Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şener S., Türemiş N.F., "Effects of Varius Mulch Materials on Fruit Quality Characteristics on Organically Grown Strawberries", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, no.7, pp.4616-4622, 2017 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şener S., Duran C.N., "The Effect of Mycorrhiza Applications and different Irrigation Regimes on Growth and Development Characteristics of Blackberry Cuttings", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.8, no.3, pp.638-642, 2020 (Link)
Şener S., Duran C.N., "MİKROBİYAL İÇERİKLİ BAZI BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİN ÖRTÜALTI ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİLERİN VEJETATİF GELİŞİMİ VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ", Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, no.9, pp.31-38, 2020 (Link)
Duran C.N., Demirkaplan G., Şener S., "Effects of Various Bioactivator Applications on Sapling Development of Passionflower and Guava Plantles", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.8, no.2, pp.421-425, 2020 (Link)
Ulukapi K., Kurt Z. , Şener S., "Su Kısıtı Koşullarında Biber (Capsicum annuum L.) Bitkisinde Mikoriza Uygulamasının Vejetatif ve Generatif Gelişme Üzerinde Etkileri", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.8, no.4, pp.927-931, 2020 (Link)
Şener S., "Effects of Different Bioactivator Applications on Fruit Quality and Plant Growth in Strawberry", International Journal of Scientific and Technological Research , vol.5, no.11, pp.93-99, 2019 (Link)
Nasircilar A.G., Ulukapi K., Şener S., "Exogenous Salicylic Acid Applications as an Example of Molecules Effective in Abiotic Stress Tolerance in Plants", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.3, pp.5-10, 2019 (Link)
Şener S., Ulukapi K., Nasircilar A.G., "The Effect of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) Essential Oil on the Germination and Plantlet Growth Parameters of Some Solanaceae Species ", IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science , vol.11, no.12, pp.28-33, 2018
Şener S., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "The Effect of Lavender (Lavandula stoechas L.) Oil on the Plantlet Growth Parameters of Some Vegetable Seeds", Journal of Research in Agriculture and Animal Science, vol.5, pp.32-35, 2018 (Link)
Ulukapi K., Şener S., "Farklı Organik Gübrelerin Tarla ve Örtüaltı Koşullarında Yetiştirilen Karnabaharın Bitki Gelişimi ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi", Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, no.3, pp.510-515, 2018
Ulukapi K., Şener S., "Antalya İlinin Organik Bitkisel Üretim Potansiyelinin Dünya ve Türkiye ile Kıyaslanması ve Gelişmesine Yönelik Öneriler", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.271-279, 2017 (Link)
Şener S., Türemiş N.F., "EFFECTS OF SEVERAL CULTIVARS', MULCH AND FERTILIZER APPLICATIONS ON PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT CRITERIA AND PLANT'S NUTRITION ELEMENTS UPTAKE IN ORGANIC STRAWBERRY PLANTATION IN NEVŞEHIR CITY", Asian Journal of Agriculture and Rural Development, vol.6, pp.221-228, 2017 (Link)
Şener S., Türemiş N.F., "Influence of Mulch Types on Yield and Quality of Organically Grown Strawberry Cultivars ", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.66-72, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Şener S., "Effects of Genotype and Fertilization on Fruit Quality in Several Harvesting Periods of Organic Strawberry Plantation ", International Journal of Agriculture Innovations and Research , vol.5, pp.252-256, 2016 (Link)
Şener S., Ulukapi K., "Effect of Organic Fertilizer Containing Mint and Thyme Oil Extract on Tomato Seedling Growing", International Journal of Engineering Research and Application , vol.6, pp.43-49, 2016 (Link)
Ersoy N., Şener S., Yalçin Elidemir A., "Determination of Pesticide Residue Present in Cumin Plant (Nigella orientalis L.) with LC-MS/MS and GC-MS", ASIAN JOURNAL F CHEMISTRY, no.4, pp.1011-1014, 2016 (Link)
Durmuş-Özdemir E., Şener S., "The Impact of Higher Education on Environmental Risk Perceptions", China-USA Business Review, vol.15, no.9, pp.459-471, 2016 (Link)
Şener S., Ersoy N., "Organik Tarım ve Geri Dönüşüm İlişkisi", Agromedya, cilt.3, ss.80-86, 2015
Şener S., "Organik Patlıcan ve Biber Yetiştiriciliğinde Alternatif Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, cilt.2, ss.91-97, 2015 (Link)
Şener S., Ersoy N., "GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖNETİMİ", TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.53, ss.47-51, 2014
Şener S., "EKOLOJİK YÖNTEMLERLE YETİŞTİRİLEN PATLICAN VE BİBERDE YABANCI OT MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN VE ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI", NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.2, ss.69-77, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şener S., Ulukapi K., " The Effects of Different Mulch Materials on Plant Growth, Yield and Fruit Quality of Organic Tomato (Solanum Lycopersicum L.) and Pepper (Capsicum Annuum L.) Grown in Greenhouses", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.325-325 (Link)
Şener S., Ulukapi K., Nasircilar A.G., " Usage Possibilities of Jasmonates in Horticultural Plants", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.324-324
Nasircilar A.G., Ulukapi K., Şener S., "Use of Bioactivators Against Stress Conditions", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.331-331
Nasircilar A.G., Şener S., Ulukapi K., " The Effect of Lavander (Lavandula Stoechas L.) Oil on the Germination and Plantlet Growth Parameters of Some Vegetable Seeds", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.322-322
Şener S., Gübbük H., "BİOAKTİVATÖR UYGULAMASININ PAPAYA (CARİCA PAPAYA L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ", IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2018, pp.557-557
Şener S., Özdemir A.E., "THE IMPORTANCE OF RURAL TOURISM IN SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF ÇIRALI", International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Aralık 2018, pp.538-546
Şener S., Gübbük H., "DETERMINATION OF THE EFFECT OF BIOACTIVATOR APPLICATION ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PAPAYA (Carica papaya L.) SEEDLINGS", IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.557-557
Nasircilar A.G., Ulukapi K., Şener S., "THE EFFECTS OF APRICOT ESSENTIAL OIL ON GROWTH PARAMETERS of SOME SOLANACEAE SPECIES", IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.508-508
Ulukapi K., Şener S., Nasircilar A.G., " The Effect of Eucalyptus (Eucalyptus Camaldulensis Dehnh) Essential Oil on the Germination and Plantlet Growth Parameters of Some Solanaceae Species", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.323-323
Özdemir A.E., Şener S., "Bozyazı’da Tarım Turizm Potansiyelinin Çevre Analizi ile Değerlendirilmesi", INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 22 Kasım - 24 Aralık 2018, pp.256-256
Şener S., Özdemir D., "TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ORGANİK TARIM MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2018, pp.556-556
Şener S., Gübbük H., "ÖRTÜALTI KOŞULLARINDA PASİFLORA (PASSİFLORA EDULİS L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE BAZI BİOAKTİVATÖR UYGULAMALARININETKİSİ", IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.556-556
Şener S., Ulukapi K., Nasircilar A.G., "EVALUATION OF THE EFFECTS OF BIOACTIVATOR APPLICATIONS ON LETTUCE (Lactuca Sativa L.) GROWN UNDER DROUGHT STRESS CONDITIONS", IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.508-508
Özdemir A.E., Şener S., Özdemir D., "Bozyazı’da Kırsal Turizmde Paydaşların Algısının Değerlendirilmesi ", Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.286-286 (Link)
Şener S., Ulukapi K., "Alternative Mulch Materials for Organic Farming", 3nd Academia Scientific Meeting: International Congress of Agriculture and Environment (ICAE), ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.114-114 (Link)
Şener S., Ulukapi K., "The Comparison of Organic Plant Production Potential in the Province of Antalya with Turkey and the World, and Some Suggestions on the Development of this Potential", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.610-610
Şener S., Ulukapi K., "The Impact of Different Organic Fertilizers on the Yield and Quality Characteristics of Cauliflower Grown in the Field and Greenhouse", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.885-885 (Abstract)
Ulukapi K., Şener S., Nasircilar A.G., "Effects of the Mint and Thyme Oil on the Morphological, Nutritional and Biochemical Properties of Organically Grown Tomato Cultivars", 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.415-415
Şener S., Türemiş N.F., "INFLUENCE OF MULCH TYPES ON YIELD AND QUALITY OF ORGANICALLY GROWN STRAWBERRY CULTIVARS", 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.192-192
Şener S., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "Allelopathic and Promotional Effects of Essential Oils Used in Organic Farming on Plants", 3nd Academia Scientific Meeting: International Congress of Agriculture and Environment (ICAE) , ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.115-115 (Link)
Şener S., Ulukapi K., "ORGANİK DOMATES FİDESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ", INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.3055-3062 (Link)
Şener S., Türemiş N. , "Nevşehir İli Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Çeşit, Malç ve Gübre Uygulamalarının Bitki Büyüme Gelişme Kriterleri ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri", V. Uluslararası Katılımlı Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, ss.17-17 (Link)
Ulukapi K., Şener S., "Nane ve kekik Yağı ekstraktı içeren organik gübrenin domates fidesi gelişimi üzerine etkileri", 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2016, cilt.1, ss.18-18 (Link)
Durmuş Özdemir E., Şener S., " Yüksek Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Çevre Eğitimleri ile Çevreye Yönelik Risk Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Çevre ve Kültür 2015 Sekizinci Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2015, ss.1-3 (Link)
Türemiş N. , Ersoy N., Şener S., "Avanos’un Agroturizm Potansiyeli: Fırsatlar ve Kısıtlar", Avanos Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2014, ss.285-300 (Link)
Şener S., Türemiş N. , "Nevşehir Yöresinde Tarımsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2011, pp.231-247 (Link)
Şener S., Kolören O. , Uygur F.N., "Çukurova’da Organik Tarım Neden Önemli?", Mersin Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.1912-1916 (Link)
Şener S., Yakar Ş., Uygur F.N., "Sebzede Ekolojik Üretimde Konvensiyonel Olmayan Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.342-342 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şener S., Türemiş N.F., Tanır F., "Agrochemical Usage for Sustainable Fruit Production and Human Health", in: Agrochemicals Detection, Treatment and Remediation, Prasad, Majeti Narasimha Vara, Eds., Elsevier Science & Technology Books For Academics , Butterworth-Heinemann, pp.0-448, 2019
Şener S., Ulukapi K., Nasircilar A.G., "ESANSİYEL YAĞLARIN TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Fen Bilimleri ve Matematik, Yakar A., Topaklı H., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.115-122, 2018
Şener S., Ulukapi K., Nasircilar A.G., "BİTKİSEL ÜRETİMDE BİTKİ AKTİVATÖRLERİNİN KULLANIMI", Fen Bilimleri ve Matematik, Yakar A., Topaklı H., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-10, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi