Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz E., Çanakci M., Topakci M., Sönmez S., Agsaran B., Alagöz Z., et al., "The Effects of Application of Vine Pruning Residue on Soil Properties and Productivity Under Mediterranean Climate Conditions in Turkey", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2017
Uz İ., Sönmez S., Tavali İ.E., Çıtak S., Üras D.S., Çitak S., "Effect of Vermicompost on Chemical and Biological Properties of an Alkaline Soil with High Lime Content during Celery (Apium graveolens L. var. dulce Mill.) Production", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.44, pp.280-290, 2016
Deniz İ.G., Genç İ., İnce A.G., Aykurt C., Elmasulu S., Sümbül H., Sönmez S., Çıtak S., "Taxonomic Data Supporting Differences Between Allium Elmaliense And Allium Cyrilli", BIOLOGIA, vol.68, pp.373-383, 2012
Toker C., Çanci H., İnci N., Ceylan Baloğlu F.Ö., Uzun B., Sönmez S., Çıtak S., İkten C., "Pyramiding Of The Resistance To Fe-Deficiency Chlorosis And Leaf Miner (Liriomyza Cicerina Rond.) In Chickpea (Cicer Arietinum L.) By Mutation Breeding", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.17, pp.41-45, 2012
Üras D.S., Sönmez S., "Effect Of Changes In Salt Levels Of Irrigation Water To Some Physical Properties Of Pepper Plants (Capsicum Annuum L.) Grown On Various Soil Textures", JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, vol.9, pp.686-688, 2011
Çıtak S., Sönmez S., "Effects Of Chemical Fertilizer And Different Organic Manures Application On Soil Ph, Ec And Organic Matter Content", JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, vol.9, pp.739-741, 2011
Çıtak S., Sönmez S., "Monitoring Of Plant Growth, Yield, Vitamin C And Nitrate Concentrations In Organically And Conventionally Grown White Head Cabbage (Brassica Oleracea Var. Capitata) In Two Successive Seasons", JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, vol.9, pp.501-505, 2011
Gözlekçi S., Ercişli S. , Okturen Asri F., Sönmez S., "Physico-Chemical Characteristics At Three Development Stages In Pomegranate Cv. 'Hicaznar'", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.39, pp.241-245, 2011
Kaplan M., Sönmez S., Sönmez N.K., Kaya H., "Influence Of Copper And Sulphur Applications On The Growth And Nutrient Contents Of Tomato Plants", JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, vol.8, pp.728-732, 2010
Çıtak S., Sönmez S., "Effects Of Conventional And Organic Fertilization On Spinach (Spinacea Oleracea L.) Growth, Yield, Vitamin C And Nitrate Concentration During Two Successive Seasons", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.126, pp.415-420, 2010
Çıtak S., Sönmez S., "Influence Of Organic And Conventional Growing Conditions On The Nutrient Contents Of White Head Cabbage (Brassica Oleracea Var. Capitata) During Two Successive Seasons", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol.58, pp.1788-1793, 2010
Okturen Asri F., Sönmez S., "Reflection Of Different Applications Of Potassium And Iron Fertilization On Tomato Yield And Fruit Quality In Soilless Medium", JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, vol.8, pp.426-429, 2010
Çıtak S., Sönmez S., "Mineral Contents Of Organically And Conventionally Grown Spinach (Spinacea Oleracea L.) During Two Successive Seasons", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol.57, pp.7892-7898, 2009
Sönmez N.K., Sari M., Sönmez S., "Relationship between mineral contents and canopy reflectance in Washington Navel orange trees (Citrus sinensis L. Osbeck)", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.4760-4772, 2008
Sönmez S., Büyüktaş D., Okturen Asri F., Çıtak S., "Assessment Of Different Soil To Water Ratios (1 : 1, 1 : 2.5, 1 : 5) In Soil Salinity Studies", GEODERMA, vol.144, pp.361-369, 2008
Kaplan M., Sönmez S., Polat E., Demir H., "Effects Of Organic And Mineral Fertilizers On Yield And Nutritional Status Of Lettuce", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.1915-1926, 2008
Sönmez S., Çıtak S., Sönmez İ., Kaplan M., "Evaluation Of Mineral Contents Of Greenhouse Plant Wastes In Antalya Region", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.4739-4748, 2008
Sönmez İ., Kaplan M., Sönmez S., "Investigation Of Seasonal Changes In Nitrate Contents Of Soils And Irrigation Waters In Greenhouses Located In Antalya-Demre Region", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.5639-5646, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Effect Of Both Soil Copper Applications And Foliar Copper Application Frequencies On Macronutrients Contents Of Tomato Plants", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.5372-5384, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Effect of soil copper and foliar copper applications on micronutrient contents of tomato plants", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.3929-3940, 2007
Sönmez S., "Effect Of Copper Applications To Soil On Growth And Mineral Contents Of Tomato Plants", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.2151-2160, 2007
Ertekin C., Gözlekçi S., Kabas O., Sönmez S., Akinci İ., "Some Physical, Pomological And Nutritional Properties Of Two Plum (Prunus Domestica L.) Cultivars", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, vol.75, pp.508-514, 2006
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "High Level Of Copper Application To Soil And Leaves Reduce The Growth And Yield Of Tomato Plants", SCIENTIA AGRICOLA, vol.63, pp.213-218, 2006
Ülger S., Sönmez S., Karhan M., İnci N., Akdeşir Ö., Aksu M., "Determination Of Endogenous Hormones, Sugars And Mineral Nutrition Levels During The Induction, Initiation And Differentiation Stage And Their Effects On Flower Formation In Olive", JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION, vol.42, pp.89-95, 2004
Sönmez S., Kaplan M., "Various Analysis Methods For Determination Of Iron Chlorosis In Apple Trees", JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.27 , pp.2007-2018, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Selçuk H.T., Sönmez S., "Yayla Koşullarında Domates Yetiştiriciliği Yapılan Sera Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi: Elmalı Yöresi Örneği", DERİM, cilt.34, ss.79-84, 2017
Sönmez S., Üras D.S., Demir E., Özen N., Kiliç E. , "Antalya-Korkuteli Yöresinde Üretilen Kültür Mantarlarının (Agaricus bisporus) Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", Çukurova Tarım Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, no.3, ss.215-219, 2016
Öktüren Asri F., Sönmez S., "Effects of Potassium and Iron Applications on Nutrient Concentrations of Tomato Plants Grown in Soilless Culture", Acta Horticulturae, pp.329-334, 2016
Üras D.S., Sönmez S., "EC Level Affects Nutrient Contents of Pepper (Capsicum annuum) Grown on Various Soil Textures", Acta Horticulturae , pp.355-360, 2016
Sönmez S., Orman Ş., Çitak S., Kocabaş Oğuz I., Kalkan H., Üras D.S., et al., "Kumluca ve Finike Yöreleri Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.51-59, 2014
Çitak S., Sönmez S., "Antalya İli ve Çevresindeki Nar (Punica granatum) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.65-71, 2013
Çıtak S., Sönmez S., "Soil Fertility Evaluation As Related To Organic And Conventional Spinach Growing Conditions ", Soil-Water Journal (Toprak-Su Dergisi), cilt.2, ss.425-432, 2013
Okturen Asri F., Sönmez S., "Effects Of Different Potassium And Iron Levels On Seasonal Changes Of Nutrient Concentrations Of Tomato Plant Grown In Soilless Culture", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.7, pp.28-33, 2012
Çıtak S., Sönmez S., "Effects Of Different Organic Manure Applications On The Micro Nutrient Contents Of Soil In The Different Growing Seasons", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.5, pp.298-303, 2011
Çıtak S., Sönmez S., "Effects Of Different Organic Manure Applications On The Macro Nutrient Contents Of Soil In Different Growing Seasons", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.5, pp.147-153, 2011
Çıtak S., Sönmez S., Koçak F. , Yaşin S., "Vermikompost Ve Ahır Gübresi Uygulamalarının Ispanak (Spinacia Oleracea Var. L.) Bitkisinin Gelişimi Ve Toprak Verimliliği Üzerine Etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.56-69, 2011
Çıtak S., Sönmez S., Koçak F. , Yaşin S., "Farklı Dozlarda Ahır Gübresi Ve Vermikompost Uygulamalarının Ispanak (Spinacea Oleracea Var L.) Bitkisi Vitamin C Ve Nitrat İçeriği Üzerine Etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.653-658, 2010
Okturen Asri F., Sönmez S., "Farklı Düzeylerdeki Potasyum Ve Demir Uygulamalarının Perlit Ortamında Yetiştirilen Domates Bitkisinin Demir Ve Klorofil İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.183-189, 2010
Üras D.S., Sönmez S., "Farklı Toprak Tekstürlerinde Yetiştirilen Biber Bitkisinin (Capsicum Annuum L.) Vitamin C, Toplam Klorofil İçerikleri Ve K/Na Oranı Üzerine Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerindeki Değişimin Etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.526-531, 2010
Üras D.S., Sönmez S., "Tarım Alanlarında Tuzluluk Oluşumu Ve Bitkiler Ile Çevre Üzerine Etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.574-579, 2010
Okturen Asri F., Sönmez S., "Antalya Yöresinde Topraksız Kültür Sistemiyle Yetiştirilen Domates Bitkilerinin Beslenme Durumunun Ve Sulama Suyu Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.191-200, 2009
Sönmez İ., Kaplan M., Sönmez S., "Kimyasal Gübrelerin Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri Ve Çözüm Önerileri", Derim, cilt.25, ss.24-34, 2008
Kocabaş I., Çıtak S., Okturen Asri F., Sönmez S., Kaplan M., "Depolanan Ve Depolanmayan Karanfil Çeliklerine Yapraktan Uygulanan Fe- Edta Gübrelemesinin Karanfil ( Dianthus Caryophyllus L.) Bitkisinin Beslenmesi Üzerine Etkisi", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.23, ss.83-91, 2008
Okturen Asri F., Sönmez S., Çıtak S., "Kadmiyumun Çevre Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri", Derim, cilt.24, ss.32-39, 2007
Çıtak S., Sönmez S., Kaplan M., "Bitki Beslemede Bitki Besin Oranlarının Önemi Ve Etkileri", Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, ss.74-80, 2007
Okturen Asri F., Sönmez S., "Ağır Metal Toksisitesinin Bitki Metabolizması Üzerine Etkileri", derim, cilt.23, ss.36-45, 2006
Çıtak S., Sönmez S., Okturen Asri F., "Bitkisel Kökenli Atıkların Tarımda Kullanılabilme Olanakları", Derim, cilt.23, ss.40-53, 2006
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Topraktan Yapılan Bakır Uygulamalarının Toprak Ph’Sı Ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.151-158, 2006
Okturen Asri F., Sönmez S., "Bitki Besin Maddeleri Ile Bazı Büyüme Düzenleyicileri (Hormonları) Arasındaki İlişkiler", Derim, cilt.22, ss.20-32, 2005
Sönmez S., Kaplan M., "Korkuteli Ve Elmalı Yörelerinde Yeşil Ve Klorozlu Elma Yapraklarının Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Karşılaştırılması", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.19-29, 2002
Sönmez İ., Sönmez S., Kaplan M., "Çöp Kompostunun Bitki Besin Maddesi İçerikleri Ve Bazı Organik Gübrelerle Karşılaştırılması", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.31-38, 2002
Sönmez S., Kaplan M., Orman Ş., Sönmez İ., "Antalya-Kumluca Yöresi Domates Seralarında Hasat Sonrası Bitkisel Atıklarla Kaldırılan Besin Maddeleri Miktarları Ve Bu Atıkların Değerlendirilmesi Ile İlgili Öneriler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.19-25, 2002
Kaplan M., Sönmez S., "“Belek Çevre Koruma Alanı Akarsularının Su Kalitelerinin Ve Kirleticilerin Değerlendirilmesi", Ekoloji-Çevre Dergisi, cilt.9, ss.21-26, 2000
Sönmez S., Kaplan M., "Korkuteli Ve Elmalı Yöreleri Elma Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.159-170, 2000
Kaplan M., Sönmez S., Tokmak S., "Antalya-Kumluca Yöresi Kuyu Sularının Nitrat İçerikleri", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.23, ss.309-313, 1999
Sönmez S., Uz İ., Kaplan M., Aksoy T., "Kumluca Ve Kale Yörelerindeki Seralarda Yetiştirilen Biberlerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.23, ss.365-373-, 1999
Uz İ., Sönmez S., Kaplan M., "Kumluca Ve Kale Yörelerinde Serada Yetiştirilen Patlıcan Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi", Bahçe, cilt.27, ss.63-72, 1997
Sönmez S., Kaplan M., "Toprak Tuzluluğunun Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.323-335, 1997
Akay S., Kaplan M., "Kumluca Ve Finike Yöreleri Sera Sulama Sularının Kalitelerinin Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.288-303, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sönmez S., "Farklı Organik Materyallerin Azot M,neralizasyon Oranlarının Karşılaştırılması", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ, TÜRKIYE, , vol.2, pp.946-952
Yilmaz E., Çanakci M., Topakci M., Sönmez S., Alagöz Z., Üras D.S., "Effect of Vineyard Pruning Residue Amendment on Carbon Content, Aggregate Formation and Stability of Soil (Typic Xerofluvent) under Mediterranean Climate Conditions", 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, ROME, ,
Selçuk H.T., Sönmez S., "Investigation of Nutrient Contents of Tomato Plants Grown in Greenhouses in Elmali-Antalya Region", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, BEYAZ RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.255-255
Sönmez S., Ülger S., Kaplan M., Karhan M., "The Effects of Gibberellic Acid (GA) Application on Nutrients Contents in Memecik Olive Trees", 3. International Conference on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 19-23 Nisan 2017, vol.-, no.-, pp.37-37
Toker C., Sari D., Sari H., Çanci H., İnci N., Ceylan F.Ö., et al., "Interaction between Fe-deficiency chlorosis and temperature in chickpea (Cicer arietinum L.)", Plant Nutrition, Growth Environment Interactions III, Vienna, AVUSTURYA, , pp.25-25
Sönmez S., "Farklı inkübasyon dönemlerinde uygulanan leonarditin toprağın verimliliği üzerine etkileri", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ, TÜRKIYE, , vol.2, pp.953-962
Sönmez N.K., Sönmez S., Turkkan H.R., Selçuk H.T., "Spatial Variation of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Contents of Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Plants Grown in Greenhouses (Springs) in Elmali-Antalya Region", 18th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, Paris, FRANSA, 29-30 Aralık 2016, pp.3456-3456
Sönmez S., Üras D.S., Demir E., Özen N., Kiliç E., "Kültür Mantarı (Agaricusbisporus) Yetiştiriciliğinde Kullanılan Mantar Kompostlarının Kimyasal Özelliklerinin belirlenmesi", 3. Ulusal Tarım Kongresi 2016, AFYON, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.101-101
Sönmez S., Üras D.S., Demir E., Özen N., Kiliç E., "Antalya-Korkuteli Yöresinde Üretilen Kültür Mantarlarının (Agaricusbisporus) Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2016, ss.123-124
Sönmez S., Ülger S., Kaplan M., Karhan M., "The Effects of External Daminozide (ALAR) Application on Nutrient Contents in Memecik Olive Trees", 18th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, Paris, FRANSA, 29-30 Aralık 2016, pp.3455-3455
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Yilmaz E., Kaplan M., "Kumluca ve Finike Yöresindeki Turunçgil Bahçelerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Uzaysal Dağılımları", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.213-213
Selçuk H.T., Sönmez S., "Yayla Yetiştiriciliği Yapılan Domates Seralarının Toprak Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi", ULUSAL TARIM KONGRESİ 2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.210-210
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Yilmaz E., Kaplan M., "Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Uzaysal Dağılımları", ULUSAL TARIM KONGRESİ 2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.213-213
Üras D.S., Sönmez S., "The effects of grafted seedling on nutritional status of plants in greenhouses.", 9th International Soil Science Congress on the Soul of Soil and Civilization, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2014, pp.851-854
Çitak S., Sönmez S., "Antalya İli Ve Çevresinde Yetiştirilen Hicaz Nar (Punica Granatum L.) Çeşidinin C Vitamini Ve Antioksidan Aktiviteleri", 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-7 Haziran 2013, ss.418-420
Sönmez S., Çıtak S., Adak N., "Nutritional Partitioning Of Macro Nutrients (N, P, K, Ca And Mg) In Strawberry Plants Grown On Different Media", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.461-466
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., Ok H., Özsayın Çıtak S., Yilmaz E., Kaplan M., "Spatial Variation Of Zn Content Of Citrus Orchards In Kumluca And Finike Regions", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.266-271
Sönmez N.K., Okturen Asri F., Sönmez S., "Effects Of The Different Levels Of Potassium And Iron Applications To Energy Use Of Tomato Plants", International Conference Plant Growth, Nutrition and Environment Interactions, AVUSTRALYA, 18-21 Şubat 2012
Sönmez S., Çıtak S., Adak N., "Nutritional Partitioning Of Micro Nutrients In Strawberry Plants Grown On Different Media", International Conference Plant Growth, Nutrition and Environment Interactions, AVUSTURYA, 18-21 Şubat 2012
Okturen Asri F., Sönmez S., "Effects Of Different Levels Of Potassium And Iron Applications On Seasonal Changes Of Potassium Content Of Tomato Plant Grown In Perlite Medium", International Symposium of Potash Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2010, pp.297-304
Orman Ş., Sönmez S., Kaplan M., "Evaluation Of Potassium Status Of Greenhouses In West Mediterranean Region-Turkey", International Symposium of Potash Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2010, pp.243-253
Orman Ş., Sönmez S., Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., "Monitoring Of Nitrate Content Of Well Waters In Kumluca District Of Antalya In Turkey", International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2010, pp.1118-1123
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., "Effects Of Increasing Level Of Copper And Sulphur Applications On Soil Ph And Nutrient Contents Of Soil", International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2010, pp.1104-1110
Kocabas I., Citak S., Kaplan M., Sönmez S., "The Effects of Foliar Fertilization with Fe-EDTA on Stem Diameter, Fresh and Dry Weight of Stems of Carnations (Dianthus caryophyllus L.) Grown from Stored and Unstored Cuttings", 6th International Postharvest Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, vol.877, pp.175-179
Çıtak S., Kocabaş I., Sönmez S., Kaplan M., "The Effects Of Fe-Edta Application On The Fresh And Dry Weight Of Stem And Flowers And The Rate Of Flowering Of Carnation (Dianthus Caryophyllus L.)", Proceedings of the 6th International Postharvest Symposium, TÜRKIYE, 2009, pp.143-146
Gözlekçi S., Sönmez S., Okturen Asri F., "Determination Of Macro And Micro Nutrient Contents Of Pomegranate (Punica Granatum L. Cv. Hicaznar) Fruits Grown In The West Mediterranean Region Of Turkey", 2nd International Symposium on Pomegranate and Minor including Mediterranean Fruits, HINDISTAN, 2009
Orman Ş., Sönmez S., Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., Yazar Y., "Antalya-Kumluca İlçesinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Yıllara Bağlı Olarak Tuz İçeriklerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2008, cilt.1, ss.650-656
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., "Farklı Miktarlarda Uygulanan Bakır Sülfat Ve Kükürt Uygulamalarının Toprak Ph'Sı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi", 4.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2008, cilt.1, ss.827-833
Kaplan M., Sönmez İ., Sönmez S., Üras D.S., "Batı Akdeniz Seracılığı İçin Organik Atıklar Ve Kompost: Gatab Örneği", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2008, cilt.1, ss.940-949
Çıtak S., Sönmez S., "Organik Ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen Ürünlerin Besin İçerikleri Ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.750-759
Kaplan M., Sönmez S., Polat E., Demir H., Sönmez İ., "Kan Unu Ve Tavuk Gübresi Uygulamalarının Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri", Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.533-541
Sönmez S., Kaplan M., Polat E., Demir H., Okturen Asri F., "Effects Of Different Organic Fertilizer Applications And Mineral Fertilization On Nitrate Content Of Lettuce", International. Soil Meeting (ISM) on Soil Sustaining Life on Earth Managing Soil and Technology, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2006, pp.928-931
Okturen Asri F., Sönmez S., Kocabaş I., "Potasyumun Bitki Sağlığı Üzerine Etkileri", Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 3-4 Ekim 2005, ss.94-100
Sönmez İ., Sönmez S., Kaplan M., "Antalya Yöresi Kuyu Sularının Tuzluluk Durumunun Belirlenmesi Ve Çözüm Önerileri", I. Yer altı Suları Ulusal Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 23-24 Aralık 2004, ss.245-252
Sönmez S., Kaplan M., "Korkuteli Ve Elmalı Yörelerindeki Elma Ağaçlarında Görülen Demir Klorozu Ile İlişkili Olan Toprak Özelliklerinin Araştırılması", III. Ulusal Gübre Kongresi, TOKAT, TÜRKİYE, 11-13 Ekim 2004, ss.1099-1106
Orman Ş., Kaplan M., Sönmez S., Bozkurt H.A., "Effect Of Elemental Sulphur On Microelement Nutrition Of Cucumber Grown In A Calcareous Soil", International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2004, vol.M7, pp.42-48
Kaplan M., Sönmez S., Uz İ., Tokmak S., "Salinization Problem In Antalya Region Greenhouse Soils And Recommendations", International Symposium on Techniques to Control Salinization for Horticultural Productivity, TÜRKIYE, 7-10 kASIM 2000, pp.401-406
Polat E., Sönmez S., Demir H., Kaplan M., "Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Marulda Verim, Kalite Ve Bitki Besin Maddeleri Alımına Etkileri", Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-16 Kasım 2001, ss.69-77
Kaplan M., Sönmez S., Alagöz Z., "Agricultural Activity Induced Enviromental Pollution In The Antalya Region And Solutions", International Arıtım 2000 Sempozyum ve Sergisi, TÜRKIYE, 17-20 MAYIS 2001, pp.370-375
Kaplan M., Sönmez S., Sönmez S., "Kaplan M M Aktaş A Güneş M Alpaslan ve S Sönmez Türkiye Gübre Üretim ve Tüketiminin Değerlendirilmesi 881 900 Ankara 2000", V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, , ss.881-900
Kaplan M., Aktaş M., Güneş A., Alpaslan M., Sönmez S., "Türkiye Gübre Üretim Ve Tüketiminin Değerlendirilmesi", V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 17-21 Ocak 2000, ss.881-900
Kaplan M., Sönmez S., Çayci G., Baran A., "The Evaluation Of Saline Soil Reclamation Processes Used In The Greenhouses Of The Kumluca - Finike Regions", ISHS Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 1997, pp.283-288
Kaplan M., Aksoy T., Tokmak S., Sönmez S., Orman Ş., "Batı Akdeniz Bölgesi Sera Domates Ve Hıyar Yetiştiriciliğinde Çinko Beslenme Durumunun İncelenmesi", I. Ulusal Çinko Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 12-16 Mayıs 1997, ss.167-174
Kaplan M., Sönmez S., "Salinity Of Irrigation Water Of Greenhouses And Its Effects On The Soil Salinity In Kumluca And Finike Regions", IXth International Symposium of Scientific Centre of Fertilizers, TÜRKIYE, 25-30 Eylül 1995, pp.379-384
Akay S., Kaplan M., "Kumluca Ve Finike Yörelerindeki Seraların Toprak Tuzluluğu Ve Mevsimsel Değişimi", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, Eylül 1995, ss.289-298
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sönmez S., Çıtak S., "Studying Nitrate Accumulation In Spinach And Cabbage Under Organic Conditions", in: Nitrate in Leafy Vegetables (Toxicity and safety Measures), Umar S., Anjum N.S., Khan, N.A., Eds., I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, pp.123-130-, 2013
Sönmez S., Çıtak S., "Bitki Beslemenin Temel Unsurları", Hasad Yayyıncılık, İSTANBUL, 2013
DİĞER YAYINLAR
Sönmez S., Çıtak S., "Antalya İli Sera Topraklarına Genel Bir Bakış", Diger, ss.42-47, 2012
Sönmez İ., Sönmez S., "Tuzluluk Ve Gübreleme Arasındaki İlişkiler", Diger, ss.13-16, 2007
Sönmez S., Çıtak S., Sönmez İ., "Fertigasyon", Diger, ss.6-9, 2006
Sönmez S., Orman Ş., "Akreditasyon Ve Laboratuar Akreditasyonu”", Diger, ss.7-10, 2005
Kaplan M., Sönmez S., "Bir Yanılgıya (İstismara) Dikkat: Seralarda Toprak Tuzluluğu Ve Çözümündeki Yanlış", Diger, ss.17-19, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi