Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mehter Aykin S., "Monitoring The Progress In Turkey'S Adoption Of The Acquis On Agriculture And Rural Development", Journal of Food, Agriculture and Environment, vol.8(3&4), pp.1253-1258, 2010
Mehter Aykin S., Akpinar M.G., Sayin C., Özkan B., "The Role Of Demographic Variables In Purchasing Decisions On Fresh Fruit And Vegetables", Journal of Food, Agriculture and Environment, vol.7(3&$), pp.106-110, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mehter Aykin S., Kahraman E., "Sürdürülebilir Turizme Siyaset Engeli: Türkiye ve Hollanda İlişkileri Örneği", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.126-140, 2018
Mehter Aykin S., Tache I. , "Five Decades Pledge for Turkey: Ankara Agreement and Beyond", Journal of Smart Economic Growth, vol.2, pp.65-77, 2017
Mehter Aykin S., "Türk Konseyi'ne Üye Devletlerin Turizm Potansiyeli", Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi - TURAN-SAM, vol.9/Yaz, pp.252-262, 2017
Mehter Aykin S., Öztürk N., "Türkiye İşgücü Piyasasında Serbestleşme ve Yabancı İstihdamı: Taahhütlerde İlerleme", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.13, pp.623-655, 2017
Mehter Aykin S., Tache I. , Karaman A.B., "Energy Policy of the EU and the Role of Turkey in Energy Supply Security", Bulletin of the Transilvania University, vol.V, no.2, pp.287-302, 2017
Öksüz N. , Işık S., Mert M., Mehter Aykin S., "The Impact of Tourism Oriented Vocational Training Courses on Employability and Wages: The Case of Antalya", Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.7, pp.42-64, 2016
Mehter Aykin S., Korkmaz A., "Türkiye Ve Üye Ülkelerin Ab-2020 Stratejisi Göstergeleri Açısından Kümelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.Nisan 2014, pp.7-20, 2014
Mehter Aykin S., Yildiz S., "European Tourism Policy And Reflections Of Tourism In The Negotiations With Turkey", Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, vol.7, no.Spring 2012, pp.383-395, 2012
Özdemir A., Işik S., Çizel R., Mehter Aykin S., "Effects of the all inclusive system (AIS) on the financial struture of accommodation enterprises in Antalya", European Journal of Social Sciences, vol.24, pp.503-515, 2011
Mehter Aykin S., Gürsoy K., "Müzakere Sürecinde Türkiye'Ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler Ve Gerçekleşmeler", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.159-179, 2011
Mehter Aykin S., "Türkiye'Nin Avrupa Birliği'Ne Sürdürülebilir Katılımı Için Düzenleyici Etki Analizinin Gerekliliği", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.227-242, 2010
Mehter Aykin S., Birkan İ., "Bir Plan Döneminin Ardından Turizm Hizmet, Bölge, Meslek Birlikleri Yasa Tasarısı'Nın Değerlendirilmesi", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, vol.22, pp.61-84, 2007
Mehter Aykin S., "Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 2005 Yılı Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü Sonuçları ", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.17, no.Bahar 2006, ss.112-112, 2006
Mehter Aykin S., "Avrupa Birliği Eğitim Semineri (Jean Monnet European Module) 2002-2003 Tanıtım Notları", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.Mayıs 2003, pp.160-165, 2003
Mehter Aykin S., "Avrupa Birliği Eğitim Semnineri (Jean Monnet European Module) 2001-2002 Tanıtım Notları", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.Mayıs 2002, pp.130-139, 2002
Mehter Aykin S., "Türk-Alman İlişkileri Ve Avrupa Birliği Uluslararası Konferansı Tanıtım Notları", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.Kasım-2001, pp.121-124, 2001
Mehter Aykin S., "Turizm Kobi'Leri Ve Avrupa Birliği'Nin Turizm Kobi'Lerine Yönelik Yol Haritası", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.141-150, 2001
Mehter Aykin S., "Akdeniz Havzası'Nda Başırş, İstikrar Ve Refahın Sağlanmasına Yönelik Bir Bölgesel İşbirliği Önerisi: Turizm Endüstrisinde Pan-Akdeniz İdeali", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.107-123, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kahraman E., Mehter Aykin S., "Türkiye ile Almanya Arasındaki Gerilimin Aşılmasında Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Antalya İli Örneği", Uluslararası Antalya Kongresi: Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Sosyal Bilimlerde Antalya, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2018, pp.223-224
Mehter Aykin S., "Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye", I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, KASTAMONU, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2017, pp.64-80
Mehter Aykin S., Tache I. , "53 Years Pledge for Turkey: Ankara Agreement and Beyond", International Conference on Inclusive and Sustainable Economic Growth: Challanges, Measures and Solutions, ISEG 2017, Brasov, ROMANYA, 19-21 Ekim 2017, pp.24-24
Mehter Aykin S., Işik S., "Maastricht Criteria and Turkey", International Conference on Inclusive and Sustainable Economic Growth: Challanges, Measures and Solutions, ISEG 2017, Brasov, ROMANYA, 19-21 Ekim 2017, pp.25-25
Mehter Aykin S., Gürsoy K., "Brexit’in Yapı Taşları: Ortak Tarım Politikasının Finansmanı / Building Blocks of Brexit: Common Agricultural Policy Funding", International Conference on Food and Agricultural Economics, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2017, pp.184-193
Mehter Aykin S., "Türkiye’ye Yönelik Alman Paket Tur Pazarının Herfindahl-Hirschman Endeksi Üzerinden Değerlendirilmesi", Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.442-449
Mehter Aykin S., "Eğitim ve İstihdama Mesleki Yeterlilik Tabanlı Yaklaşım: Turizm Örneği", Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.347-348
Mehter Aykin S., "AB’nin Turizm Politikası ve Türkiye’nin Uyumu", Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.343-344
Mehter Aykin S., Tache I. , Karaman A.B., "Energy Policy of the EU and the Role of Turkey in Energy Supply Security", International Congress of Energy, Economy and Security – ENSCON 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Mart 2017, pp.103-116
Mehter Aykin S., Kahraman E., "Türkiye - Hollanda İlişkilerindeki Son Dönem Gelişmelerin Turizme Yansımaları", I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, KASTAMONU, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2017, pp.328-343
Mehter Aykin S., Gürsoy K., "Avrupa Birliği Perspektifinden Aday ve Potansiyel Aday Ülkelerin Tarım Sektörü / Agricultural Sector of the Candidate and Potential Candidate Countries In View of the European Union", International Conference on Food and Agricultural Economics, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2017, pp.255-256
Mehter Aykin S., "Turizm Üzerinden Bütünleşme", I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.47-53
Gökçin M., Mehter Aykin S., "Jean Monnet Avrupa Modülü’nün Türkiye’nin AB İleşitim Stratejisine (ABİS) Kaktısı", Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2016, pp.468-476
Mehter Aykin S., "Yükseköğretimde Yeterlilik Tabanlı Eğitime Geçiş: Kimin için, Ne için?", Eğitimden Üretime Sektörle İşbirliğine Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2016, ss.614-619
Mehter Aykin S., "6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Turist Rehberliği Hizmetleri Bağlamında Değerlendirilmesi", International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.1587-1600
Mehter Aykin S., "Türk Konseyi'ne Üye Devletlerin Turizm Potansiyeli", 3rd International Congress on Social Sciences,China to Adriatic, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2016, pp.361-370
Mehter Aykin S., Kahraman E., "Türkiye-Rusya İlişkilerindeki Son Dönem Gelişmelerin Turizm Sektörüne Yansımaları", International Multidisciplinary Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.649-661
Mehter Aykin S., "Türkiye'nin Planlama Deneyimi ve Türk Dünyası için Turizm Alanında Fırsatlar", I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kongresi, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2015, pp.31-38
Mehter Aykin S., "Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecini Eğitim ve İstihdam Üzerinden Okumak", I. Ulusal Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Eylül 2015, ss.168-172
Mehter Aykin S., "Program Akreditasyonu Sürecinde Mesleki Yeterlilikler", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2015, pp.396-402
Mehter Aykin S., "Maastricht'ten Lizbon'a Avrupa Birliği'nin Turizm Politikasına Bakışı", Avrupa Birliği ve Türkiye'de Turizm ve Teşvikler Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-27 Mart 2014, ss.6-9
Mehter Aykin S., "Profesyonel Turist Rehberliği Hizmeti Sunumunda Vatandaşlık Ve Sertifikasyon Şartı Tartışmaları ", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2013, ss.938-947
Mehter Aykin S., Özkan B., Certel M., "Rekabetçi Üstünlük Sağlama Çabalarında Eğitim/Öğretim, Bilim/Teknoloji Göstergeleri: Ab, Türkiye, Abd, Japonya Örnekleri", Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2011, vol.1, pp.622-629
Mehter Aykin S., Gürsoy K., "Ipard Programı Kırsal Turizm Destekleri", I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2010, ss.1083-1099
Mehter Aykin S., Gürsoy K., "Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Çerçevesinde Yütürülen Ab Hibe Programlarına Eleştirel Bir Bakış: Sivil Toplum Diyaloğu Örneği", XI. Uluslararası Proje Yönetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Nisan 2010, pp.28-35
Mehter Aykin S., Arsezen Otamış P., Aydin Ünal D., "Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi'Nin Yeniden Yapılandırılması Projesini Mantıksal Çerçeve Matrisi Üzerinden Okumak", AB - Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2009, pp.142-155
Mehter Aykin S., Yildiz S., "Üyelik Müzakereleri Çerçevesinde Turizm Endüstrisini Bekleyen Değişim Süreci Ve Turizm Paydaşlarının Bu Sürece Katılımı", X. Ulusal Turizm Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2009, ss.1359-1368
Mehter Aykin S., Gürsoy K., "Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Gelişimi Ve Potansiyel Faydalanıcılar Için Fırsatlar", AB - Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2009, pp.116-141
Mehter Aykin S., Yildiz S., "Avrupa Topluluğu'Nun Tüketiciyi Koruma Politikası Kapsamında Paket Turlar Ve Türkiye'Nin Uyumu", III. Balıkesir Turizm Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2008, ss.302-305
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Mehter Aykin S., "Breaking Point in Brexit: EU Budget", in: Opportunities and Threats in European Integration and Turkey-EU-Relations After Brexit, Esen E., Şekeroğlu D., Eds., Peter Lang, Switzerland, pp.129-xxx, 2018 (Link)
Mehter Aykin S., "BREXIT'te Kırılma Noktası: AB Bütçesi", BREXIT: Elveda Avrupa, Esen E., Şekeroğlu D., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.215-243, 2017
Mehter Aykin S., "Trapped Between Homeland and the Host Country", in: East-West Migration in the EU, Marinescu N., Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.117-131, 2017 (Link)
Mehter Aykin S., "Avrupa Birliği'nin Yeni Politika Alanı: Turizm", 21. Yüzyılda Avrupa: Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar, İzol R., Atvur S., Öztürk T., Ed., Seçkin, Ankara, ss.281-307, 2016
Mehter Aykin S., "Turkey 2023: Future Perspectives", in: Future of European Tourism, Postma A., Yeoman I., Oskam J., Eds., Stenden University ETFI, Leeuwarden, pp.107-131-, 2013
Mehter Aykin S., "A Common Tourism Policy For The European Union: A Historical Perspective", in: Controversies in Tourism, Moufakkir O., Burns P.M., Eds., CAB International Publishers , Oxford, pp.23-40-, 2012
Mehter Aykin S., Altıntaş V., "Tourism Smes In An Aspirant Member State: Turkey", in: Tourism in the New Europe, Perspectives on SME Poicies and Practices (Advances in Tourism Research), Thomas R., Augustyn M., Eds., Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oxford, pp.199-214-, 2007
Mehter Aykin S., "Avrupa Birliği'Nde İstihdama Yönelik Devlet Yardımları", Avrupa Birliği Müktesebatında Devlet Yardımları ve Türkiye'nin Uyumu, Erdem M. Ş., Ed., Orkun Ozan Basımevi, Antalya, ss.385-408-, 2004
Mehter Aykin S., "Avrupa Birliği'Nde Eğitim Amaçlı Devlet Yardımları", Avrupa Birliği Müktesebatında Devlet Yardımları ve Türkiye'nin Uyumu, Erdem M. Ş., Ed., Orkun Ozan Basımevi, Antalya, ss.409-415-, 2004
Mehter Aykin S., Uysal Oğuz C., "Eğitimde Avrupa Boyutu: Socrates, Leonardo Da Vinci Ve Gençlik Eylem Programları", Avrupa Birliği ve Türkiye, Erdem M. Ş., Mehter Aykın S., Ed., Ezgi Kitabevi, Bursa, ss.365-386-, 2003
Mehter Aykin S., Erdem M.Ş., Ed., "Avrupa Birliği Ve Türkiye", Ezgi Kitabevi, BURSA, 2003
Mehter Aykin S., "Avrupa Birliği Ve Turizm", Avrupa Birliği ve Türkiye, Erdem M. Ş., Mehter Aykın S., Ed., Ezgi Kitabevi, Bursa, ss.285-312-, 2003
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Mehter Aykin S., "Europe 2020 Strategy (EU-2020)", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.194-196, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "European Destinations of Excellence (EDEN)", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.197, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "European Tourism Policy", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.200, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "European Union", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.200-202, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "Green Paper on the Role of the Union in the Field of Tourism (COM(95)97 final of 04.04.1995)", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.246, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "Philoxenia Programme", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.376, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "European Tourism Day", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.198, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "Calypso", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.62, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "European Tourism Forum", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.199, 2015 (Link)
Mehter Aykin S., "European Year of Tourism (1990)", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.202-203, 2015 (Link)
Mihalic T., Mehter Aykin S., "Tourism Sustainability Group (TSG)", The Encyclopedia of Sustainable Tourism,CABI,, pp.496-497, 2015 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Mehter Aykin S., "Ulusal Turizm - Konaklama Yeterlilik Sistemine Dair, Cumhuriyet Akdeniz", Diger, ss.3-3, 2014
Mehter Aykin S., "Eğitim Ve İstihdam Üzerine Bir Çift Söz, Cumhuriyet Akdeniz", Diger, ss.3-3, 2011
Mehter Aykin S., "Yeni Bir Başlangıç Ya Da Başka Bir Bahar, Cumhuriyet Akdeniz", Diger, ss.3-3, 2011
Mehter Aykin S., "Avrupa İdealinin Sonuna mı Gelindi?, Business Akdeniz: Aylık İş ve Ekonomi Dergisi", Diger, ss.52-53, 2009
Mehter Aykin S., "Engelsiz Avrupa, Business Akdeniz: Aylık İş ve Ekonomi Dergisi", Diger, ss.64-65, 2009
Mehter Aykin S., "Sivil Toplum Diyaloğu II, Business Akdeniz: Aylık İş ve Ekonomi Dergisi", Diger, ss.32-33, 2009
Mehter Aykin S., "Hayal Et, Yarat, Yenileştir; Business Akdeniz: Aylık İş ve Ekonomi Dergisi", Diger, ss.12-13, 2009
Mehter Aykin S., "Avrupa Birliği İsveç Dönem Başkanlığı, Business Akdeniz: Aylık İş ve Ekonomi Dergisi", Diger, ss.46-47, 2009
Mehter Aykin S., "AB ile Kültürel ve Politik Diyalog, Business Akdeniz: Aylık İş ve Ekonomi Dergisi", Diger, ss.38-39, 2008
Mehter Aykin S., "AB ile Mali İşbirliği ve Fırsatlar", Diger, ss.46-47, 2008
Mehter Aykin S., "Turizm Vizyonu Oluşturma Yolunda bir Mihenk Taşı: AB ve Türkiye Turizminin SWOT Analizleri Karşılaştırması, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi", Diger, ss.20-23, 2003
Mehter Aykin S., Erdem M.Ş., Tekelioğlu Y. , Türkkan E., Şanli M., "Antalya Ekonomik Raporu (1999) ", Teknik Rapor, ss.229-257, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi