Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Uygulamalı Bilimer Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013 - 2014
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Alanya İşletme Fakültesi, 2011 - 2013
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 28.07.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 01.03.2013 - 01.04.2014
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik, Lisans, 2017-2018
Yönetim Bilgi Sistemleri, Lisans, 2017-2018
İşletmelerde Veri Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2016-2017
Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Veri Madenciliği, Doktora, 2016-2017
İstatistik, Lisans, 2016-2017
İşletme Bilişim Sistemlerine Giriş, Lisans, 2016-2017
Yönetim Bilgi Sistemleri, Lisans, 2016-2017
Yapay Zeka ve Öğrenen Algoritmalar, Doktora, 2016-2017
Yönetsel Karar Verme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yönetim Bilişim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yapay Zeka ve Öğrenen Algoritmalar, Doktora, 2015-2016
Yönetsel Karar Verme, Yüksek Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Lisans, 2015-2016
İşletmelerde Veri Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Veri Madenciliği, Doktora, 2015-2016
İşletme Bilişim Sistemlerine Giriş, Lisans, 2014-2015
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
İşletmelerde Veri Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Yönetsel Karar Verme, Yüksek Lisans, 2014-2015
İşletmelerde Veri Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2013-2014
İşletme Bilişim Sistemlerine Giriş, Lisans, 2013-2014
Veri Madenciliği, Doktora, 2013-2014
İşletme Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
İstatistik I, Lisans, 2012-2013
Yönetim Bilgi Sistemleri, Lisans, 2012-2013
Uygulamalı Veri Madenciliği, Doktora, 2012-2013
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Doktora, 2012-2013
Simülasyon Teknikleri, Lisans, 2012-2013
İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2011-2012
İstatistiğe Giriş, Lisans, 2011-2012
Yöneylem Araştırması, Yüksek Lisans, 2011-2012
Bilgisayar Programlama, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uygulamalı Veri Madenciliği, Doktora, 2011-2012
Veri Analizi, Doktora, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, O.Ecemiş, "Veri madenciliği yöntemleriyle paslanmaz çelik sektöründe satış tahmini", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Doktora, U.Ercan, "Veri Madenciliği ile Hanehalkı Yağ Tüketiminin Modellenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, E.Özkocagil, "Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Elektronik Ortamda Bilet Alımının Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli ile İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, E.Karataş, "Veri zarflama analizi yöntemi kullanılarak Türkiye'deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların etkinliklerinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, B.Tarım, "Bilişim firmalarının inovasyon açısından rekabet üstünlüklerinin oyun teorisi ile karşılaştırılması: Antalya'da üç bilişim firması örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi