Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"MANYETİK KUPLAJ YOLU İLE GÜÇ TRANSFERİ VE ŞARJ DEVRESİ TASARIMI", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, Devam Ediyor
"Günes Enerjisi Sistemlerinin Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, 2019
"DÜZLEMSEL MALZEMELERİN ELEKTROMANYETİK EKRANLAMA ETKİNLİĞİNİN BELİRLENEBİLMESİ İÇİN KOAKSİYEL ÖLÇÜM SİSTEMİ TASARIMI VE ÜRETİMİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-4115 , Yönetici, 2020
"FACTS Elemanları Kullanılarak Enerji İletim Sistemlerinin Şebeke Gerilim ve Frekans Regülasyonu üzerine Fizibilite Analizi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3792, Araştırmacı, Devam Ediyor
"ELEKTRIKLI OTOMOBILLERIN ELEKTROMANYETIK GIRISIM KARAKTERISTIKLERININ INCELENMESI", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, 2019
"Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon Uygulaması ve Transkranial Alternatif Akım Stimülasyonunun Beyin Osilasyonları Üzerindeki Modüle Edici Etkisi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-2007, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Fotopolimerizasyon tekniği ile jelatin bazlı hidrojel sistemlerinin geliştirilmesi ve elektriksel aktivitelerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2463, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sıva Harçlarının Elektromanyetik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Yoğunluğu Yüksek Atık Malzeme Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 216M078, Danışman, Devam Ediyor
"2G Ve 3G Haberlesme Frekanslarındaki Dozimetri, Hipertermia ve SAR Hesaplamaları Için Beyin Esdeger Dokularının Olusturulması Ve Fantom Elektriksel Degerlerinin EsnekHesaplama Yöntemleri Ile Belirlenmesi. ", TÜBITAK Projesi, 115E221, Danışman, 2018
"Biyotelemetri Uygulamaları için İmplant anten tasarımı ve üretimi", TÜBITAK Projesi, 115E597, Araştırmacı, 2017
"900-2200 MHz frekans aralığında kullanılan cep telefonlarından yayılan elektromanyetik kirliliğin çevre sağlığı üzerine etki ve mekanizmalarının deneysel olarak araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-38, Araştırmacı, 2016
"YÜKSEK GERİLİM İZOLASYON YAĞLARININ DİELEKTRİK VE KAYIP TANJANTI ÖLÇÜMÜ İÇİN TAŞINABİLİR CİHAZ TASARIMI", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, 2016
"MİKRODALGA FREKANS BÖLGESİNDE GIDA MADDELERİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ İLE BAYATLAMA SÜRESİ VE KATKILANMA ORANIN TESPİTİ", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, 2016
"Antalya da Lösemi Lenfoma Ve Primer Santral Sinir Sistemi Tümörü Tanısı Alan Çocukların Yaşadıkları Konutlardaki Elektromanyetik Alan Düzeyi İle Bu Kanserlerin İlişkisi", BAP Doktora, TTU-2015-984, Araştırmacı, 2016
"900-2200 MHz Frekans Aralığındaki Cep Telefonları için Radyofrekans Simülatör Tasarımı, Cep Telefonlarının İşitsel Potansiyeller Üzerine Etkisi ve Mekanizmalarının Deneysel Olarak Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0102.013, Yönetici, 2016
" Elektromanyetik Alanların Isıl Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Esnek Hesaplama Metotları ile Modellenmesi", BAP Doktora, FDK-2013-4576, Araştırmacı, 2017
"Spastisitenin değerlendirilmesinde elektrofizyolojik-kinesiyolojik bir yöntem", TÜBITAK Projesi, 110S341, Araştırmacı, 2013
"Arıtılmış Atıksuda Bulunan Patojen Mikroorganizmaların Darbeli Elektrik Alan ile İnaktivasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2009.02.0121.028, Araştırmacı, 2010
"Hybrid Electron Cyclotron Resonance Plasma (H-ECRP) Reaktör Tasarımı ve Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0102.005, Araştırmacı, 2010
"Darbeli elektrik alan ile atıksu ve arıtma çamurları dezenfeksiyonu ", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0102.001, Araştırmacı, 2010
"Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2007K120530-DPT, Yönetici, 2009
"Asenkron Elektrik Motorlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Girişim Gürültüsünün Kontrolü Ve Motor Fonksiyonları Bakımından Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0102.002, Yönetici, 2009
"Antalya İli EM Kirlilik Haritasının Çıkarılması ve Sonuçların, Güvenlik Standartları Açısından Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2003.01.0121.002, Araştırmacı, 2008
"Küçük Deney Hayvanları için Vücut içerisine Yerleştirilebilen (implantable) Kronik Sinir Stimülatörünün Dizayn ve Etkinliği ile Etkilerinin Gösterilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2005.01.01.02.001, Yönetici, 2008
"Manyetik Alanın Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 365, Araştırmacı, 2002
"Cep Telefonlarının insan kafasında indüklediği Elektromanyetik radyasyon seviyelerinin yapay kafa modelleri kullanarak araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 442, Araştırmacı, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi