On Social Sciences, Tunus, TUNUS, , pp.219-230
Yildiz S., Göymen K., "Yapay Zeka: Trabzon - Uzungöl Örneği", El Ruha 5. International Conference On Social Sciences, Tunus, TUNUS, , pp.231-237
Yildiz S., Özerden S., "Ionia’xxnın Smrna(İzmir)’xxsı ve Smrna (İzmir)’xxnın Soyut Kültürel Mirası Yaşlı Theon", Erasmus International Academic Research Symposium in Educational and Sozial Sciences, İzmir, TÜRKIYE, , pp.965-972
Yildiz S., Turamberk Özerden S. , "Ionia'nın Smyrna(İzmir)'sı ve Smyrana(İzmir)'nın Soyut Kültürel Mirası Yaşlı Theon", Erasmus International Academic Research Symposium in Educational and Sozial Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 5-6 Nisan 2019, pp.965-972
Yildiz S., Turamberk Özerden S. , "Sinoplu Diogenes: Gölge Etme Başka İhsan İstemem", Erasmus International Academic Research Symposium in Educational and Sozial Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 5-6 Nisan 2019, pp.973-981
Yildiz S., "ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA KARANLIK TURİZM: BARBARLIK MÜZESİ ÖRNEĞİ", 2. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, , pp.74-85
Yildiz S., Özerden S., "Bizans İmparatorluğunda Sportif ve Rekreaktif Oyunlar", 5. Uluslararası Multidisipline Çalışmalar Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.526-539
Yildiz S., Özerden S., "Karadeniz Bölgesindeki Bizans Eserleri: Trabzon Örneği", 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.596-607
Yildiz S., "Somut ve Soyut Kültürel Miras: Klazomenai - Anaksagoras - Skopelianos Örneği.", 4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., , pp.271-279
Yildiz S., Derman E., Özerden S., "Diyaspora Turizmi Kapsamında Mardin’xxde Süryanilik", 4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., , pp.280-287
Yildiz S., "Soyut Kültürel Miras Kapsamında Priene (Güllübahçe)’xxnin Bias’xxı", Taras Shevchenko International Congress On Social Sciences - 1, Kiev, UKRAYNA, , pp.360-364
Yildiz S., Derman E., "Manas Destanı, Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut Hikayelerinde Yer Alan Benzerlikler", 1. Uluslararası Miftahetdin Akmulla Başkurt Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, TÜRKIYE, , pp.222-229
Göymen K., Yildiz S., "BİZANS SANATININ SÜMELA MANASTIRI FRESKLERİNE YANSIMASI", 2. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, , pp.67-73
Yildiz Pesen S., Turamberk Özerden S. , "KKTC VE TURİZM: SALAMİS HARABELERİNİN KKTC TURİZMİ İÇİNDEKİ YERİ", II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, BARSELONA, ISPANYA, 27-30 Nisan 2017, pp.53-53
Yildiz Pesen S., Turamberk Özerden S. , "ANADOLU'DA ANATANRIÇA KÜLTÜ", II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, BARSELONA, ISPANYA, 27-30 Nisan 2017, pp.54-54
Yildiz Pesen S., Turamberk Özerden S. , "BİZANS SANATI: AZİZ (ST) NİKOLAOS ANIT MÜZESİ'NİN TARİHSEL SÜREÇLERİ VE TÜRK TURİZMİ İÇİNDEKİ YERİ", 3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, BİŞKEK, KIRGIZISTAN, 20-22 Nisan 2017, pp.12-12
Yildiz S., "Kültürel Miras Öğelerinin Kullanılması: Türkiye ve Rakip Turizm Ülkeleri Logo Örnekleri", III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.194-194
Yildiz S., Derman E., "Kültürel Miras: UNESCO Dünya Miras Listesi Türkiye Örneği", INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM, KONYA, TÜRKIYE, , pp.981-988
Yildiz S., "KAPADOKYA’DAKİ BİZANS ESERLERİNİN TURİZM İÇİNDEKİ YERİ: GÖREME ÖRNEĞİ", AL-FARABI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, GAZİANTEP, TÜRKIYE,
Yildiz S., Derman E., "İzmir’deki Bizans Eserlerinin Türk Turizmi İçindeki Yeri: Efes Örneği", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, vol.3, no.111333, pp.11-12
Yildiz S., "UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE BİZANS ESERLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.193-193
Yildiz S., Derman E., "The Place of Byzantine Artifacts in İzmir in Turkish Tourism: The Example of Ephesus", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.258-260
Yildiz Pesen S., Kaynak Iltar E., "FELSEFENİN VE BİLİMİN BEŞİĞİ ANADOLU: MİLET EKOLÜ ÖRNEĞİ ", 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp - Gostivar, MAKEDONYA, 22-23 Ağustos 2016, pp.5-10 (Özet)
Yildiz Pesen S., "Kültürel Miras Turizmi Kapsamında Ayasofya Müzesinin tarihsel Süreçleri ve Türk Turizmi İçindeki Yeri", International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, MİLANO, ITALYA, 28 Nisan - 1 Mayıs 2016, pp.115-115 (Link)
Kaynak Iltar E., Yildiz Pesen S., "EFES ANTİK KENTİ VE EFESLİ FİLOZOF HERAKLEİTOS", 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp - Gostivar, MAKEDONYA, 22-23 Ağustos 2016, pp.5-10 (Özet)
Yildiz Pesen S., "TURİZM VE FELSEFE: IONIA ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI AKDENİZ MEDENİYETLERİ SEMPOZYUMU, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Kasım 2016, pp.295-312
Yildiz Pesen S., Turamberk Özerden S. , "KIBRIS'TA BİZANS İZLERİ: ST. BARNABAS (AZİZ BARNABAS) MANASTIRI ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI AKDENİZ MEDENİYETLERİ SEMPOZYUMU, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Kasım 2016, pp.277-293
Yildiz S., Derman E., "Kültürel Miras Kapsamında Diyarbakır Kent Surlarının Tarihsel Süreçleri", 3rd International Congress on Soscial Sciences, Chine to Adriatic, Antalya, TÜRKIYE, , pp.64-68
Yildiz S., "Kariye Müzesi nin Tarihsel Süreçleri ve Türk Turizmi İçindeki Yeri", 3rd International Congress on Soscial Sciences, Chine to Adriatic, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.109-116
Derman E., Yazar A., Yildiz S., "Manavgat Destinasyonunda Alternatif Turizm Olarak Kano Sporuna Yönelik kısıtların Ölçülmesi", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, MİLANO, , , vol.2, pp.769-780
Yildiz S., "Somut Olmayan Kültürel Miras Turizmi kapsamında Knidos lu Eudoxus", 3rd International Congress on Soscial Sciences, Chine to Adriatic, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.285-291
Yildiz Pesen S., Vural E., "Effect of TV Advertising in Housewives Brand Preference: An Application", 2015 International Conference on Information, Business and Management (IBM 2015), PARİS, FRANSA, 30-31 Aralık 2015, pp.50-56 (Link)
Yildiz S., Doğan H., Kocaman S., "Satisfaction Perception Of Tourists In Relation To Turkish Baths: Alanya Sample", Advances in Business-Related Scientific Research Conference, OLBİA, ITALYA, 5-7 Eylül 2012, pp.20-25
Can A.S., Yildiz S., "The Relation Between Promotional Expendıture And International Tourist Arrivals", Advances in Business-Related Scientific Research Conference, OLBİA, ITALYA, 5-7 Eylül 2012, pp.10-15
Can A.S., Yildiz S., "The Line Managers Greater Responsibility For Human Resource Issues: The Case Of Ministry Of Culture And Tourism, Turkey", Advances in Business-Related Scientific Research Conference, OLBİA, ITALYA, 5-7 Eylül 2012, pp.15-20
Kalay F., Arslan H., Yildiz S., "Turizm Gelirleri Ve Turizm Yatırımları Arasındaki Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği", 13. Ulusal Turizm Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2012, ss.15-20
Yildiz S., Yilmaz Y., Çelik P., "Examination Of Self-Esteem, Decision Making Styles And Problem Solving Skills Of Professional Tourist Guides In The Process Of Decision Making In Terms Of Some Demographic Characteristics", Internetional Journal Of Arts&Sciences, FREIBURG, ALMANYA, 27 Kasım - 2 Aralık 2011, pp.163-177
Yildiz S., Çelik P., Özcan İ., "The Scale Of Tourism’S Economic, Socio-Cultural And Environmental Effects On Local People: Developing Scale, Reliability And Validity Study", IEEE International Conference on Quality and Reliability, BANGKOK, TAYLAND, 14-17 Eylül 2011, pp.230-234
Yildiz S., Çelik P., Özcan I., "Conceptual Analysis Of Professional Tourist Guidance And District Guidance: Professional Tourist Guides’ ", 12 th International Joint World Cultural Tourism Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2011, pp.529-536
Yildiz S., Aija V.D.S., "UK based travel intermediaries promotional policies for Turkey", Second International Conference Tourism and business TB-2011, ,
Yildiz S., Can A.S., "The Effects Of Visitors Experiencing Cultural Heritage Sites On Local People: A Case Of Alanya Castle, Turkey", Global Business Conference, SİBENİK, HIRVATISTAN, 21-24 Eylül 2011, pp.448-456
Can A.S., Yildiz S., Steina A.V.D. , "Uk-Based Travel Intermediaries’ Promotional Policies For Turkey", Second International Conference , SOFYA, BULGARISTAN, 3-4 Eylül 2011, pp.10-15
Yildiz S., Özcan I., "Locus Of Control Of Professional Tourist Guides", International Conference on Tourism ICOT 2011, RODOS, YUNANISTAN, 27-30 Nisan 2011, pp.1-10
Yildiz S., Güzeller C.O., "The Effects Of Personelity On The Performance Of Employee: A Research At 5 Star Hotels In Alanya", 12 th International Joint World Cultural Tourism Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2011, pp.210-217
Can A.S., Yildiz S., "Information Technology And Organisational Change: In Case Of Ministry Of Culture And Tourism In Turkey", 12 th International Joint World Cultural Tourism Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2011, pp.518-528
Doğan H., Yildiz S., "Profesyonel Turist Rehberlerinin Demografik Değişkenlerine Göre Johari Modeli", V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2010, ss.256-265
Özcan İ., Yildiz S., Çelik P., "Byzantine Monuments In Mediterranean In The Light Of Cultural Heritage: Turkey Sample", 11 th International Joint World Cultural Tourism Conference, HONGZOU, ÇIN HALK CUM., 12-14 Kasım 2010, pp.587-594
Yildiz S., Efilti S., Sonuç N., "An Evaluation Of The Geopraphical Information Systems Of The Municipalities: Antalya Example", The 13. International Scientific Meeting “Contemporary Trends in Tourism, Hotel Management and Gastronomy, NOVİSAD, SIRBISTAN, 8-9 Ekim 2009, pp.116-120
Yildiz S., Sonuç N., "Byzantine Icons During Its Past And Today", The 13. International Scientific Meeting “Contemporary Trends in Tourism, Hotel Management and Gastronomy, NOVİSAD, SIRBISTAN, 8-9 Ekim 2009, pp.71-74
Mehter Aykın S., Yildiz S., "Üyelik Müzakereleri Çerçevesinde Turizm Endüstrisini Bekleyen Değişim Süreci Ve Turizm Paydaşlarının Bu Sürece Katılımı", 10. Ulusal Turizm Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2009, ss.1359-1368
Yildiz S., "Turizm Sektöründe Eğitim Yatırımlarının Geri Dönüşü", III. Ulusal Turizm Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2008, ss.295-309
Mehter Aykın S., Yildiz S., "Avrupa Topluluğu’Nun Tüketiciyi Koruma Politikası Kapsamında Paket Turlar Ve Türkiye’Nin Uyumu", III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2008, ss.302-305
Yildiz S., "Profesyonel Turist Rehberliği Eğitimi: Türkiye-Yunanistan Karşılaştırması", IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2008, ss.738-753
Yildiz S., Değirmencioğlu A., "Türkiye’De Profesyonel Turist Rehberliği", III. Ulusal Turizm Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2008, ss.310-321
Aksu A., Yildiz S., Çizel R., "Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi – Roi (Return On Investment - Yatırımın Geri Dönüşü) Ve Antalya Yöresinde 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama", 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.3-14
Yildiz S., Utku B., "Türkiye’De Profesyonel Turist Rehberliği Eğitimi Bağlamında Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kurs Programının İncelenmesi", III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2008, ss.255-260
Aksu A.A., Yildiz S., Çizel R., "Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi ROI Return On Investment Yatırımın Geri Dönüşü ve Antalya Yöresinde 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama", 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
Utku B., Yildiz S., "Elektronik Finansın (E-Finans) Antalya Bölgesinde Faaliyette Bulunan A Grubu Seyahat Acentalarında Kullanımına Yönelik Bir Uygulama", Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2007, ss.304-310
Yildiz S., Yilmaz Y., "Ancient Towns of Antalya in the Scope of Cultural Tourism", Journal For Theory and Practice of Hotel Industry, BELGRAD, SIRBISTAN, 23-24 Kasım 2007, pp.193-200
Yildiz S., Çelik P., Tetik G.N., "Hizmet İşletmelerinde Müşteri Karlılık Analizi", III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-28 Mayıs 2006, ss.888-899
Güzeller C.O., Çelik P., Yildiz S., "Communication Problems In The Residence Managements – An Aplication On A 5 Star Hotel In Central Antalya", 24 th EuroCHRIE Congress, SELANİK, YUNANISTAN, 25-28 Ekim 2006, pp.1-7
Yildiz S., Algür S., "Hizmet İşetmelerinde İş Etiği Kapsamında Personelin Etik Anlayışı Üzerine Ampirik Bir Çalışma", II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2006, ss.147-161
Yildiz S., Çelik P., Demir Ç., "Foreign Capital In Turkey", Contemporary Trends in Tourism, Hotel Industry and Gastronomy Congress, NOVİSAD, SIRBISTAN, 12-15 Ekim 2006, pp.14-18
Yildiz S., Altintaş V., Çelik P., "Conflict Management In Tourism Sector In Turkey: A Sample From Antalya; Turkey", 2. International Scientific Congress, Tourism and Hospitality Devolopments: Present and Future, By A.T.E.I., , SELANİK, YUNANISTAN, 1-4 Haziran 2006, pp.1-12
Yildiz S., Çelik P., Demir Ç., "Bilimsel Araştırmalarda Etik", II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2006, ss.713-721
Yildiz S., Algür S., Yilmaz Y., "An Empiric Research On The Themed Hotels And Preferring Reasons Of Them In The Frame Of Changing Consumer Tendencies", 24 th EuroCHRIE Congress, SELANİK, YUNANISTAN, 25-28 Ekim 2006, pp.10-20
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildiz S., Turamberk Özerden S. , "Efes Bölgesi Bizans Eserleri: St. Jean Kilisesi Örneği", in: Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar, Evsile M., Serbestoğlu İ., Öcan T., Eds., Ivpe, Montnegro, pp.37-53, 2019
Yildiz S., "Anadolu ve Tarih Öncesi Çağlar", İKSAD Yayınevi, Ankara, 2019
Yildiz S., "UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE BİZANS ESERLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", in: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 3 (SOSYAL BİLİMLER), HASAN BABACAN, A.ŞEVKİ DUYMAZ, ABİDİN TEMİZER, Eds., GECE KİTAPLIĞI, ANKARA, pp.517-529, 2018
Yildiz S., "Bizans tarihi, Kültürü, Sanatı ve Anadolu'daki izleri", Detay Yayıncılık, Ankara, 2017
Yildiz Pesen S., Arslan Kalay H. , "Uygarlıklar Işığında Türk Destanları", Detay Anatolia Akademik Yayıncılık , ANKARA, 2016 (Link)
Yildiz S., "Bizans Tarihi Kültürü Sanatı ve Anadolu daki İzleri", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2016
Yildiz Pesen S., "Hıristiyan Konsilleri", İsa Peygamber ve Anadolu İkonografisi, "Değirmencioğlu A.Ö.", "Başçı A.", Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.156-160, 2014
Yildiz Pesen S., "Trabzon Ayasofyası Ve İkonografik Eserleri", İsa Peygamber ve Anadolu İkonografisi, "Değirmencioğlu A.Ö.", "Başçı A.", Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.415-438, 2014
Yildiz S., "Bizans Tarihi, Kültürü, Sanatı Ve Anadolu’Daki İzleri ", DETAY, ANKARA, 2009 (Link)
Yildiz S., "Bizans Tarihi, Kültürü, Sanatı Ve Anadolu’Daki İzleri ", GAZİ, ANKARA, 2008 (Link)
Yildiz S., "Mardin Şehir Dokusu Ve Mimari Yapı", Makalelerle Mardin II, Ekonomi, Nüfus, Kentsel Yapı, Özcoşar İ., Ed., İmak Ofset Basım, İstanbul, ss.233 - 245-, 2007
DİĞER YAYINLAR
Yildiz S., "Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi-Roi- Return On Investment Yatırımın Geri Dönüşü Ve Antalya Yöresinde 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama", Diger, ss.1104-1107, 2008
Yildiz S., "Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi (Roi): Antalya Yöresinde Beş Yıldızlı Bir Otelde Uygulama", Diger, ss.131-132, 2007
Yildiz S., "Profesyonel Turist Rehberi Profili", Diger, ss.84-87, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi