Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakir S.G., "The effects of teacher immediacy and student burnout on empowerment and resistance among Turkish pre-service teachers", LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, vol.40, pp.170-175, 2015
Çetinkaya E., Çakır S.G., Kondakçı Y., "Psychological distress among international students in Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, vol.35, pp.534-539, 2011
Çakir S.G., Yerin Güneri O. , "Exploring The Factors Contributing To Empowerment Of Turkish Migrant Women In The Uk", International journal of psychology, vol.46, pp.223-233, 2011
Çakir S.G., "A Pilot Study On Stress And Support Sources Of Single Mothers In Turkey", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.5, pp.1079-1083, 2010
Çakir S.G., Aydın G., "Parental Attitudes And Ego Identity Status In Turkish Adolescents", ADOLESCENCE, vol.40, pp.847-859, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakir S.G., Bugay Sökmez A., "GÜÇLENME ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Uluslarası Soyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.40-53, 2017
Sarı T. , Çakir S.G., "Mutluluk Korkusu İle Öznel ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, no.25, ss.222-229, 2016
Altınkaynak S. , Çakir S.G., "Rehber Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.V/1, ss.77-87, 2015
Çakir S.G., "Authoritative Approach and Student Empowerment Among University Students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.186, pp.151-154, 2015
Çakir S.G., Erdoğan M., "Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.297-307, 2014
Çakir S.G., "Ego Identity Status And Psychological Well-Being Among Turkish Emerging Adults", Identity: An International Journal of Theory and Research, vol.14, pp.230-239, 2014 (Link)
Çakir S.G., Güler D., "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin Incelenmesi", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, no.39, ss.82-94, 2013
Hatzidimitriadou E., Çakir S.G., "Community activism and empowerment of Turkish speaking migrant women in London", International Journal of Migration, Health and Social Care, no.1, pp.34-46, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çakir S.G., Apaydin S., "İşbaşı İzlemenin Lise Öğrencilerinin Meslekleri Tanıma ve Mesleki Karar Verme Süreçlerine Katkılar", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.3212-3213
Çakir S.G., Apaydin S., "İşbaşı İzleme Çalışmasının Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimi Sürecinde Kendilerini Tanımaları Açısından İncelenmesi", IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, vol.1, pp.1833-1834
Sarı T. , Çakir S.G., "Mutluluk korkusu ile öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluşarasındaki ilişkinin incelenmesi", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, vol.1, pp.90-90
Apaydin S., Çakir S.G., "Okul Yöneticilerinin PDR Hizmetlerinin Gerekliliği ve Etkililiğine İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, cilt.1, ss.612-613
Çakir S.G., "Psikolojik iyi oluş ve psikolojik sıkıntının yordayıcısı olarak bilinçli farkındalık, affetme ve duygusal başa çıkma", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, cilt.1, ss.681-682
Çakir S.G., "Authoritative approach and student empowerment among university students.", 5th World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership, Prag, CEK CUM., 29-31 Ekim 2014, vol.1, pp.1-1
Çakir S.G., Zorlu F., "The Effect Of Emotional Intelligence Education Program On Emotional Intelligence", IAC World Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2013, pp.327-329
Erdoğan M., Erentay N., Çakir S.G., "The effect of nature education program on elementary school students’ environmental literacy: knowledge, affect, cognitive skills and behavior. ", 9th International Conference on Hands-on Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2012, pp.301-301
Çakir S.G., Hatzidimitriadou E., "Coping Strategies Of Turkish Migrant Women In The Uk", Turkish Migration in Europe: Projecting the Next Fifty Years, Londra, INGILTERE, 7-9 Aralık 2012, pp.0-0
Çakir S.G., Erdoğan M., "Yeni Bir Araştırma Alanı Olarak Öğrenen Güçlenmesi", 20. Ulusal Egitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.349-350
Çakir S.G., "A Qualitative Study On Risk And Protective Factors In Positive Adaptation Of Turkish Migrant Women In The Uk", IACCP Regional Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Haziran - 3 Temmuz 2011, pp.0-0
Çakir S.G., "Beliren Yetişkinlikte Psikolojik Iyi Olma Halinin Yordayıcısı Olarak Ego Kimlik Statüleri", 11. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2011, ss.37-38
Çakir S.G., Çetinkaya Yıldız E., Kondakçı Y., "Türkiye’De Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları.", 10. Ulusal Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2009, ss.56-56
Kondakçı Y., Çetinkaya Yıldız E., Çakir S.G., "What attracts foreign students to study in Turkey? an analysis of inbounding student mobility in Turkey", Xth European Conference on Educational Research (ECER), Viyena, AVUSTURYA, 28-30 Eylül 2009, pp.0-0
Çakir S.G., Uzun Özer B., "Psikolojik Danışmanlar Olarak Kendimize Yeterince Bakabiliyor Muyuz?", 10. Ulusal Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2009, ss.244-244
Çakir S.G., "Predicting Life Satisfaction Among Turkish Migrant Women In The Uk", 19th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Bremen, ALMANYA, 27-31 Temmuz 2008, pp.116-117
Çakir S.G., "Help Seeking Destinations And Experiences Of Turkish Migrant Women In The Uk", International Congress of Counselling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2008, pp.44-44
Çakir S.G., "Migration And Psychosocial Well-Being Among Turkish Migrant Women", International Mental Health IMH Third Annual Conference, Londra, INGILTERE, 30 Ağustos - 1 Eylül 2006, pp.36-36
Çakir S.G., "A Bridge For Migrants: The Role Of Migrant/Refugee Community Organisations In Promoting And Enhancing Mental Well Being", International Mental Health IMH Third Annual Conference, Londra, INGILTERE, 30 Ağustos - 1 Eylül 2006, pp.43-43
Çakir S.G., Hatzidimitriadou E., "An Approach To Developing A Culturally Appropriate Research Tool For Migrant Women", Understanding & Tackling Ethnic Inequalities in Health. ESRC Research Seminar Series 5, Leicester, INGILTERE, 24-24 Nisan 2006, pp.0-0
Çakir S.G., Hatzidimitriadou E., "Adaptation Experiences Of Turkish-Speaking Migrant Women In United Kingdom", 11th International Conference of Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children, Atina, YUNANISTAN, 2-5 Mayıs 2006, pp.18-18
Çakir S.G., "Ergenlerde Kimlik Gelişiminin Cinsiyet, Anne-Baba Tutumları Ve Anne-Baba Eğitim Düzeyi Ile Ilişkisinin İncelenmesi", 7. Ulusal Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 9-11 Temmuz 2003, ss.145-146
Çakir S.G., Yerin Güneri O., "A Qualitative Investigation Of Violence Among Low-Income Turkish Children And Youth: School Counsellors’ Perspective", A World of Change - A World in Crisis. The Counsellor and Social Responsibility, Cenevre, ISVIÇRE, 14-17 Nisan 2003, pp.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakir S.G., Uzun R.B., "Farkındalık (Mindfulness) ve Kabul Temelli Terapiler", Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Karataş Z., Yavuzer Y., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.615-652, 2018
Apaydin S., Çakir S.G., "Okul Yöneticilerinin PDR Hizmetlerinin Gerekliliği ve Etkiliğine İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Demirel Ö., Dinçer S., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.655-667, 2016
Çakir S.G., "Öğrenen Güçlenmesi", Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları, Ergüner Tekinalp B., Işık Terzi Ş., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.175-189, 2015
Çakir S.G., Erdur Baker Ö. , Uzun R.B., "Hizmet verenler için stres tepkileri, travma sonrası gelişim, stres yönetimi ve özbakım", Psikososyal Uygulamalar Eğitimi, Gözden M., Öztan N., Aker T., Ed., Türkiye Kızılayı Derneği, Ankara, ss.223-251, 2012
Çakir S.G., Hatzidimitriadou E., "Post-Migration Wellbeing, Community Self-Help And Empowerment: The Case Of Turkish-Speaking Women In London", in: Migration, Health and Inequality , Thomas F. ve Gideon J. , Eds., Zed B&MBC International Booksellers , London, pp.180-197-, 2012
Çakir S.G., "Grup Üyeleri, Üyelerde Zor Davranışlar Ve Bunlarla Baş Etme", Grupla Psikolojik Danışma , Demir A. ve Koydemir S., Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.179-199-, 2011
Çakir S.G., "Grup Çeşitleri", Grupla Psikolojik Danışma , Demir A. ve Koydemir S. , Ed., Pegem Akademi , Ankara, ss.49-72-, 2011
Çakir S.G., "Psikolojik Danışma Gruplarında Etkinliklerin Kullanımı", Grupla Psikolojik Danışma , Demir A. ve Koydemir S., Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.251-281-, 2011
DİĞER YAYINLAR
Çakir S.G., Varlik Özsoy E., "Sınav Kaygısı Nedir Ve Nasıl Başa Çıkılır? Anne Babalara Yönelik Bilgilendirme (Antalya İl Emniyet Müdürlüğü internet sitesi için hazırlanmıştır)", Diger, ss.22, 2010 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi