Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2017
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2009 - 2011
Diğer, University of Kent at Canterbury, SSPSSR, 2005 - 2007
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2002 - 2009
VERDİĞİ DERSLER
Afetler, Krizler ve Travmalarda Psikolojik Yardım, Lisans, 2016-2017
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Öğrenme Psikolojisi , Yüksek Lisans, 2016-2017
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, 2016-2017
Aile Danışmanlığı Kuram ve Yaklaşımları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Grupla Psikolojik Danışma Alan Çalışması II , Yüksek Lisans, 2015-2016
Okullarda Gözlem, Lisans, 2014-2015
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Psikoloji, Lisans, 2013-2014
Rehberlik, Lisans, 2013-2014
Psikolojiye giriş, Lisans, 2013-2014
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Yüksek Lisans, 2012-2013
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2012-2013
Çocuk ruh sağlığı, Lisans, 2012-2013
Rehberlik, Lisans, 2012-2013
Psikoloji, Lisans, 2012-2013
Rehberlik, Lisans, 2012-2013
Bireyle Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Rehberlik, Lisans, 2012-2013
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2011-2012
Aile Danışmanlığı Kuram ve Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2011-2012
Aile Danışmanlığı Kuram ve Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2011-2012
Aile Danışmanlığı Kuram ve Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2010-2011
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Z.Terzioğlu, "Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluş ve stres belirtilerinin yordayıcılarının incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, F.Zorlu Uğur, "6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanan sosyal duygusal beceri eğitimi programının öğrencilerin duygusal zeka düzeylerine etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, S.Altınkaynak, "Devlet okullarında çalışan psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olan ve olmayan rehber öğretmenlerin duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, D.Güler, "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Anne-Baba Tutumları ile Sınav Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi