Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Küçük Avci Ş., Coklar A.N., İstanbullu A., "The Effect of Three Dimensional Virtual Environments and Augmented Reality Applications on The Learning Achievement: A Meta-Analysis Study", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.198, pp.149-182, 2019
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akgün Ö.E., İstanbullu A., Kucuk Avci S., "Augmented Reality in Turkey with Researchers' Comments for Educational Use: Problems, Solutions and Suggestions.", Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.11, pp.201-218, 2017 (Link)
Babur A., Kiper A., Çukurbaşi B., Albayrak Özer E., Tonbuloğlu İ., Küçük Avci Ş., et al., "2009 2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi", Sakarya University Journal of Education, 2016
Küçük Ş., Şahin İ., "Facebook Zorbalığı ve Mağduriyeti Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, no.1, ss.55-70, 2015 (Link)
Akgün Ö.E., Küçük Ş., Çukurbaşı B. , Tonbuloğlu İ. , "Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.277-297, 2014 (Link)
Kucuk S., Şahin İ., "FROM THE PERSPECTIVE OF COMMUNITY OF INQUIRY FRAMEWORK AN EXAMINATION OF FACEBOOK USES BY PRE SERVICE TEACHERS AS A LEARNING ENVIRONMENT", The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.12, no.2, pp.142-156, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Küçük Avci Ş., İstanbullu A., Topal M., "Halk Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Kursiyerlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.485-485 (Link)
İstanbullu A., Topal M., Küçük Avci Ş., "Öğretmen Adaylarının Akademik Tükenmişlik Durumu ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.169-169 (Link)
İstanbullu A., Küçük Avci Ş., "Bağımlılık Üzerine Farkındalık: Dijital Teknoloji Bağımlılığı", Vth International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1652-1653
Küçük Avci Ş., İstanbullu A., "Dijital Bağımlılıkta Aile Tutumu Faktörü", Vth International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1654-1656
Küçük Avci Ş., İstanbullu A., "Developing the digital technology addiction scale and its validity and its reliability study", Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, CEK CUM., 8-10 Aralık 2017, pp.159-159
İstanbullu A., Küçük Avci Ş., "Mobil Öğrenmenin K-12 Eğitiminde Kullanım Durumu", II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.73-73
Küçük Avci Ş., Coklar A.N., "Analyzing The Effect Of 3d Virtual Worlds On Academic Achievement: A Meta-Analysis Study", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.73-73
Küçük Avci Ş., Akgün Ö.E., Balkan Kıyıcı F. , "Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlı 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Sonuçları", 1. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.489-489 (Link)
Küçük Avci Ş., Kök A., Şahin İ., "The Effect of Mobile Technology Use in Education A Meta Analysis Study World Academy of Science", International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, Paris, FRANSA, 23-24 Ocak 2015, pp.1-1 (Link)
Babur A., Akgün Ö.E., Küçük Avci Ş., "Akademik Araştırmacıların Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", 8th. International Computer and Instructional Technologies Symposium, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.X-X
Küçük Avci Ş., Akgün Ö.E., Babur A., "Çevrimiçi ve Karma Öğrenmenin Sosyal, Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluğa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması.", 8th. International Computer and Instructional Technologies Symposium, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.x-x
İşman A. , Küçük Avci Ş., Şahin İ., "Using 5E or 7E Teaching Model as an Instructional Design Model", 13th International Educational Technology Conference, Kuala Lumpur, MALEZYA, 13-15 Mayıs 2013, pp.1376-1381 (Link)
İşman A. , Küçük Ş., Şahin İ., "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Eğitsel Web Sayfası Standartları Hakkındaki Görüşleri", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2013, pp.146-157 (Link)
Demirer V., Saban A., Küçük Ş., Şahin İ., "Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının fatih projesi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi", 11th International Technology Education Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, pp.1398-1403
Küçük Ş., Kiyici M., İşman A. , "Pre-Service Elementary Mathematics and Social Studies Teachers’ Attitudes, Experiences and Self-Efficacy Towards Computer", 11th International Technology Education Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, pp.826-831 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Küçük Avci Ş., Akgün Ö.E., Balkan Kıyıcı F. , "Üç Boyutlu Sanal Ortamlarda Probleme Dayalı Öğrenme", Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları, Saracaloğlu S., Akkoyunlu, B., Gökdaş, İ., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.469-488, 2020
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi