Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildirir S., "XIX.-XX YY’DA OSMANLI DEVLETİ’NİN BAŞKENTİ İSTANBUL’DA İRANLILAR’A HİZMET VEREN ÜÇ MÜESSESE", 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2017, pp.203-204 (Link)
Mirzaee K., Yildirir S., "Matraçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil Sefernamesi’nde Kubbeler ve Minareler ", IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORU, KONYA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, vol.., no.., pp..-. (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., "Osmanlı Devleti Arşiv Kayıt Düzenine Örnek Bir Belge ", I. Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu , NİĞDE, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2012, vol.-, no.-, pp.--- (Link) (Özet)
Yildirir S., "Osmanlı Devleti Makamlarından Alınan Seyahat İzinleri Ve Bu Araştırmalar Sonucunda Elde Edilen Verilerin Arkeoloji Bilimine Ve Beşeri Bilimlere Katkısı", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, vol.1, no.1, pp.193-218 (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., Başa D., "Tarihçilik, Tarihi Tarihten Esinlenerek Yazma İşi", II. Uluslararası Tarih Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 14-16 Haziran 2012, vol.-, no.-, pp.--- (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., "Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti'Nde İpek Böcekçiliğinin Teşviki ", Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Ekim - 28 Mayıs 2011, vol.-, no.-, pp.--- (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirir S., Özcan I. , Uslu Kol E. , Söyüncü S. , "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'Nde Protokol Yönetimi Modeli", VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-16 Mayıs 2010, cilt.1, no.1, ss.146-159 (Link) (Özet)
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Yildirir S., "", , Sayfa, , ,
SANATSAL ETKİNLİKLER
Yildirir S, "1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi ", Diğer, İştirakçi, Mart-2012.
Yildirir S, "“3.Ulusal Uygulamalı Ebru Yarışması” Akdeniz Üniversitesi", Diğer, İştirakçi, Mart-2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi