Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kuruüzüm A., Irmak S., İpekçi Çetin E., "İşe Bağlılığı Etkileyen Faktörler: İmalat Ve Hizmet Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz", BILIG, vol.Bahar/2010, pp.183-198, 2010 (Link)
Irmak S., Kuruüzüm A., "Turkish Validity Examination Of The Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.92, pp.13-23, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altun M., Kayikçi K., Irmak S., "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Mezuniyet Notlarının Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleriyle Tahmini", E-Uluslararası EğitimAraştırmaları Dergisi,, vol.10, no.3, pp.29-43, 2019 (Link)
Ecemiş O., Irmak S., "PASLANMAZ ÇELİK SEKTÖRÜ SATIŞ TAHMİNİNDE VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.148-169, 2018
Irmak S., Ercan U., "Veri Madenciliği Yöntemleri ile Bitkisel Sıvı Yağ Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.57-79, 2017 (Link)
Irmak S., Ercan U., "Karar Ağaçları Kullanılarak Türkiye Hanehalkı Zeytinyağı Tüketimi Görünümünün Belirlenmesi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, pp.1-13, 2017
Çetin H. , Irmak S., "Elektronik Alışverişte Akademisyenlerin Güvenlik Ve Risk Algılarının Belirlenmesi", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.12, pp.275-294, 2014 (Link)
Irmak S., Köksal C.D., Asilkan Ö., "Hastanelerin Gelecekteki Hasta Yoğunluklarının Veri Madenciliği Yöntemleri Ile Tahmin Edilmesi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.101-114, 2012 (Link)
Irmak S., Çetin M.K., "Hisse Senetlerinin Korelasyon Uzaklıklarına Dayalı Olarak Kümelenmesi", SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.395-406, 2009 (Link)
Kuruüzüm A., İpekçi Çetin E., Irmak S., "Path Analysis Of Organizational Commitment, Job Involvement And Job Satisfaction In Turkish Hospitality Industry", Tourism Review, vol.64, pp.4-16, 2009 (Link)
Asilkan Ö., Irmak S., "İkinci El Otomobillerin Gelecekteki Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları Ile Tahmin Edilmesi", SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.375-391, 2009 (Link)
İpekçi Çetin E., Kuruüzüm A., Irmak S., "Ekip Çizelgeleme Probleminin Küme Bölme Modeli Ile Çözümü", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, vol.3, pp.47-54, 2008 (Link)
Kuruüzüm A., Anafarta N., Irmak S., "Predictors Of Burnout Among Middle Managers In Turkish Hospitality Industry", International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol.20, pp.186-198, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altun M., Kayikçi K., Irmak S., "Eğitimde Yapay Zeka Kavramı ve Kullanım Alanları", XI.Eğitim Denetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.337-353
Irmak S., Ercan U., "VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE KONUTLARDA DOĞALGAZ TÜKETİMDÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", 1ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ,
Ercan U., Irmak S., "KONUTLARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜZEYLERİNİN REGRESYON ANALİZİVE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, ,
Ercan U., Irmak S., "Türkiye Hanehalkının Balık Tüketimi Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma", Ines International Academic Research Congress 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.2424-2433
Anafarta A., Irmak S., "A Reliability Generalization Study Of The Service Quality Scale (Servqual) In Higher Education Setting", The Clute Institute 2014 International Business Conference, Münih, ALMANYA, 8-12 Haziran 2014, pp.534-541
Irmak S., Çetin H. , "A Comparison Of Time Series Methods And Artificial Neural Networks For Forecasting The Tourism Demand For Turkey", 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta, MALTA, 27-30 Kasım 2013, pp.1-10
Güngör İ., Irmak S., "Estimating The Number Of Daily Patient Applications By Using Artificial Neural Networks", 3rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.119-125
Irmak S., Demir M.Ö., "Investigating Patient-Doctor Communication And Perceived Health Service Quality", 3rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.77-84
Kuruüzüm A., Irmak S., "Examining The Effects Of Leisure Activities On Life Satisfaction Of University Students By Using Cluster Analysis", International Conference on Social Sciences 2009, İZMİR, TÜRKIYE, 10-11 Eylül 2009, vol.3, pp.225-234
Anafarta N., Irmak S., Öcal Ö., "The Effects Of Work-Family And Family- Work Conflict On Job Satisfacton And Life Satisfaction", International Conference on Social Sciences 2009, İZMİR, TÜRKIYE, 10-11 Eylül 2009, vol.1, pp.73-83
Köksal C.D., Köylü Z.E., Irmak S., "The Reasons Of Foreign Settlements In Turkey’S Tourism Regions And Their Expectations: The Case Of Fethiye Region", International Conference on Social Sciences 2008, İZMİR, TÜRKIYE, 21-22 Ağustos 2008, vol.2, pp.221-233
Irmak S., İpekçi Çetin E., "Uluslararası Tur Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci Ile Karar Verme", Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Mart 2008, pp.224-230
Kuruüzüm A., Irmak S., Köksal C.D., "The Antecedents And The Consequences Of Job Involvement In Manufacturing Sector: A Case Study In Turkey", 15th Annual World Business Congress (IMDA), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 18-21 Haziran 2006, pp.60-65
Irmak S., Sekreter M.S., Kuruüzüm O., "Blended Learning Empowers The Knowledge Society: A Worldwide Case", Knowledge Society, Economy and Education Congress (KSEE 2005), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mart 2005, pp.96-105
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi