Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"KIŞLIK EKMEKLİK BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MAGNEZYUM İLE BİYOZENGİNLEŞTİRME", BAP Y.Lisans, FYL-2018-4159, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Organik Madde İçeriğine Sahip Topraklarda Yetiştirilen Silajlık Tritikalenin X TriticosecaleWittmack Besin Elementi Konsantrasyonu Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3657, Yönetici, Devam Ediyor
"Kadmiyum (Cd) Toksisitesine Maruz Kalmış Brachypodium distachyon Bitkilerinde Selenyumun (Se) Koruyucu Etkisinin Belirlenmesi ve Genetik Mekanizmasının Aydınlatılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3532, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurunun Rulo Çim Yetiştiriciliğinde Kullanımı", BAP Doktora, FDK-2017-2690, Yönetici, Devam Ediyor
"Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinde Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurunun Kullanımı", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2688, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya-Boğaçayı'nda Kirlilik Düzeyi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1796, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi