Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
I. Disiplinlerarası Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü, Art sürem Bilim Sanat, Ankara, Mayıs 2018
Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Antalya, Nisan 2018
III. Iness Education and Social Science Congress, Antalya, Mayıs 2018
Innovation and Global Issues in Social Sciences III Kongresi, Patara Antik Kenti Meclis Binası, Antalya, Nisan 2018
II. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Muğla, Ekim 2017
Innovatıon And Global Issues In Socıal Scıences Platform, Patara Antique City Parliament Building, Antalya, Nisan 2017
III. Uluslararası Çin’den Adriatik’e Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Ekim 2016
Uluslararası Sanat Sempozyumu / International Art Symposıum“Sanat, Gerçeklik ve Paradoks” / “Art, Reality and Paradox”, Muğla, Ekim 2015
IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri , Konya, Mayıs 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi