Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Halk Sağlığı Hemşireliği
Sağlık İnaçları
Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımı
İntegratif hemşirelik
Ölçek adaptasyonu
Kanser tarama davranışları-meme, prostat, kolorektal
Kültrlerarası hemşirelik
Öz etkililik/yeterlilik
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Halk Sağlığı
Sağlık Psikolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Nursing
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi