Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2013 - 2019
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2008 - 2013
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Kumluca Meslek Yüksekokulu, 2005 - 2008
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1995 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 02.07.2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 02.07.2019 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 28.04.2019 - 01.06.2021
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Koordinasyon Komisyon Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 29.01.2019 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 11.12.2018 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 17.12.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Doçent Temsilcisi, Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi, 20.10.2016 - 21.02.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 24.02.2012 - 24.02.2014
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlar Grubu, , 16.09.2011 - Devam Ediyor
, Antalya Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toprak Koruma Kurulu Akdeniz Üniversitesi Temsilcisi, , 03.06.2011 - Devam Ediyor
, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Af Öğrencileri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, , 23.03.2011 - 23.03.2012
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu, Yrd.Doç.Dr. Temsilcisi, , 07.12.2009 - 07.12.2012
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 20.03.2009 - 23.06.2016
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Meslek Yüksek Okulu, Teknik Program, 03.09.2006 - 23.03.2008
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Ok, "Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurunun Rulo Çim Yetiştiriciliğinde Kullanımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Şenel, "Antalya Boğaçayı’nda Kirlilik Düzeyi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, S.Yalın, "Akdeniz Bölgesinde Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kışlık Ekmeklik Buğday Bitkilerinin Besin Elementi Konsantrasyonları ile Bazı Kalite Unsurları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Ok, "Farklı Düzeylerde Kireç İçeren Topraklara Uygulanan Arıtma Çamurunun Cynodon dactylon (L.) Pers. ve Lolium perenne (L.) Yetiştiriciliğinde Kullanımı ve Ağır Metallerin Biyoakümülasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Vuruş, "Antalya Kumluca Yöresi Seralarında Yetiştirilen Hıyar (Cucumis sativus L.)’ın Beslenme Durumu ile Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis (Berk&Curt) Rostow) Hastalığı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, A.Özgür, "Slajlık Mısır Yetiştiriciliğinde Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurunun Kullanımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Sertgöz, "Kışlık Ekmeklik Buğday Yetiştiriciliğinde Magnezyum ile Biyozenginleştirme", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, R.Ata, "Farklı Organik Madde İçeriğine Sahip Topraklarda Yetiştirilen Silajlık TritikaleninXTriticosecale Wittmack Besin Elementi Konsantrasyonu Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Nermin Ata Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Hasan Hadi Mahdi Mahdi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, M.Sinem Şenel Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Kasım, 2017
Tez Savunma, S.Bora Yalın Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, Meliha Öncül Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, S.Çetin Torun Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Işın Kocabaş Oğuz-Doktora Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, H.Tuba Selçuk Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Cihan Karaca-Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, A.Şafak Maltaş Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Hüseyin Ok Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Rudil Bayyurt-Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, M.Vuruş-Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği/2012, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Şelay Saydam-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2011
Tez Savunma, Gül Aras-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Halil Demir-Doktora Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2010
Tez Savunma, Gizem Melli Kadıgil-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2010
Tez Savunma, Dilek Saadet Üras-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, A.Erdem Tunç-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2009
Tez Savunma, Filiz Öktüren Asri-Doktora Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi