Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Sanatta Yeterlik, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, 2013-2019
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2010-2013
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği AnaBilim Dalı, 2006-2010
YAPTIĞI TEZLER
Sanatta Yeterlik, "Topkapı Sarayında Bulunan Evren Olgusu İçerikli Minyatürlerin Resim Diliyle Yorumlanması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, "1950 Sonrası Türk Resim Sanatı’nda Soyutlama Eğilimleri ve Plastik Çözümlemeler ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü Temmuz, 2013.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi