Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
TEMEL ESERLER
Karataş S., "Teachers Views Multıcultural Education Sample of Antalya", ANTHROPOLOGIST, vol.19, pp.373-380, 2015
Söyler İ., Karataş S., "Türkiye'de Özel Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Finansmanı", Maliye Dergisi, no.160, pp.57-70, 2011
Söyler İ., Karataş S., "Türkiye'de Özel Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Finansmanı", Maliye Dergisi, no.160, pp.57-70, 2011
Karataş S., "Yükseköğretimde Finansman Politikaları ve Kurum Başarısına Etkisi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.1-29, 2007
Karataş S., Kahyaoğlu R.B., Kahya S., "Eğitim Yöneticilerinin Etik Dışı Davranışlarının İncelenmesi", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.401-404

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi