Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü / İktisat Politikası A.B.D., 1995-2001
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Bölümü , 1991-1994
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Edebiyatları Bölümü / İngiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D., 1984-1990
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Avrupa Birliği'nin Turizm Politikası ve Türkiye'ye Yönelik Talep Analizi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü / İktisat Politikası A.B.D. Temmuz, 2001.
Yüksek Lisans, "Yeni Ürün / Yeni Hizmet Arayışında Kredi Kartları ve Türk Bankacılık Sistemi'ndeki Uygulama", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümü Haziran, 1994.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2018
Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2017
TS EN ISO/IEC 17024-2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Genel Şartlar Standardı, TÜRKAK - Türk Akreditasyon Kurumu, 2014
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 2013
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TSE - Türk Standartları Enstitüsü, 2010
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, TSE - Türk Standartları Enstitüsü, 2010
Profesyonel Turist Rehberliği Kokartı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi