Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"FARKLI ORGANİK MATERYALLERİN AZOT VE FOSFOR MİNERALİZASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1819, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı Organik Materyallerin Mineralizasyon Oranlarının Belirlenmesi ve Domates Bitkisinin Beslenmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-1799, Yönetici, Devam Ediyor
"Elmalı Yöresinde Yayla Yetiştiriciliği Yapılan Domates Seralarının Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2013.03.0121.027, Yönetici, 2014
"Farklı Dozlarda Uygulanan Vermikompostun Tarla Koşullarında Pırasa ve Sap Kereviz Bitkisinin Beslenmesi ve Toprağın Bazı Mikrobiyal Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.005, Araştırmacı, 2014
"Farklı Yöntemlerle Oluşturulan Toprak Tuzluluğunun Aşılı ve Aşısız Fideler Kullanılarak Yetiştirilen Domates Bitkilerinin (Lycopersicum esculentum Mill.) Gelişme, Verim ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Doktora, 2012.03.0121.006, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Organik Gübrelerin Havuç (Daucus carota L.) ve Brokoli (Brassica oleracea L.) Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri", BAP Doktora, 2011.03.0121.010, Yönetici, 2014
"Farklı Budama Atığı Uygulamalarının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.01, Araştırmacı, 2016
"Kumluca ve Finike Yöreleri Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Toprak, Bitki ve Sularda Ağır Metal Kirliliği Risk Değerlendirmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0104.004, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirilmesi", BAP Alt Yapı, 2009.01.0200.001, Yönetici, 2013
"Antalya İli ve Çevresindeki Nar (Punica granatum L.) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının, Bazı Meyve Kalite Kriterlerinin ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi.", BAP Y.Lisans, 2011.02.0121.023, Yönetici, 2012
"Farklı Tuzluluk Düzeylerindeki Sulama Sularının Farklı Toprak Tekstürlerinde Yetiştirilen Biberin Verim, Bitki Gelişimi ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 2008.02.0121.023, Yönetici, 2009
"Perlit Yetiştirme Ortamında Farklı Demir ve Potasyum Düzeylerinin Domates Bitkisinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Doktora, 2007.03.0121.001, Yönetici, 2008
"Olimpos-Beydağları Milli Parkındaki Rekreasyonel Faaliyetlerin Bitki Örtüsü ve Toprak Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 107 Y100, Araştırmacı, 2010
"Organik ve Konvansiyonel Tarımda Yetiştirilen Ispanak ve Beyaz Baş Lahana’nın Verim, Kalite Kriterleri ve Mineral Madde İçeriklerinin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, 2006.02.0121.013, Yönetici, 2008
"Topraktan ve Yapraktan Uygulanan Yüksek Düzeydeki Bakırın Domates Bitkisi Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 2001.01.0104.07, Araştırmacı, 2004
"Zeytinlerde İlk Uyartı, fizyolojik ve Morfolojik Uyarım Dönemlerinde Saptanan İçsel Hormonları, Karbonhidrat ve Bitki Besin Maddelerinin Periyodisite ve Çiçek Tomurcuğu Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2000.01.0104.05, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi