Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildirir S., "", , ,
Yildirir S., "KAZAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞI VE TÜRİYE İLE OLAN İLİŞKİLERİ", Kazakistan’ın Bağımsızlığı’nın 28. Yılında “Kazakistan’ın Bağımsızlığı, Kültürel Yaklaşımlar, Tekstil ve Gıda Mühendisliğinde Modern Eğilimler” , Shymkent, KAZAKISTAN, 10-11 Aralık 2019, vol.., no.., pp..-. (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., "Matrakçı Nasuh'un Beyan-ı Menazil Sefernamesi Tasvirleri Üzerinden Osmanlı Şehir Plancılığı", 5. Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler SempozyumuUGYÖDES , AFYON, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, vol.., no.., pp..-. (Link)
Yildirir S., "“2863 SAYILI YASA’DA SİT ALANLARINA DAİR UYGULAMADAKİ ÇELİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU KONUDA ÖNERİLER”", ASEAD 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU EJSER 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2018, vol.., no.., pp..-.
Yildirir S., "XIX.-XX YY’DA OSMANLI DEVLETİ’NİN BAŞKENTİ İSTANBUL’DA İRANLILAR’A HİZMET VEREN ÜÇ MÜESSESE", 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2017, pp.203-204 (Link)
Mirzaee K., Yildirir S., "Matraçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil Sefernamesi’nde Kubbeler ve Minareler ", IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORU, KONYA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, vol.., no.., pp..-. (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., "Osmanlı Devleti Makamlarından Alınan Seyahat İzinleri Ve Bu Araştırmalar Sonucunda Elde Edilen Verilerin Arkeoloji Bilimine Ve Beşeri Bilimlere Katkısı", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, vol.1, no.1, pp.193-218 (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., "Osmanlı Devleti Arşiv Kayıt Düzenine Örnek Bir Belge ", I. Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu , NİĞDE, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2012, vol.-, no.-, pp.--- (Link) (Özet)
Yildirir S., Başa D., "Tarihçilik, Tarihi Tarihten Esinlenerek Yazma İşi", II. Uluslararası Tarih Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 14-16 Haziran 2012, vol.-, no.-, pp.--- (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., "Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti'Nde İpek Böcekçiliğinin Teşviki ", Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Ekim - 28 Mayıs 2011, vol.-, no.-, pp.--- (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., Özcan I. , Uslu Kol E. , Söyüncü S. , "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'Nde Protokol Yönetimi Modeli", VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-16 Mayıs 2010, cilt.1, no.1, ss.146-159 (Link) (Özet)
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Yildirir S., "", , Sayfa, , ,
SANATSAL ETKİNLİKLER
Yildirir S, "1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi ", Diğer, İştirakçi, Mart-2012.
Yildirir S, "“3.Ulusal Uygulamalı Ebru Yarışması” Akdeniz Üniversitesi", Diğer, İştirakçi, Mart-2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi