Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gölbaşi İ., Türkay C., Erbasan O., Kemaloğlu C., Sanli S.H., Türkay M., et al., "Endovenous Laser With Miniphlebectomy For Treatment Of Varicose Veins And Effect Of Different Levels Of Laser Energy On Recanalization. A Single Center Experience", LASERS IN MEDICAL SCIENCE, vol.30, pp.103-108, 2015
Özkan Ö., Özkan Ö., Bektas G., Cinpolat A., Erdoğan O., Sanli S.H., et al., "Subcutaneous Placement Of A Free Jejunum And Pedicled Colon Segment To Create A Diversionary Conduit For Total Esophageal Reconstruction", MICROSURGERY, vol.32, pp.235-239, 2012
Yilmaz M., Cengiz M., Sanli S.H., Yegin A., Mesci A., Dinckan A., et al., "Neurological Complications After Liver Transplantation", JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, vol.39, pp.1483-1489, 2011
Yilmaz M., Dosemeci L., Cengiz M., Sanli S.H., Gajic O., Ramazanoğlu A., "Repeat Percutaneous Tracheostomy In The Neurocritically Ill Patient", NEUROCRITICAL CARE, vol.5, pp.120-123, 2006
Hadimioglu N., Ertug Z., Yegin A., Sanli S.H., Gurkan A., Demirbas A., "Correlation Of Peripheral Venous Pressure And Central Venous Pressure In Kidney Recipients", TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.38, pp.440-442, 2006
Yegin A., Sanli S.H., Hadimioglu N., Sahin N., "Anesthesia In Caudal Regression Syndrome", PEDIATRIC ANESTHESIA, vol.15, pp.174-175, 2005
Sanli S.H., Yegin A., Kayacan N., Yilmaz M., Coskunfirat N., Karsli B., "Effects Of Hyperbaric Spinal Ropivacaine For Caesarean Section: With Or Without Fentanyl", EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, vol.22, pp.457-461, 2005
Yegin A., Sanli S.H., Hadimioglu N., Akbas M., Karsli B., "Intrathecal Fentanyl Added To Hyperbaric Ropivacaine For Transurethral Resection Of The Prostate", ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, vol.49, pp.401-405, 2005
Yeğin M.A., Sanli S.H., Dosemeci L., Kayacan N., Akbas M., Karsli B., "The Analgesic And Sedative Effects Of Intrathecal Midazolam In Perianal Surgery", EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, vol.21, pp.658-662, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akbaş M., Gündüz E., Sanli S.H., Yeğin M.A., "Sphenopalatine ganglion pulsed radiofrequency treatment in patients suffering from chronic face and head pain.", REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, vol.262, pp.5-9, 2014
Bilgin A.B., Sanli S.H., Akar Y., "Diyabetik Makula Ödemi Patofizyolojisi ve Epidemiyolojisi", Türkiye Klinikleri Oftalmoloji , cilt.6, ss.37-42, 2013
Yılmaz M., Cengiz M., Sanli S.H., Ramazanoğlu A., "Yanıkta Mekanik Ventilasyon Endikasyonları ve Stratejileri", Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.1, ss.31-36, 2011
Hadimioğlu N., Sanli S.H., Özgürel Ö., Arici A.G., Yeğin M.A., "Laparotomilerde Farklı Remifentanil Dozlarının Hemodinami Ve Derlenme Üzerine Etkileri", Anestezi Dergisi , cilt.14, ss.48-52, 2006
Yilmaz M., Cengiz M., Döşemeci L., Sanli S.H., Coşkunfirat O.K., Ramazanoğlu A., "Yetmişaltı Ağır Yanıklı Olguda Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, Gelişen Komplikasyonlar Ve Prognoz", Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, cilt.17, ss.133-139, 2006
Sanli S.H., Bostanoğlu N., Akbaş M., Ertuğrul F., Erman Akar M., Karsli B., "Miystenia Gravisli Olguda Laparoskopik Cerrahide Remifentanil Ve Propofol Ile Total Intravenöz Anestezi.", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi , cilt.32, ss.395-399, 2004
Bostanoğlu N., Karsli B., Sanli S.H., Yilmaz M., "Bleomisin Tedavisi Almış Bir Hastada Anestezi Yönetimi.", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi , cilt.32, ss.474-478, 2004
Yeğin M.A., Sanli S.H., Emer İ., Kabukçu H., Şahin N., "Laparoskopik Kolesistektomilerde Remifentanil Ve Alfentanilin Hemodinami Ve Derlenme Üzerine Etkileri", Türk Anestezijoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.32, ss.349-355, 2004
Sanli S.H., Bostanoğlu N., Yeğin M.A., Karsli B., Erman M., "Polimiyozitli Bir Olguda Anestezik Yaklaşım.", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi , cilt.31, ss.533-536, 2003
Bostanoğlu N., Arici A.G., Sanli S.H., Karsli B., Erman M., "Ehlers Danlos Sendromlu Bir Gebenin Anestezik Yönetimi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, cilt.31, ss.480-483, 2003
Sanli S.H., Bostanoğlu N., Yeğin M.A., Erman Akar M., Karsli B., "Hellp Sendromu Ve Spinal Anestezi ", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi , cilt.31, ss.422-425, 2003
Döşemeci L., Sanli S.H., Hadimioğlu N., Yılmaz M., Ramazanoğlu A., "Mekanik Ventilasyon Süresinin Mortaliteye Etkisi", Anestezi Dergisi , cilt.10, ss.57-61, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akgül N., Yaprak M., Barlas D., Sarıdemir D., Saraçoğlu M., Sanli S.H., et al., "Tek Taraflı Inguinal Herni Olgularında Total Ekstraperitoneal Onarım Ile Stoppa Onarımının Alt Ekstremite Kas Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisinin Dijital Olarak Değerlendirilmesi.", 19. Ulusal cerrahi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2014, no.PS-0394, ss.0394-0394
Yilmaz M., Cengiz M., Kucukyorganci S., Kaya S., Sanli S.H., Coşkunfirat N., et al., "’’Repeat Percutaneus Tracheostomy In Patients With Neurotravma,’’", 15th Scientific Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica - EMN, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2010, pp.54-54
Mendilcioğlu Ö., Akar Y., Apaydin K.C., Çoban E., Ünal M., Sanli S.H., "20 Gauge ve 23 Gauge Vitrektomi cerrahilerinin güvenirlik ve etkinlik analizlerinin karşılaştırılması", TOD 43. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Kasım 2009, ss.489-489
Özkan Ö., Özkan Ö., Bektaş G. , Erdoğan O., Sanli S.H., "Komplike Bir Ösefagus Rekonstrüksiyon Yöntemi: Yeniden Yönlendirilmiş İntestinal Fleplerle Rekonstrüksiyon", IV. ULUSAL REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2009, ss.x-x
Bilgin A.B., Akar Y., Demir K.K. , Ünal M., Sanli S.H., Apaydin K.C., "Yırtıklı retina dekolmanlı olgularda parsplana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon uygulamalarının değerlendirilmesi", TOD 43. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Kasım 2009, ss.473-473
Akar Y., Demir K.K. , Ünal M., Bilgin A.B., Sanli S.H., Apaydin K.C., "Vitreomakular traksiyonlu hastalarda parsplana vitrektomi cerrahisi sonrasında makula anatomisi ve fonksiyonundaki farklılıkların değerlendirilmesi", TOD 43. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Kasım 2009, ss.490-490
Mesci A., Özcan B., Dinç B., Sanli S.H., Çolak T., "Günübirlik Cerrahi Merkezi Deneyimi: Laparoskopik Inguinal Herni Cerrahi Sonuçlarımız 163 Olgu", Ulusal Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2008, ss.117-117
Mesci A., Özcan B., Dinç B., Dinçkan A., Sanli S.H., Çolak T., "Günübirlik Cerrahi Ünitesinde Laparoskopik Ventral Herni Onarımı Sonuçlarımız", Ulusal Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2008, ss.118-118
Özyurt E., Cengiz M., Yılmaz M., Sanli S.H., Ramazanoğlu A., "Servikal Kitle Operasyonunu Takiben Serebral Tuz Kaybı Sendromuna Sekonder Hiponatremi Gelişen Bir Olgu Sunumu", TARK 2008, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.116-116
Sanli S.H., Coşkun G., Yeğin M.A., Yılmaz M., Şahin N., Melikoğlu M., "Byler Hastalığı Nedeni Ile Karaciğer Nakli Yapılan Bir Olguda Nakilden Bağımsız Cerrahide Anestezi Yönetimi", TARK 2008, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.145-145
Doğu Ş., Güleç D., Cengiz M., Sanli S.H., Yılmaz M., Ramazanoğlu A., ""Zor Entübasyon Ve Ekstübasyon Başarısızlığıyla Seyreden Olgu Sunumu: Plonjuan Guatr”", TARK 2008, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.266-266
Sanli S.H., Tuncer B., Sahin N., "Günübirlik Cerrahi Merkezinde Ameliyat Edilen Hastaların Değerlendirilmesi", XIII. Kış Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 1-4 Mart 2007, ss.X-X
Kabukçu H., Şahin N., Sanli S.H., Titiz T., "Placement Of A Double-Lumen Intubation Tube With The Assistance Of Fibreoptic Bronchoscope In A Patient With Tracheoesophageal Fistula After An Operation Of Esophageal Stent. ", EACTA Annual Meeting , KRAKOW, POLONYA, 13-16 Haziran 2007, pp.122-122
Yilmaz M., Çelik Ü., Cengiz M., Döşemeci L., Kaplan S., Sanli S.H., et al., "İntravenöz İmmünglobulin Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Akut Böbrek Yetersizliği: Olgu Sunumu", TARK 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Ekim 2007, ss.259-259
Sanli S.H., Tuncer B., Yeğin M.A., Kabukçu H., Hadimioğlu N., Şahin N., "Günübirlik El Cerrahisi Uygulanan Olgularda Rejyonal Intravenöz Anestezide Lidokaine Midazolam Eklenmesi.", XIII. Kış Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 1-4 Mart 2007, ss.x-x
Yilmaz M., Cengiz M., Sanli S.H., Hadimioğlu N., Boztuğ Uz N., Döşemeci L., et al., ""Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Nörolojik Komplikasyonlar”", Türkiye Organ Nakli Derneği 9. Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Temmuz 2007, ss.140-140
Mesci A., Sanli S.H., Özcan B., Çolak T., "Günübirlik Cerrahi Merkezinde Yapılan Laparoskopik Ekstraperitoneal Inguinal Herni Onarımı Sonuçlarımız: 102 Vakalık Seri", 2. Ulusal Fıtık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Ocak 2007, ss.62-62
Sanli S.H., Tuncer B., Ertuğ Z., Şahin N., "Günübirlik Cerrahi Merkezinde Girişim Yapılan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi.", TARD-PARK & APA Ortak toplantısı 2006 , İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2006, ss.138-138
Sanli S.H., Döşemeci L., Yeğin M.A., Yilmaz M., Hadimioğlu N., Ramazanoğlu A., "Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında Uygulanan Sigh Manevrasının Arteriyel Oksijenizasyon Ve Akciğer Kompliyansına Etkileri.", TARK 2006, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2006, cilt.35, no.1, ss.290-290
Coşkunfirat N., Yilmaz M., Sanli S.H., Cengiz M., Döşemeci L., Ramazanoğlu A., "Premature Birth And Prolonged Muscle Paralysis With Succinylcholine In A Parturient With Organophosphate Intoxication: A Case Report", 15th International Intensive Care Symposium 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2005, pp.177-177
Hadimioğlu N., Ertuğ Z., Yeğin M.A., Sanli S.H., Dinçkan A., Erdoğan O., et al., "Anaesthetic Management For Renal Transplantation- A Review Of 277 Patients", 12.th Congress of the ESOT, GENEVA, ISVIÇRE, 15-19 Ekim 2005, vol.18, pp.151-151
Hadimioğlu N., Ertuğ Z., Yeğin M.A., Sanli S.H., Gürkan A., Demirbaş A., "Correlation Of Peripheral Venous Pressure And Central Venous Pressure In Kidney Recepients ", Türkiye Organ Nakli Derneği 8. Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2005, ss.92-92
Hadimioğlu N., Sanli S.H., Arici A.G., Yeğin M.A., "Laparatomilerde farklı remifentanil dozlarının hemodinami ve derlenme üzerine etkileri", TARK 2005, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Kasım 2005, cilt.1, ss.56-56
Duman R., Cengiz M., Döşemeci L., Yilmaz M., Sanli S.H., Ramazanoğlu A., "Artmış İntra-Abdominal Basınçların Kafa İçi Basıncına, Solunum Dinamiklerine Ve Hemodinamik Parametrelere Etkileri ", TARK 2005, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Kasım 2005, cilt.33, ss.207-207
Ertuğrul F., Hadimioğlu N., Sanli S.H., Akbaş M., Karsli B., Trakya A., "Comparison Of Meperidine, Tramadol And Ketamin For Analgesia And Recovary After Tonsilloadenoidectomy", Euroanaesthesia 2004, LİSBON, PORTEKIZ, 5-8 Haziran 2004, pp.186-186
Ertuğrul F., Karsli B., Bulut F., Sanli S.H., Arici A.G., Bigat Z., et al., "Tonsillektomi Sonrası Analjezi Için Im Iv Tramadol Uygulamasının Karşılaştırılması", TARK 2004, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2004, cilt.1, ss.53-53
Yeğin M.A., Sanli S.H., Hadimioğlu N., Akbaş M., Karsli B., "Intratechal Fentanyl Added To Hyperbaric Ropivacain For Urologic Surgery", Euroanaesthesia 2004 (EJA), LİSBON, PORTEKIZ, 5-8 Haziran 2004, vol.21, no.32, pp.122-122
Sanli S.H., Yeğin M.A., Bostanoğlu N., Yılmaz M., Coşkunfirat N., Karsli B., "Effects Of Hyperbaric Spinal Ropivacaine For Caesaran Section: With Or Without Fentanyl.", XXIII ESRA Annual Congress , Atina, YUNANISTAN, 8-11 Eylül 2004, pp.73-73
Sanli S.H., Akbaş M., Bostanoğlu N., Yeğin M.A., Karsli B., Erman M., "Polimiyozitli Bir Olguda Anestezik Yaklaşım (Olgu Sunumu)", TARK 2003, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım - 1 Aralık 2003, ss.66-66
Demir S., Yeğin M.A., Sanli S.H., Karsli B., "Mayıs 2001-Aralık 2002 Tarihleri Arasında Ağrı Kliniğimize Başvuran Kanserli Vakaların Değerlendirilmesi.", 6.Ulusal Ağrı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2003, ss.X-X
Bostanoğlu N., Arici A.G., Erdoğan T., Sanli S.H., Karsli B., "Ehler Danlos Sendromlu Bir Gebenin Anestezik Yönetimi", TARK 2003, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım - 1 Aralık 2003, cilt.1, ss.212-212
Ertuğrul F., Bostanoğlu N., Karsli B., Sanli S.H., Erman M., "Günübirlik Jinekolojik Girişimlerde Propofol, Sevofluran Ve Desfluranın Karşılaştırılması", TARK 2003, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım - 1 Aralık 2003, ss.88-88
Demir S., Yeğin M.A., Sanli S.H., Arici A.G., Karsli B., "Postoperatif Ağrı Tedavisinde Yaklaşımlar", 6. ULUSAL AĞRI KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2003, cilt.1, ss.91-91
Yeğin M.A., Sanli S.H., Dosemeci L., Özgürel O., Kayacan N., Akbaş M., et al., "The Analgesic And Sedative Effects Of Intrathecal Midazolam In Perianal Surgery,", XXII Annual ESRA Congress, ST-JULIAN, MALTA, 10-13 Eylül 2003, pp.31-31
Sanli S.H., Yeğin M.A., Ertug Z., Kabukçu H., Sahin N., "The Effects Of Intratechal Fentanyl In Transurethral Resection Of Prostat Syndrome Surgery Under Spinal Anaesthesia,”", XXII Annual ESRA Congress, ST-JULIAN, MALTA, 10-13 Eylül 2003, pp.30-30
Sanli S.H., Şahin N., Yeğin M.A., Kabukçu H., Titiz T., "The Effects Of Remifentanil And Fentanyl In Coronary Artery Bypass Graft Surgery", EACTA Annual Meeting, PRAG, CEK CUM., 25-28 Mayıs 2003, pp.X-X
Erdoğan T., Akbaş M., Yeğin M.A., Sanli S.H., Hadimioglu N., Karsli B., "‘‘The Efficacy Of Ephedrine During Spinal Anesthesia With Hyperbaric Ropivacaine,” ", XXII Annual ESRA Congress, ST-JULIAN, MALTA, 10-13 Eylül 2003, pp.28-28
Sanli S.H., Özekin O., Bostanoğlu N., Yeğin M.A., Erman Akar M., Karsli B., "HELLP Sendromu ve Spinal Anestezi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 37.Ulusal ve 2. Uluslararası Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım - 1 Aralık 2003, ss.187-187
Sanli S.H., Şahin N., Kabukçu H., Yeğin M.A., Titiz T., "Fast-Track Kardiyak Anestezide Remifentanil Ve Fentanil’In Hemodinami Ve Ekstübasyon Üzerine Etkileri", XXXVI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, X. Yoğun Bakım Kongresi, X. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Rejyonel Anestezi Derneği V. Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2002, ss.91-91
Ertuğ Z., Karsli B., Sanli S.H., Melikoğlu M., Akçurin G., "Robinow Sendromunda Anestezi Uygulaması.", XXXIII. Tark Kongresi , MERSİN, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 1999, ss.177-177
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi