Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2009 - 2017
Arş.Gör., The University of Nebraska, Natural Sciences, 2007 - 2009
Arş.Gör., The University of Nebraska, Natural Sciences, 2001 - 2004
VERDİĞİ DERSLER
İç Mekan Bitkileri , Lisans, 2017-2018
Genel Ekoloji, Lisans, 2017-2018
Çimler ve Yerörtücü Bitkiler, Lisans, 2016-2017
Golf ve Spor Sahaları Bakım ve Yönetimi, Doktora, 2016-2017
İndoor plants, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Selim, "DORYSTOECHAS HASTATA BOİSS. & HELDR. EX BENTHAM TÜRÜNÜN PEYZAJ GENETİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇOĞALTIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, B.Sancar, "Yerli Bermuda Çimi (Cynodon dactylon) Çeşit Adaylarının Basılma ve Çiğnenmye Dayanımının Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, D.Irkörücü , "Hibrit Zoysia Hatlarının Çim Performanslarının ve Yeşil Alanlara Uygunluğunun Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, M.Çakir, "Stenotaphrum secundatum Türünde Gama Işınlaması Yöntemiyle Çim Kalitesinin İyileştirilmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, Ş.Tosun, "Yapım ve Yönetim Açısından Futbol Sahaları; Türkiye’den Uygulamalar", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, S.Temizel, "‘Zoysia japonica’ Türü ile Akdeniz Bölgesi Koşullarında Tohum ve Vejetatif Yöntemlerle Çim Alan Tesisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi