Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ok H., Orman Ş., "NUTRIENT ELEMENT AND HEAVY METAL CONCENTRATION OF RYEGRASS (Lolium Perenne L.)GROWING IN CALCAREOUS SOILS AMENDED WITH SEWAGE SLUDGE ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.6, pp.4532-4542, 2018
Orman Ş., Kaplan M., "AGRONOMIC BIOFORTIFICATION OF GREEN BEAN (PHASELOUS VULGARIS L.) WITH ELEMENTAL SULPHUR AND FARMYARD MANURE", APPLİED ECOLOGY AND ENVİRONMENTAL RESEARCH, vol.15, no.4, pp.2061-2069, 2017
Kalkan H., Kaplan M., Orman Ş., "Revegetation of Abandoned Sulphur Flotation Waste in Keciborlu, Isparta/Turkey: Heavy Metals Concentrations of Growing Media and Agropyron elongatum Grass", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol. 42, pp.340-346, 2014 (Abstract)
Orman Ş., Ok H., Kaplan M., "Application of Sewage Sludge for Growing Alfalfa, Its Effects on the Macro-Micronutrient Concentration, Heavy Metal Accumulation, and Translocation", EKOLOJI, vol.23, no.90, pp.10-19, 2014 (Özet) (Abstract)
Orman Ş., "Effects Of Elemental Sulphur And Farmyard Manure Applications To Calcareous Saline Clay Loam Soil On Growth And Some Nutrient Concentrations Of Tomato Plants", J FOOD AGRIC ENVIRON, vol.10 (2), pp.720-725, 2012
Orman Ş., Ok H., "Effects Of Sulphur And Zinc Applications On Growth And Nutrition Of Bread Wheat In Calcareous Clay Loam Soi", AFR J BIOTECHNOL, vol.11(13), pp. 3080--3086, 2012
Orman Ş., Kaplan M., "Determination Of Sulphur Contents In Tomato Grown In Greenhouses In West Mediterranean Region, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.1, pp.484-498, 2009
Orman Ş., Kaplan M., "Effects Of Calcareous Soil And Farmyard Manure On Revegetation Of Sulphur Mine Tailings", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.10, pp.1295-1299, 2007
Kaplan M., Orman Ş., Kadar I., Koncz J., "Heavy Metal Accumulation In Calcareous Soil And Sorghum Plants After Addition Of Sulphur-Containing Waste As A Soil Amendment In Turkey", Agriculture Ecosystems and Environment,, vol.111, pp.41-46, 2005
Kaplan M., Orman Ş., "Effect Of Elemental Sulphur And Sulphur Containing Waste In A Calcareous Soil In Turkey", JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.8, pp.1655-1665, 1998
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kalkan H., Kaplan M., Orman Ş., "Keçiborlu kükürt fabrikası flotasyon atıklarının ıslah edilmesi ve kamışsı yumak (Festuca arundinacea) çimiyle yeniden bitkilendirilmesi", Mediterranean Agricultural Sciences , vol.32, pp.69-74, 2019 (Link)
Yalın S.B., Orman Ş., Ok H., Zambak Özgür A., "Antalya ilinde yetiştirilen kışlık ekmeklik buğdayın bor beslenme durumunun belirlenmesi", MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.32, no.2019, ss.157-161, 2019
Orman Ş., Ok H., "Kültür Bitkileri Yetiştiriciliğinde Biyofortifikasyon", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.221-227, 2016
Tavali İ.E., Uz İ., Orman Ş., "Vermikompost Ve Tavuk Gübresinin Yazlık Kabağın (Cucurbita Pepo L. Cv. Sakız) Verim Ve Kalitesi Ile Toprağın Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.119-124, 2014 (Link)
Ok H., Orman Ş., "Ağır metallerin toprak, bitki ve insanlardaki etkileri", Hasad Bitkisel Üretim, no.Sayı:345, ss.82-87, 2014
Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., Ok H., Özsayın Çıtak S., Yılmaz E., Sönmez N.K., Kaplan M., "Kumluca Ve Finike Yöreleri Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, ss.51-59, 2014
Kalkan H., Orman Ş., Kaplan M., "Kirlenmiş Arazilerin Islah Edilmesinde Fitoremidasyon Tekniği", Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda bilimleri Dergisi, no.4, ss.102-107, 2011
Orman Ş., Kaplan M., "Effects Of Elemental Sulphur And Farmyard Manure On Ph And Salinity Of Calcareous Sandy Loam Soil And Some Nutrient Elements In Tomato Plant", Journal of Agricultural Science and Technology, ISSN 1939-1250,USA, vol.5 , no.1(Serial No.32), pp.20-26, 2011
Ok H., Orman Ş., "Rizosfer Toprağı ve Bitki İlişkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , no.ISSN:1018-8851, ss.447-451, 2010
Özipek G. , Kaplan M., Orman Ş., "Antalya Karanfil Seralarında Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.1, ss.353-361, 2010
Sönmez S., Orman Ş., "Akreditasyon Ve Laboratuar Akreditasyonu", Tarımın Sesi,, cilt.7, ss.7-10, 2005
Orman Ş., Kaplan M., "Kumluca Ve Finike Yörelerinde Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi", Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.17(1), ss.19-29, 2004
Sönmez S., Kaplan M., Orman Ş., Sönmez İ., "Antalya-Kumluca Yöresi Domates Seralarında Hasat Sonrası Bitkisel Atıklarla Kaldırılan Besin Maddeleri Miktarları Ve Bu Atıkların Değerlendirilmesi Ile İlgili Öneriler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.19-25-, 2002
Orman Ş., Kaplan M., "İki Farklı Kükürt Kaynağının Kireçli Toprakların Ph’I Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.13, ss.171-179, 2000
Kaplan M., Orman Ş., "Güncelleşmekte Olan Yeni Bir Konu: Kükürt", Türk-Koop. Ekin Dergisi, cilt.5, ss.102-107, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Orman Ş., Ok H., Fahad M., Özgür A. , "Evsel Nitelikli Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurundan Humik Asit Eldesi ve Bitkisel Üretimde Kullanımı", 9. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi-UKAY 2018, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.77-78
Ok H., Orman Ş., "Micronutrient and heavy metal bioaccumulation by bermuda grass (Cynodon dactylon L. Pers) grown on calcareous soils treated with stabilized and dried sewage sludge", 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.77-77
Orman Ş., Vuruş M., "Relationship between mineral nutrition and downy mildew disease(Pseudoperonospora cubensis (Berk&Curtis) Rostovzev) of cucumber(Cucumis sativus L.) grown in greenhouses", XVIII INTERNATIONAL PLANT NUTRITION COLLOQUIUM, COPENHAGEN, DANIMARKA, 19-24 Ağustos 2017, pp.435-436
Ok H., Orman Ş., Tavali İ.E., "Tarımda arıtma çamuru kullanımının avantajları ve riskleri", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2017, pp.199-199
Ok H., Tavali İ.E., Maltaş A.Ş., Orman Ş., "Arıtma çamurunun toprağın mikrobiyal dinamiği üzerine etkisi", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2017, pp.206-206
Ok H., Orman Ş., "Effect of Sewage Sludge Application on Macronutrition of Bermuda Grass (Cynodon dactylon L. Pers) Grown on Calcareous Soils ", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY, Barcelona, ISPANYA, 14-16 Ekim 2016, pp.857-867 (Abstract)
Vuruş M. , Orman Ş., Ok H., Zambak Özgür A., "Antalya/Kumluca İlçesi Seralarında Yetiştirilen Hıyar (Cucumis Sativus L.)'ın Beslenme Durumu", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.212-212
Tolay İ., Orman Ş., Kaplan M., "Organik ve Organik Olmayan Tarım Sistemlerinde Yetiştirilen Bitkisel Ürünlerin Nitrat İçeriklerinin Karşılaştırılması", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi , RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.112-112
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Yilmaz E., Kaplan M., "Kumluca ve Finike Yöresindeki Turunçgil Bahçelerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Uzaysal Dağılımları", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.213-213
Ok H., Orman Ş., "Determination of the performances of the grass plants on which dried stablized sewage sludge was applied in soils at different lime levels", XXXVI CIOSTA CIGR Section V Conference Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations, Saint Petersburg, RUSYA, 26-28 Mayıs 2015, pp.583-584
Ok H., Orman Ş., "Potential Environmental risks associated with sewage sludge application in agriculture and solution recommendations", 9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" Soil Science Society of Turkey Cooperation with Federation of Eurasion Soil Science Societies, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2014, pp.942-946
Tavali İ.E., Uz İ., Orman Ş., "Effect of vermicompost and chicken manure on yield and quality of summer squash (Cucurbita pepo L.cv. Sakız) and soil physical and chemical properties", 9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2014, pp.662-662
Ok H., Orman Ş., "Ağır Metal Toksitesinin Bitkilerde Neden Olduğu Stres ve Bitkilerin Metabolik Yanıtı", 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-7 Haziran 2013, cilt.1, no.1, ss.443-446
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., Ok H., Özsayın Çıtak S., Yilmaz E., Kaplan M., "Spatial Variation Of Zn Content Of Citrus Orchards In Kumluca And Finike Regions", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.266-271-
Orman Ş., Sönmez S., Kaplan M., "Evaluation Of Potassium Status Of Greenhouses In West Mediterranean Region-Turkey", International Symposium of Potash Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2010, pp.243-253-
Orman Ş., Sönmez S., Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., "Monitoring Of Nitrate Concentration Of Well Waters In Kumluca District Of Antalya In Turkey", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, SAMSUN, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2010, pp.1118-1123
Orman Ş., Sönmez S., Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., Yazar Y., "Antalya-Kumluca İlçesinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Yıllara Bağlı Olarak Tuz İçeriklerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2008, ss.650-656
Orman Ş., Kaplan M., "Effects of elemental sulphur and organic manure on sulphur, zinc, and total chlorophyll contents of tomato in a calcarous sandy loam soil", Zinc Crops 2007. Improving crop production and human health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2007, pp.---
Orman Ş., Kaplan M., "Some Investigations On Sulphur Mine Tailings In Keçiborlu Isparta/Turkey", International X. European Ecological Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 8-13 Kasım 2005, pp.249-254
Orman Ş., Kaplan M., "Türkiye Kükürtlü Gübre Tüketiminin Değerlendirilmesi.", Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım-Sanayi-Çevre,, TOKAT, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2004, ss.95-102
Orman Ş., Kaplan M., Sönmez S., Bozkurt H.A., "Effect Of Elemental Sulphur On Microelement Nutrition Of Cucumber Grown In A Calcareous Soil", Proceedings of The International Soil Congress on “Natural Resource Management for Sustainable Development, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2004, pp.42-48
Kaplan M., Sönmez S. , Orman Ş., "Sürdürülebilir tarım yaklaşımıyla Kumluca-Antalya seracılığının değerlendirilmesi ve çözüm önerileri", Sürdürülebilir Tarım ve Organik Ürünler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2002, ss..-.
Orman Ş., Kaplan M., "Örtüaltı Tarımında Topraksız Kültür Ve Karadeniz Bölgesi Koşullarında Değerlendirilmesi", . Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 1999, ss.108-111
Kaplan M., Aksoy T., Tokmak S., Sönmez S., Orman Ş., "Batı Akdeniz Bölgesi Sera Domates Ve Hıyar Yetiştiriciliğinde Çinko Beslenme Durumunun İncelenmesi", I. Ulusal Çinko Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 12-16 Mayıs 1997, ss.167-174-
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi