Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. SEZGİN IRMAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm : Yönetim Bilişim Sistemleri
Ana Bilm Dalı : Karar Bilimleri
Sabit Telefon : +90 242 2272078 | Dahili : 3528
E Posta Adresi : sezginakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/sezgin/cv
Ofis : UBF Kat 2
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 07058 Kampüs, Konyaaltı/ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2004-2009
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2000-2004
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi (İngilizce), 1995-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "Veri Madenciliği Yöntemleri ile Sağlık Sektörü Veritabanlarında Bilgi Keşfi: Tanımlayıcı ve Kestirimci Model Uygulamaları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Kasım, 2009.
Yüksek Lisans, "İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Otomasyonu Uygulaması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ocak, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Veri Madenciliği Clementine Temel Eğitimi, SPSS Türkiye, 2007
Graduate Summer School on New Advances in Statistics, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007
Araştırma Alanları
Sayısal Yöntemler
Yönetim Bilişim Sistemleri
Veritabanı ve Veri Yapıları
Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma
İstatistik Analiz ve Uygulamaları
Veri Madenciliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Nicel Karar Yöntemleri
Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
Bilişim Sistemleri (Information Systems)
İstatistiksel Analiz
Web Of Science Araştırma Alanları
Computer Science, Information Systems
Computer Science, Artificial Intelligence
Business
Operations Research & Management Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Uygulamalı Bilimer Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013 - 2014
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Alanya İşletme Fakültesi, 2011 - 2013
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 - 2009
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 28.07.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 01.03.2013 - 01.04.2014
Verdiği Dersler
İstatistik, Lisans, 2017-2018
Yönetim Bilgi Sistemleri, Lisans, 2017-2018
İşletmelerde Veri Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2016-2017
Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Veri Madenciliği, Doktora, 2016-2017
İstatistik, Lisans, 2016-2017
İşletme Bilişim Sistemlerine Giriş, Lisans, 2016-2017
Yönetim Bilgi Sistemleri, Lisans, 2016-2017
Yapay Zeka ve Öğrenen Algoritmalar, Doktora, 2016-2017
Yönetsel Karar Verme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yönetim Bilişim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yapay Zeka ve Öğrenen Algoritmalar, Doktora, 2015-2016
Yönetsel Karar Verme, Yüksek Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Lisans, 2015-2016
İşletmelerde Veri Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Veri Madenciliği, Doktora, 2015-2016
İşletme Bilişim Sistemlerine Giriş, Lisans, 2014-2015
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
İşletmelerde Veri Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Yönetsel Karar Verme, Yüksek Lisans, 2014-2015
İşletmelerde Veri Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2013-2014
İşletme Bilişim Sistemlerine Giriş, Lisans, 2013-2014
Veri Madenciliği, Doktora, 2013-2014
İşletme Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
İstatistik I, Lisans, 2012-2013
Yönetim Bilgi Sistemleri, Lisans, 2012-2013
Uygulamalı Veri Madenciliği, Doktora, 2012-2013
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Doktora, 2012-2013
Simülasyon Teknikleri, Lisans, 2012-2013
İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2011-2012
İstatistiğe Giriş, Lisans, 2011-2012
Yöneylem Araştırması, Yüksek Lisans, 2011-2012
Bilgisayar Programlama, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uygulamalı Veri Madenciliği, Doktora, 2011-2012
Veri Analizi, Doktora, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Doktora, O.Ecemiş, "Veri madenciliği yöntemleriyle paslanmaz çelik sektöründe satış tahmini", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Doktora, U.Ercan, "Veri Madenciliği ile Hanehalkı Yağ Tüketiminin Modellenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, E.Özkocagil, "Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Elektronik Ortamda Bilet Alımının Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli ile İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, E.Karataş, "Veri zarflama analizi yöntemi kullanılarak Türkiye'deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların etkinliklerinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, B.Tarım, "Bilişim firmalarının inovasyon açısından rekabet üstünlüklerinin oyun teorisi ile karşılaştırılması: Antalya'da üç bilişim firması örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kuruüzüm A., Irmak S., İpekçi Çetin E., "İşe Bağlılığı Etkileyen Faktörler: İmalat Ve Hizmet Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz", BILIG, vol.Bahar/2010, pp.183-198, 2010 (Link)
Irmak S., Kuruüzüm A., "Turkish Validity Examination Of The Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.92, pp.13-23, 2009 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ecemiş O., Irmak S., "PASLANMAZ ÇELİK SEKTÖRÜ SATIŞ TAHMİNİNDE VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.148-169, 2018
Irmak S., Ercan U., "Karar Ağaçları Kullanılarak Türkiye Hanehalkı Zeytinyağı Tüketimi Görünümünün Belirlenmesi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, pp.1-13, 2017
Irmak S., Ercan U., "Veri Madenciliği Yöntemleri ile Bitkisel Sıvı Yağ Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.57-79, 2017 (Link)
Çetin H. , Irmak S., "Elektronik Alışverişte Akademisyenlerin Güvenlik Ve Risk Algılarının Belirlenmesi", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.12, pp.275-294, 2014 (Link)
Irmak S., Köksal C.D., Asilkan Ö., "Hastanelerin Gelecekteki Hasta Yoğunluklarının Veri Madenciliği Yöntemleri Ile Tahmin Edilmesi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.101-114, 2012 (Link)
Irmak S., Çetin M.K., "Hisse Senetlerinin Korelasyon Uzaklıklarına Dayalı Olarak Kümelenmesi", SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.395-406, 2009 (Link)
Kuruüzüm A., İpekçi Çetin E., Irmak S., "Path Analysis Of Organizational Commitment, Job Involvement And Job Satisfaction In Turkish Hospitality Industry", Tourism Review, vol.64, pp.4-16, 2009 (Link)
Asilkan Ö., Irmak S., "İkinci El Otomobillerin Gelecekteki Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları Ile Tahmin Edilmesi", SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.375-391, 2009 (Link)
İpekçi Çetin E., Kuruüzüm A., Irmak S., "Ekip Çizelgeleme Probleminin Küme Bölme Modeli Ile Çözümü", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, vol.3, pp.47-54, 2008 (Link)
Kuruüzüm A., Anafarta N., Irmak S., "Predictors Of Burnout Among Middle Managers In Turkish Hospitality Industry", International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol.20, pp.186-198, 2008 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Irmak S., Ercan U., "VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE KONUTLARDA DOĞALGAZ TÜKETİMDÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", 1ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ,
Ercan U., Irmak S., "KONUTLARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜZEYLERİNİN REGRESYON ANALİZİVE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, ,
Ercan U., Irmak S., "Türkiye Hanehalkının Balık Tüketimi Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma", Ines International Academic Research Congress 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.2424-2433
Anafarta A., Irmak S., "A Reliability Generalization Study Of The Service Quality Scale (Servqual) In Higher Education Setting", The Clute Institute 2014 International Business Conference, Münih, ALMANYA, 8-12 Haziran 2014, pp.534-541
Irmak S., Çetin H. , "A Comparison Of Time Series Methods And Artificial Neural Networks For Forecasting The Tourism Demand For Turkey", 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta, MALTA, 27-30 Kasım 2013, pp.1-10
Güngör İ., Irmak S., "Estimating The Number Of Daily Patient Applications By Using Artificial Neural Networks", 3rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.119-125
Irmak S., Demir M.Ö., "Investigating Patient-Doctor Communication And Perceived Health Service Quality", 3rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.77-84
Kuruüzüm A., Irmak S., "Examining The Effects Of Leisure Activities On Life Satisfaction Of University Students By Using Cluster Analysis", International Conference on Social Sciences 2009, İZMİR, TÜRKIYE, 10-11 Eylül 2009, vol.3, pp.225-234
Anafarta N., Irmak S., Öcal Ö., "The Effects Of Work-Family And Family- Work Conflict On Job Satisfacton And Life Satisfaction", International Conference on Social Sciences 2009, İZMİR, TÜRKIYE, 10-11 Eylül 2009, vol.1, pp.73-83
Köksal C.D., Köylü Z.E., Irmak S., "The Reasons Of Foreign Settlements In Turkey’S Tourism Regions And Their Expectations: The Case Of Fethiye Region", International Conference on Social Sciences 2008, İZMİR, TÜRKIYE, 21-22 Ağustos 2008, vol.2, pp.221-233
Irmak S., İpekçi Çetin E., "Uluslararası Tur Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci Ile Karar Verme", Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Mart 2008, pp.224-230
Kuruüzüm A., Irmak S., Köksal C.D., "The Antecedents And The Consequences Of Job Involvement In Manufacturing Sector: A Case Study In Turkey", 15th Annual World Business Congress (IMDA), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 18-21 Haziran 2006, pp.60-65
Irmak S., Sekreter M.S., Kuruüzüm O., "Blended Learning Empowers The Knowledge Society: A Worldwide Case", Knowledge Society, Economy and Education Congress (KSEE 2005), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mart 2005, pp.96-105
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi