Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gözlekçi S., Ercişli S., Choudhary R., Sagbas H.I., Çakir Ö., "Some Physicochemical Properties of Wild and Cultivated Pomegranates (Punica granatum L.)", OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.40, no.1, pp.226-231, 2017
Akbulut M., Gözlekçi S., Ercişli S., Çakir Ö., "Morphological, Biochemical and Antioxidant Properties of Local Loquat (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.)Germplasm from Turkey", ERWERBS-OBSTBAU, vol.59, pp.203-209, 2017
Gözlekçi S., Esringu A. , Ercişli S., Eyduran S.P., Akin M., Bozovic D., et al., "Mineral Contenet of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Fruits", OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.40, pp.301-308, 2017
Esringu A. , Fotiric Akšic M., Ercişli S., Okatan V., Gözlekçi S., Çakir Ö., "Organic Acids, Sugars and Mineral Content of Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) Accessions in Turkey", COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol.69, pp.115-122, 2016
Beyhan Ö., Gözlekçi S., Gündoğdu M., Ercişli S., "Physico-Chemical and Antioxidant Characteristics in Fruits of Walnut (Juglans regia L.) Genotypes from Inner Anatolia", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.44, pp.185-191, 2016
Akbulut M., Ercişli S., Jurikova T., Mlcek J., Gözlekçi S., "Phenotypic and Bioactive Diversity on Medlar Fruits (Mespilus germanica L.", ERWERBS-OBSTBAU, vol.3, pp.185-191, 2016
Okatan V., Akça Y., Ercişli S., Gözlekçi S., "Genotype Selection for Physico-chemical Fruit Traits in Pomegranate (Punica granatum L.) in Turkey", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.14, pp.123-132, 2015
Güneş E., Gübbük H., Ayala-Silva T., Gözlekçi S., Ercişli S., "Effects of Various Treatments on Seed Germination and Growth of Carob (Ceratonia siliqua L.", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.45, pp.1173-1177, 2013
Ercisli S., Gözlekçi S., Sengul M., Hegedus A., Tepe S., "Some physicochemical characteristics, bioactive content and antioxidant capacity of loquat (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) fruits from Turkey", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.148, pp.185-189, 2012
Gözlekçi S., Balcı F., Ayala-Silva T., Kalınkara E.C., "Some Physical and Chemical Changes of Pomegranate Fruit Characteristics During Storage Shelf-life Conditions", PLANTA MEDICA, vol.78, pp.1278-1278, 2012
Gözlekçi S., Ercisli S., Öktüren F., Sönmez S., "Physico-Chemical Characteristics at Three Development Stages in Pomegranate cv. ‘Hicaznar’", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.39, pp.241-245, 2011
Gözlekçi S., Kafkas E., Ercisli S., "Volatile Compounds Determined by HS/GC-MS Technique in Peel and Pulp of Fig (Ficus carica L.) Cultivars Grown in Mediterranean Region of Turkey", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.39, pp.105-108, 2011
Gözlekçi S., Saraçoğlu O., Ebru O., Özgen M., "Total phenolic distribution of juice peel and seed extracts of four pomegranate cultivars", PHARMACOGNOSY MAGAZINE, vol.7, pp.161-164, 2011 (Link)
Gözlekçi S., "POMOLOGICAL TRAITS OF FIG (Ficus carica L.) GENOTYPES COLLECTED IN THE WEST MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY", JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.21, pp.646-652, 2011
Gözlekçi S., "Selection studies on fig (Ficus carica L.) in Antalya Province of Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.7857-7861, 2010
Ertekin C., Gözlekçi S., Kabas O., Sönmez S., Akinci İ., "Some Physical, Pomological And Nutritional Properties Of Two Plum Cultivars", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, vol.75, pp.508-514-, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Muratbek Kyzy A., Gözlekçi S., "Kırgızistan’ın Ceviz (Juglans regia L.) Potansiyeli Potential of Walnut (Juglans regia L.) in Kyrgyzstan", Journal of Atatürk Central Hortıcultural Research Institute (BAHÖE), cilt.46, ss.187-192, 2017 (Link)
Uzun H.İ., Baktir İ., Gözlekçi S., Bayır Yeğin A., "Siyah ve Beyaz mersinde (Myrtus communis) Meyve Özelliklerinin ve Yaprak Uçucu Yağ Bileşiminin Mevsimsel Değişimi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.86-92, 2016
Uzun H.İ., Aksoy U., Gözlekçi S., Bayir Yeğin A., Selçuk N., "Siyah mersin Myrtus communis L in değişik ekolojilerde verim ve kalite özellikleri üzerine araştırmalar", DERİM, 2016
Gözlekçi S., "Narın Dünü, Bugünü ve Yarını", Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi (TÜRKTOB), ss.20-23, 2014
Uzun H.İ., Bayır Yeğin A., Alım E., Gözlekçi S., Aksoy U., "Essential Oil Contents of Black and White Myrtle Cultivars", A Quarterly Open Access Scientific Journal, vol.1, pp.151-151, 2014
Ülger S., Gözlekçi S., "Determination of Some Morphological and Physiological Properties of Pollens of Blackberry (Rubus fruticosus L.) and Mulberry Morus spp) Cultivars", Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, vol.1, pp.111-114, 2013
Gözlekçi S., Adak N., "Effects of Some Nutrients Applications on the Number and Quality of Strawberry Seedlings", Soil Water Journal (Toprak Su Dergisi), cilt.2, ss.433-438, 2013
Boydaş M.G. , Sayıncı B., Gözlekçi S., Öztürk İ., Ercişli S., "Basic physical properties of fruits in loquat (Eriobotrya japonica (Thunb. Lindl.)) cultivars and genotypes determined by both classical method and digital image processing", Afr.J.Agric.Res., vol.7, no.29, pp.4171-4181, 2012
Gözlekçi S., "Narın Ekonomik Önemi ve Ülkemizin Üretim Potansiyeli", Borsanomi, Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı, ss.24-25, 2007
Onursal C.E., Gözlekçi S., "Sandal ağacı (Arbutus andrachne L.) Tohumlarına yapılan Bazı Ön Uygulamaların Tohum Çimlenme Oranı ve Süresi Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.211-218, 2007
Ersoy N., Gözlekçi S., Karadeniz A., Kaynak L., "Changes in Zeatin Levels of Developing Fig Fruit (Ficus carica L. cv. ‘Bursa Siyahı’)", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), cilt.21, ss.21-24, 2007
Ersoy N., Gözlekçi S., Kaynak L., "Changes in Sugar Contents of Fig Fruit (Ficus carica L.cv. ‘Bursa Siyahı’) During Development", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.22-26, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ersoy N., Gözlekçi S., Dal B., Yazici K., Kaynak L., "Alanya Koşullarında Yenidünya Yetiştiriciliği", Alanya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Dal B., Yazici K., Gözlekçi S., Ersoy N., Kaynak L., "Nar Yetiştiriciliği (Punica granatum L.) ve Alanya Koşullarında Gelişme Potansiyeli", Alanya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.8-
Gözlekçi S., Ersoy N., Dal B., Yazici K., Kaynak L., "Alanya’da Sofralık İncir Yetiştirme Olanakları", Alanya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.18-
Gözlekçi S., Tozlu İ., Adak N., "The Effects of Pre-Seeding Treatments on Seed Germination in Citrus Rootstocks", 3 rd International Agricultural Congress (IAC 2017), Üsküp, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.97-97
Kyzy Muratbek A., Gözlekçi S., "Selection Studies on Kara-Alma Walnut Forest in Zhalal Abad of Kyrgyzstan", International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.681-681
Uzun H.İ., Aksoy U., Gözlekçi S., "Studies on Organic Black Myrtle Growing", International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (BEWS 2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, pp.196-196
Gözlekçi S., Ercişli S., Karhan M., "Some Physico-Chemical Characteristics of Wild Grown Myrtle (Myrtus communis L.) Fruits in The West Mediterranean Region of Turkey", MESMAP-3, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-16 Nisan 2017, pp.66-67
Gözlekçi S., Akpinar M.G., "Ayva Yetiştiriciliğine Yönelik Üretici Memnuniyet Düzeyi ve Sorunlarının Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği", II.Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, ss.98-98
Kyzy Muratbek A., Gözlekçi S., "Kırgızistan’ın Yumuşak Çekirdekli Meyve Potansiyeli", II.Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, ss.92-92
Tozlu İ., Gözlekçi S., Gübbük H., Adak N., "The Effect of Deficit Irrigation on Fruit Quality of Different Strawberry Cultivars Grown in Soilless Conditions", 3rd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Üsküp, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.44-44
Ersoy N., Gözlekçi S., "Organic Fruit Farming in Turkey", 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2017, pp.53-53
Kaman H., Gözlekçi S., "Investigation of water-yield relations in fruit orchards", 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.61-61
Gözlekçi S., Adak N., Tozlu İ., "Influence of Seed Pre treatments on Seed Germination and Early Seedling Developments of Jujube Ziziphus jujuba Mill", III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Crete, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.126-127
Turgutoglu E., Gözlekçi S., "The effects of some rootstocks on biological and phenological properties of navel orange types in Turkey", VII International Scientific Agriculture Symposium, , , pp.454-460
Yilmaz S., Gözlekçi S., Ersoy N., "A review of fig sector in Turkey", V International Symposium on Fig, Napoli, ITALYA, 31 Ağustos - 3 Eylül 2015, no.1173, pp.409-414
Gözlekçi S., Yaşin D., "A Study to Identify Suitable Pollinizers for ‘0900 Ziraat’ Sweet Cherry Cultivar", Third Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrad, SIRBISTAN, 16-18 Eylül 2015, pp.85-85
Ersoy N., Gözlekçi S., "Türkiye’de Organik Elma Yetiştiriciliği", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi , RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.266-271
Ersoy N., Gözlekçi S., Yilmaz S., "Fig (Ficus carica L.) fruit: some physical and chemical properties.", V. International Symposium on Fig, Napoli, ITALYA, 31 Ağustos - 3 Eylül 2015, no.1173, pp.329-334
Adak N., Gözlekçi S., "Effects of different growing systems and cultivars on plant growth, fruit quality and yield of strawberry in soilless culture", 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, SIRBISTAN, 16-18 Eylül 2015, vol.1139, pp.565-570
Ertekin C., Heybeli N., Gözlekçi S., Adak N., Yeğin A., "Drying Characteristics of Strawberries in Vacuum Dryer", 18. CIGR World Congress, Pekin, ÇIN HALK CUM., 16-19 Eylül 2014, pp.15-15
Gözlekçi S., "Dünyada ve Türkiye’de Nar Yetiştiriciliği", Nar Çalıştayı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2014, ss.11-21
Gözlekçi S., Uzun H.İ., Yeğin A., "Some physico chemical characteristics of mulberry Morus alba Morus laevigata Morus nigra species grown in western Turkey", XXIX International Horticultural Congress on Horticulture (FAVHEALTH 2014), Brisbane, AVUSTRALYA, , pp.191-198
Ertekin C., Gözlekçi S., Heybeli N., Gençer A., Adak N., Oksal S., "Drying of Strawberries with Infrared Dryer.", International Conference of Agricultural Engineering AgEng Zurich, ZURİCH, ALMANYA, 6-10 Temmuz 2014, pp.1-7
Gözlekçi S., Zarifi K., Kafkas N.E., "Some physical and chemical properties of two jujube Ziziphus jujuba Mill genotypes grown in western Turkey", II International Symposium on Wild Relatives of Subtropical and Temperate Fruit and Nut Crops, Bakü, AZERBAYCAN, 7-12 Nisan 2014, pp.77-81
Gözlekçi S., Öziyci H., Turhan İ., Karhan M., Ayala-Silva T., "Sugar Profile and Some Physical Characteristics of Pomegranate Fruit During Storage Shelf-Life Conditions", The Third International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Climate Fruits, Taian, ÇIN HALK CUM., 20-24 Eylül 2013, pp.141-142
Özgüven A., Gültekin U., Gözlekçi S., Yilmaz İ., İmrak B., "A Review of the Economics and the Marketing of the pomegranate Industry in Turkey", proceeding of the third ınternational symposium on pomegranate and minor mediterranean Fruits, Taian, ÇIN HALK CUM., 20-24 Eylül 2013, vol.1, no.1089, pp.221-228
Gözlekçi S., Ersoy N., "Mersin (Myrtus communis L.) Bitkisinin İki Farklı Gelişme Döneminde Yapraklarında Bulunan Bazı Şekerlerin Düzeylerindeki Değişimler", IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.467-475
Ayala-Silva T., Schnell R., Gordon G., Gübbük H., Gözlekçi S., "The effects of Pre-sowing Treatments in Tamarind (Tamarindus indica L) Seed Germination", The American Society for Horticulture Science. Annual Conference, Waikiloa, Hawaii, ABD, 19-25 Eylül 2011, pp.28-28
Şahin A., Gözlekçi S., Bayram S. , "Narın Sistematiği ve Türkiye’de Yetiştirilen Önemli Nar Çeşitleri", I.Nar Kongresi, BİLECİK, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2011, ss.35-40
Gözlekçi S., Kafkas E., Ercişli S., "Changes in Some Free Sugars and Phenolic Contents of Pomegranate Fruits (Punica granatum L.) in Three Developmental Stages", II.International Symposium on the Pomegranate, Madrid, ISPANYA, 19-21 Ekim 2011, no.103, pp.205-208
Gözlekçi S., Ülger S., "Changes in Endogenous Gibberellin(GA3) During Fruit Growth and Maturation of Ficus carica L. Cv. ‘Beyaz Orak", 28th International Horticultural Congress, Lizbon, PORTEKIZ, 22 Ağustos - 27 Ekim 2010, pp.309-309
Gözlekçi S., Uzun H.İ., Tepe S., "Determination of Pollen Viability, Germination, and Quantitiy in Loquat Cultivars", 3rd International Symposium on Loquat, HATAY, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2010, vol.887, pp.281-284
Gözlekçi S., Erkan M., Karaşahin I. , Onursal C.E., Şahin G., "The Effects of UV-C and Hot Water Treatments on Total Phenolic Compounds of Juice, Peel and Seed Extracts of Pomegranate (Punica granatum L.)", Sixth International Postharvest Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, vol.3, no.877, pp.1505-1509
Onursal C.E., Gözlekçi S., "Sandal Ağacı (Arbutus andrachne L.). Çiçek Tozlarının Bazı Morfolojik Özellikleri ile Canlılıklarının Belirlenmesi. ", III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2009, ss.287-292
Gözlekçi S., Erkan M., Karaşahin I. , "Modifiye Atmosferin Nar Muhafazası Üzerine Etkileri", Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2008, ss.5-5
Yazici K., Dal B., Gözlekçi S., Kaynak L., Ersoy N., "Effects of Cutting Type and Duration Time on Rooting of Tree Cherry Laurel (Prunus laurocerasus L.) Genotypes", First International Symposium on pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, ADANA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2006, no.818, pp.199-203
Gözlekçi S., Onursal C.E., "Standart Dört Nar (Punica granatum L.) Çeşidinde Çiçektozu Canlılığı ile Bazı Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi", GAP IV.Tarım Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, cilt.1, ss.244-251
Gözlekçi S., Erkan M., Karaşahin I. , Şahin G., "Effect of 1-Methylcyclopropene(1-MCP)on Fig Storage", 9th International Controlled Atmosphere Research Conference, Michigan, ABD, 5-10 Temmuz 2005, pp.14-14
Gözlekçi S., Erkan M., Karaşahin I. , "Effect of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) on Fig (Ficus carica L. cv.‘Bardakci’) Storage", Third International Symposium on Fig, Vilamoura, Algarve, PORTEKIZ, 16-20 Mayıs 2005, no.798, pp.325-330
Ersoy N., Gözlekçi S., Kaynak L., Dal B., Yazici K., "Relationships Among the Shoot, Leaf and Fruit growth of Some Fig (Ficus carica L.) Cultivars Grown in Antalya", Third International Symposium on Fig, Vilamoura, Algarve, PORTEKIZ, 16-20 Mayıs 2005, no.798, pp.143-148
Kaynak L., Gözlekçi S., Ersoy N., "Mersin (Mrytus communis L.) Meyvelerinin İki Farklı Gelişme Döneminde Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.461-466
Yaşin D., Gözlekçi S., "Bazı Meyve Türlerinde Polen Morfolojisi ve Polen Canlılığı Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.324-326
Alkaya (Onursal) C.E., Gözlekçi S., "Ekim Öncesi Bazı Uygulamaların Çiğde (Ziziphus jujuba Mill.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çöğür Gelişimine Etkileri", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.322-324
Gözlekçi S., Onursal C.E., "Antalya Çevresinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Çilek Ağacı (Arbutus andrachne L.)’nın Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.472-475
Uzun H.İ., Polat İ., Gözlekçi S., "Molecular Identification of Turkish Fig Cultivars by Fruit and Leaf Isozymes", 2nd International Symposium on Fig, Caceres, ISPANYA, 7-11 Mayıs 2001, no.605, pp.45-50
Ersoy N., Gözlekçi S., Kaynak L., "Seasonal Variations in the Contents of Nutrient Elements in the Leaves of Fig (Ficus carica L. cv. ‘Yesilgüz’)", 2nd International Symposium on Fig, Caceres, ISPANYA, 7-11 Mayıs 2001, no.605, pp.269-275
Ersoy N., Gözlekçi S., Kaynak L., "Studies on Changes of Carbohydrates in the Leaves of Fig (Ficus carica L. cv. ‘Beyaz Orak’) Grown in the Mediterranean Conditions", 2nd International Symposium on Fig, Caceres, ISPANYA, 7-11 Mayıs 2001, no.605, pp.263-267
Ersoy N., Gözlekçi S., Dal B., Yazici K., Kaynak L., "Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Fizyolojik Etkileri", GAP-ÇEVRE Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2000, cilt.2, ss.563-572
Gözlekçi S., Ersoy N., Dal B., Yazici K., Kaynak L., "Bazı İncir (Ficus carica L.) Çeşitlerinin Antalya Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar", Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 1999, ss.36-40
Gözlekçi S., Kaynak L., "Physical and Chemical Changes During Fruit Development and Flowering in Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivar Hicaznar Grown in Antalya Region", II.International Symposium on the Pomegranate, Orihuela, Alicante, ISPANYA, 15-17 Ekim 1998, no.42, pp.71-78
Gözlekçi S., Kaynak L., "Investigations on The Pollen Production and Quality in Some Standard Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars", ”, I. Symposium Internacional Sobre El Granado, Orihuela, Alicante, ISPANYA, 15-17 Ekim 1998, no.42, pp.79-86
Kaynak L., Yazici K., Dal B., Gözlekçi S., Ersoy N., "Some Hormone-Like Herbicides and Their Relations to Environment", The Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in The Mediterranean Region, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 1998, vol.2, pp.543-550
Pekmezci M. , Erkan M., Gübbük H., Gözlekçi S., "Effect of Modified Atmosphere on Storage of Pomegranate Fruits (cv. ‘Hicaznar’)", XXV. International Horticultural Congress (IHC), Bürüksel, BELÇIKA, 2-7 Ağustos 1998, pp.368-368
Kaynak L., Gözlekçi S., Ersoy N., "A Research on Storage and Pomological Properties of Some Fig (Ficus carica L.) Cultivars Grown in Antalya Conditions", First International Symposium on Fig, İZMİR, TÜRKIYE, 24-28 Haziran 1997, no.480, pp.277-282
Onur C., Pekmezci M. , Tibet H., Erkan M., Gözlekçi S., "Nar (Punica granatum L.) Muhafazası Üzerinde Bir Araştırma", II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.1, ss.696-700
Onur C., Pekmezci M. , Tibet H., Erkan M., Gözlekçi (Kuzu) S., "Hicaznarının Soğukta Muhafazası Üzerinde Bir Araştırma", I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 1992, cilt.1, ss.449-452
Gözlekçi S., Pekmezci M. , "Gibberellik Asidin Alçak Ve Yüksek Tünellerde Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinde Erkencilik Verim Ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma", I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 1992, cilt.1, ss.561-565
Pekmezci M. , Baktir İ., Kaynak L., Uzun H.İ., Gözlekçi S., "Akdeniz Bölgesi Meyveciliğinin Bugünkü Durumu ve Gelişme Olanakları", Akdeniz Bölgesinde Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 1990, ss.161-169
DİĞER YAYINLAR
Gözlekçi S., Çalışkan O., "Pomegranate (Punica granatum L.) Production in Turkey", Diger, pp.1-3, 2017 (Link)
Gözlekçi S., Şahin A., "Nar (Punica granatum L.), Mevcut Durum, Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği", Diger, ss.231-238, 2011
Tepe S., Gübbük H., Gözlekçi S., "Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.), Mevcut Durum, Dünya ve Türkiye’de Yenidünya Yetiştiriciliği", Diger, ss.218-223, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi