Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezer S., Eken Z., Tinaztepe G., Adilov G., "p-Convex Functions and Some of Their Properties", NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION, vol.1, pp.1-12, 2021
Tinaztepe G., Kemali S., Sezer S., Eken Z., "The Sharper Form of Brunn-Minkowski Type Inequality for Boxes", HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.31, no.47, pp.1-10, 2020 (Link)
Sezer S., "Vague Rings And Vague Ideals", IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS, vol.8, pp.145-157, 2011
Sezer S., "Vague Groups And Generalized Vague Subgroups On The Basis Of ([0,1],<=,Boolean And)", INFORMATION SCIENCES, vol.174, pp.123-142, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezer S., "Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi", Academy Journal of Educational Sciences (ACJES), vol.4, no.1, pp.45-52, 2020
Sezer Evcan S., Sezer S., "Flett Potential Spaces and a Weighted Wavelet-Like Transform", International Journal of Applied Physics and Mathematics, vol.10 , no.3, pp.112-122, 2020
Sezer Evcan S., Adilov G., Eken Z., Sezer S., Kemali S., Tinaztepe G., "TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen “Hayatımızdaki Matematik: Tarım” Projesinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, vol.3, pp.28-41, 2020 (Link)
Sezer S., "Some Properties Of Vague Rings", international journal of algebra, vol.4, no.16, pp.751-760, 2010 (Link)
Eken Z., Sezer S., "On Some Properties of Vague Lattices", İnternational Journal of Contemporary Mathematical Sciences, vol.4, no.31, pp.1511-1524, 2009
Sezer S., "Vague Normal Subgroups", The Journal of Fuzzy Mathematics, vol.16, no.3, pp.10-22, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sezer S., "On The Transformations Spaces Of A Vague Group", The 16th International Conf. of the Jang. Math. soc., ANTALYA, TÜRKIYE, - , vol.16, no.16, pp.135-
Sezer Evcan S., Adilov G., Tinaztepe G., Sezer S., Kemali S., Eken Z., "TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN “HAYATIMIZDAKİ MATEMATİK: TARIM” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 5th International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2019, pp.7-7 (Link)
Barut S., "“Teachers’ views on the application of drama and animation technique in the new primary mathematics teaching program and the effects of this technique on the students’ academic success"", 4th International Conference for Theory and Practice in Education, Budapeşte, MACARISTAN, 9-11 Haziran 2011, pp.20-23
DİĞER YAYINLAR
Sezer S., "Doğrusal Kodlar", Diger, ss.8-14, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi