Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Bitki Besleme
Çevre Bilimleri
Toprak Islahı (Fiziksel, Kimyasal Veya Biyolojik)
Atık Değerlendirme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Çevresel Etki Değerlendirmesi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Agronomy
Environmental Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi