Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Üretim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Moderatör, , TÜRKIYE, 2019
X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2019), Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
IX. URSI-Türkiye'2018 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurulu , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
IX.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Panelist, , TÜRKIYE, 2017
Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 2017 , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
VIII. URSI-TÜRKİYE’2016 BİLİMSEL KONGRESİ, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
KORKUT YALTKAYA X.KLİNİK NOROFİZYOLOJİ SEMPOZYUMU, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
EMANET 2015: Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 2015, Davetli Konuşmacı, MERSİN, TÜRKIYE, 2015
18.Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme Konferansı, 2014, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği, MMOB Antalya Kent Sempozyumu, Panelist, ANTALYA, TÜRKIYE, 2011
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 322
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 489
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi