Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2010 - 2016
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2004 - 2010
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Teknik Bilimler MYO, 2002 - 2004
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1997 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 02.02.2021 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler MYO, , 05.11.2020 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi, , 25.10.2020 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 10.05.2017 - 10.11.2019
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 29.09.2016 - 29.09.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, URSİ TÜRKİYE URSI TÜRKİYE, , 03.09.2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 05.01.2012 - 15.01.2015
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 03.09.2010 - 03.09.2013
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 23.09.2008 - 16.03.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 15.05.2008 - Devam Ediyor
UYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 15.05.2008 - 15.05.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eletkrik-Elektronik Mühendisliği, Eletkrik-Elektronik Mühendisliği, 15.10.2006 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 10.09.2006 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği, , 10.09.2006 - 10.09.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eletkrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 10.09.2006 - 15.10.2010
Yönetim Kurulu Üyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, , 15.02.2006 - 15.02.2008
Elektrik Mühendisi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, , 15.07.1992 - 15.01.1997
VERDİĞİ DERSLER
Eletkrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2014-2015
Yüksek Gerilim Tekniği, Lisans, 2014-2015
Elektromanyetik Uyumluluğa Giriş, Lisans, 2014-2015
Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik Etkileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Elektromanyetik Dalga Teorisi, Lisans, 2013-2014
Elektrik Enerji İletimi, Lisans, 2013-2014
Düşük Gerilim Güç Sistemeleri, Lisans, 2013-2014
Elektrik Enerji İletim Hatları, Lisans, 2013-2014
Elektromanyetik Dalgaların Yayılımı, Yüksek Lisans, 2012-2013
Eeltkrik Tesislerinde Güvenlik, Lisans, 2012-2013
Eletkromanyetikte Nümerik Metotlar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Aydınlatma Tekniği ve Proje, Lisans, 2011-2012
Antenler ve Yayılma, Lisans, 2011-2012
Elektromanyetik Alan Teorisi, Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Keskin, "Karbon Fiber Kompozit Kumaşların 30 MHz - 1500 MHz Frekans Aralığında Elektromanyetik Ekranlama Etkinliğinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2020.
Yüksek Lisans, K.Ateş, "Vücut İçi Haberleşmenin İletim Hattı Modeli İle İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, T.Çakil, "YILDIRIM ELEKTROMANYETİK DARBELERİNİN YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK TESİSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, O.Koşun, "Endüstriyel Amaçlı Lineer Makas Kontrolü Ve Optimizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, M.Çakır, "İnşaat Yapı Malzemelerinin Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Elektromanyetik Ekranlama Etkinliğinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Yüksek Lisans, T.Aydoğmuş, "Endüstriyel Mikrodalga Kaynaklara Maruz Kalan Dokulara İndüklenen Elektromanyetik Alanın ve Sıcaklık Artışının Çözümlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, N.İl, "Yer Altı Enerji Kablolarının Oluşturduğu Manyetik Alanların Ekranlanması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, S.Yalçin, "Anahtarlamalı Güç Kaynaklarında Elektromanyetik Girişimin İncelenmesi Ve Elektromanyetik Girişim Süzgeci Tasarımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, E.Ögel, "Enerji Nakil Hatları Çevresinde Oluşan Elektrik ve Manyetik Alanların Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, P.Tosun, "Plazma Tekniği İle Kaplanmış Katmanlı Ekranların İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, A.Görgün, "Diferansiyel Quadro Metodunun (DQM) Elektromanyetik Problemlere Uygulanması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, İ.Başyiğit, "Elektromanyetik Ekran Verimliliğinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi