Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2009 - 2018
Arş.Gör., BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 - 2008
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, 09.09.2012 - 07.09.2014
VERDİĞİ DERSLER
Veri Analizi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sulama Ekonomisi, Lisans, 2017-2018
Zaman Serisi Analizleri, Doktora, 2017-2018
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Arazi Ekonomisi, Doktora, 2017-2018
Tarım Ekonomisinde Uygulamalı Ekonometri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Tarım Ekonomisi İstatistiği, Lisans, 2017-2018
İstatistiğe Giriş, Lisans, 2017-2018
Tarımda Girişimcilik, Lisans, 2017-2018
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sulama Ekonomisi, Lisans, 2016-2017
Veri Analizi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Zaman Serisi Analizleri , Doktora, 2016-2017
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Lisans, 2016-2017
İstatistiğe Giriş, Lisans, 2016-2017
Tarımsal Üretim Yönetimi, Lisans, 2016-2017
Tarım Ekonomisi İstatistiği, Lisans, 2016-2017
Arazi Yönetimi, Doktora, 2016-2017
Tarım Ekonomisinde Uygulamalı Ekonometri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Zaman Serisi Analizleri, Doktora, 2016-2017
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2016-2017
Veri Analizi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Sulama Ekonomisi, Lisans, 2015-2016
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Lisans, 2015-2016
Tarım Ekonomisi İstatistiği, Lisans, 2015-2016
Arazi Ekonomisi , Doktora, 2015-2016
Tarımsal Üretim Yönetimi, Lisans, 2015-2016
İstatistiğe Giriş, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2015-2016
Tarım Ekonomisinde Uygulamalı Ekonometri , Yüksek Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, F.Yiğit, "ANTALYA İLİNDE SERADA SEBZE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMECİLERİN GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞLARI VE KARARLARININ İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, B.Eski, "Tarımsal arazi satış fiyatını etkileyen faktörlerin analizi: Manisa ili Kırkağaç ilçesi örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Burcu AKSU'nun Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2017
Tez Savunma, Mükerrem ORAL Doktora Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2014
Tez Savunma, Filiz KİŞTİN Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma, Damla ÖZSAYIN'ın Doktora Tez Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2012
Tez Savunma, Cemal FERT'in Doktora Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2011
Tez Savunma, R. Figen CEYLAN'ın Doktora Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi