Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karsli T., Balcioğlu M.S., "Genetic characterization and population structure of six brown layer pure lines using microsatellite markers", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.32, no.1, pp.49-57, 2018 (Link)
Di Lorenzo P., Lancioni H., Ceccobelli S., Colli L., Cardinali I., Karsli T., et al., "Mitochondrial DNA variants of Podolian cattlebreeds testify for a dual maternal origin", PLOS ONE, 2018
Karabağ K., Alkan S., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Genetic changes in growth curve parameters in Japanese quail lines divergently selected for body weight", EUROPEAN POULTRY SCIENCE, vol.81, 2017
Durmuş I., Alkan S., Narinç D., Karabağ K., Karsli T., "Effects of mass selection on egg production on some reproductive traits in Japanese quail", EUROPEAN POULTRY SCIENCE, vol.81, pp.1-9, 2017 (Link)
Karabağ K., Balcioğlu M.S., Karsli T., Alkan S., "Determination of Genetic Diversity Using 15 Simple Sequence Repeats Markers in Long Term Selected Japanese Quail Lines", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.29, pp.1696-1701, 2016 (Link)
Ceccobelli S., Karsli T., Di Lorenzo P., Marozzi G. , Landi V. , Sarti F.M. , Sabbioni A. , Lasagna E., "Genetic Diversity Of Cornigliese Sheep Breed Using Str Markers", SMALL RUMINANT RESEARCH, vol.123, pp.62-69, 2015 (Link)
Alkan S., Galiç A., Karsli T., Karabağ K., "Effects of egg weight on egg quality traits in partridge (Alectoris Chukar)", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.43, pp.450-456, 2015
Balcioglu M.S., Karsli T., Sahin E., Ulutas Z., Aksoy Y., "Türkiye’De Yetiştirilen Bazı Yerli Koyun Irklarında Kalpastatin (Cast) Geni Polimorfizminin Pcr-Rflp Yöntemiyle Belirlenmesi", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.2014, no.4, pp.427-433, 2014 (Link)
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Determination Of Phenotypic Correlations Between Internal And External Quality Traits Of Guinea Fowl Eggs", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.861-867-, 2013
Şahin E., Karsli T., Galiç A., Balcioglu M.S., "Identification of bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) and bovine citrullinaemia (BC) alleles in Holstein cows reared in Antalya region", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.41, pp.56-60, 2013
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "The Effects Of Thermal Manipulation During Early And Late Embryogenesis On Hatchability, Hatching Weight And Body Weight In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica)", ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, vol.56, no.2, pp.260-270, 2013
Alkan S., Karsli T., Galiç A., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlığa Ait Genetik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.935-939-, 2012
Alkan S., Karsli T., Galiç A., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "The Effects Of Thermal Manipulations During Early And Late Embryogenesis On Body Temperatures Of Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica)", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.40, pp.13-16-, 2012
Karabağ K., Balcioglu M.S., Narinç D. , Alkan S., Karsli T., "Effects Of Thermal Manipulations During Early And Late Embryogenesis On Growth Characteristics In Japanese Quails (Coturnix Cot. Japonica)", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.76, pp.184-190, 2012
Karsli T., Şahin E., Argun Karsli B., Alkan S., Balcioğlu M.S., "Identification Of Alleles For Factor Xi (Fxid) And Uridine Monophosphate Synthase (Dumps) Deficiencies In Holstein Cows Reared In Antalya", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.503-505, 2011
Şahin E., Karsli T., Elmacı C., Balcioğlu M.S., "Beta-Lactoglobulin Gene Types In Turkish Fat-Tailed Sheep Breeds", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.1031-1033, 2011
Balcioğlu M.S., Şahin E., Karabağ K., Karsli T., Alkan S., "Türkiye Yağlı Kuyruklu Koyun Irklarında Dna Parmak İzlerinin Rapd-Pcr Yöntemi Kullanılarak Saptanması", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.16, pp.55-61-, 2010
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Effects Of Selection For Body Weight And Egg Production On Egg Quality Traits In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Of Different Lines And Relationships Between These Traits", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.239-244, 2010
Karsli T., Balcioğlu M.S., "Türkiye’De Yetiştirilen Altı Yerli Koyun Irkında Bmpr-Ib (Booroola) Geninde Fecb Allel Varlığının Pcr-Rflp Yöntemiyle Araştırılması", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.1033-1036, 2010
Alkan S., Mendeş M., Karabağ K., Karsli T., "Effects Of Selection On Allometric Relationships Between The Egg Components And Egg Weight Of Japanese Quails Of Different Lines", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.74, pp.121-125-, 2010
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Determination Of Body Weight And Some Carcass Traits İn Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Of Different Lines", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.277-280-, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karsli T., Balcioğlu M.S., Demir E., Hüseyin Göktuğ F., Aslan M., Aktan S., et al., "Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde Yetiştirilen Yumurtacı Saf Tavuk Hatlarında Yumurta Verimi ile İlişkili IGF-I ve NPY Aday Genlerindeki Polimorfizmlerin Belirlenmesi", Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.5, pp.1051-1056, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Alkan S., Durmuş I., Karsli T., Karabağ K., "The Effects of Egg Shape Index on Egg Quality Traits of Guinea Fowl (Numida meleagris)", Turkis Journal of Agriculture-Food Science and Technology, cilt.4, ss.758-762, 2016 (Link)
Alkan S., Karabağ K., Karsli T., Durmuş I., "Determination of Effective Tempratures in Hen Houses", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.261-264, 2016
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., "The Effects Of Selection And Season On Clutch Traits And Egg Production In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Of Different Lines", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.71-77, 2013 (Link)
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., "The Effects Of Different Slaughter Ages And Sex On Carcass Characteristics In Japanese Quails Of Different Lines (Coturnix Coturnix Japonica) ", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.1, pp.12-18, 2013 (Link)
Alkan S., Karsli T., Tuna H.S., Altan M. , Eren M.G., Yolcu H.İ. , "Japon Bıldırcını (Coturnix Coturnix Japonica) Yumurtalarına Uygulanan Farklı Çevirme Sıklığının Kuluçka Sonuçlarına Ve Civciv Çıkış Ağırlığına Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.1, pp.35-38, 2012 (Link)
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., "Organik Süt Sığırcılığında Barındırma Ilkeleri", Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt.325, ss.54-58, 2012
Karsli T., Şahin E., Argun Karsli B., Alkan S. , Balcioğlu M.S., "An Investigation Of Mutations (Fecxg, Fecxi, Fecxh, Fecxb) On Bmp-15 Gene In Some Local Sheep Breeds Raised In Turkey", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.29-33, 2012 (Link)
Karsli T., Şahin E., Argun Karsli B., Eren M.G., Balcioğlu M.S., "Kangal Ve Güney Karaman Koyunlarinda Fecb, Fecxg, Fecxh Allellerinin Pzr-Rflp Yöntemi Kullanilarak Araştirilmasi", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.51, pp.71-80, 2011 (Link)
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Tavuklarda Isı Stresi Ve Etkileri", Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt.315, ss.54-57, 2011
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., "Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği: Keklik Yetiştiriciliği", Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt.305, ss.62-65, 2010
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., "The Effects Of Different Seasons On Body Temperature In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) From Different Lines", ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.24, pp.194-197, 2009
Karsli T., Balcioğlu M.S., Alkan S., "Sığırlarda Otozomal Resesif Kalıtım Gösteren Bazı Genetik Hastalıklar Ve Moleküler Tanısı", Hayvancılık Araştırma Dergisi, vol.18, pp.32-39, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., Yolcu H.İ., Karsli T., "Yaz Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlığın Yumurta Verimine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, pp.35-40, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., "Antalya Yöresinde Kış Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Genotip Ve Canlı Ağırlığın Yumurta Verimi Ve Yem Tüketimine Etkileri", LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.48, pp.73-79, 2008
Karsli T., Balcioğlu M.S., Karabağ K., Şahin E., "Dna Marker Yöntemleri Ve Hayvancılıkta Kullanımı", Tarımın Sesi, cilt.10, ss.13-16, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., "Seleksiyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) İç Ve Dış Yumurta Kalitesi Özelliklerine Etkisi", VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.1-
Karsli T., Balcioğlu M.S., "Determination of conservation priorities of six brown layer pure lines based on microsatellite markers", 10. International Animal Science Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2019, pp.394-398 (Link)
Demir E., Karsli T., Balcioğlu M.S., Fidan H.G., Aslan M., Aktan S., et al.,"Determination of Polymorphism in the Dopamine D2 Receptor (DRD2) Gene in Five White Layer Lines Using PCR-RFLP Method", International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, NİĞDE, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.116-121
Lancioni H., Di Lorenzo P., Ceccobelli S., Colli L., Cardinali I., Karsli T., et al., "Ancient distinctive migration routessuggested by the current mitochondrialgene pool of Podolic cattle breeds inItaly", ASPA 22 nd Congress, Perugia, ITALYA, 13-16 Haziran 2017, vol.16, pp.43-43
Balcioğlu M.S., Karsli T., Demir E. , Aslan M., Fidan H.G., Aktan S., et al., "Determination of Polymorphism in the Ovocalyxin-32 (OCX32) Gene in Different Six Brown Layer Lines Using PCR-RFLP Method", 3rd International Agriculture Congress, Üsküp, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.47-47 (Abstract)
Karsli T., Balcioğlu M.S., Demir E. , Fidan H.G., Aslan M., Argun Karsli B., "Determination of polymorphisms on Insulin-like growth factor-I (IGF-I) and Neropeptide Y (NPY) genes in Denizli chickens by using PCR-RFLP method", 3rd International Agriculture Congress, Üsküp, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.29-29 (Abstract)
Karsli T., Balcioğlu M.S., "Determination of Genetic Polymorphism in Guney Karaman Local Turkish Sheep Breed by Using STR Markers", International Conference on Advances in Natural and Applied Science “ICANAS”, ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Nisan - 21 Mayıs 2017, pp.20075-20075 (Link)
Karsli T., Alkan S., Argun Karsli B., "Some Candidate Genes Associated with Egg Yield and Quality in Chickens.", 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.196-196
Balcioğlu M.S., Karsli T., Şahin E., Karabağ K., "GENETIC POLYMORPHISM AT CSN1S2 LOCUS IN HAIR GOATS REARED IN ANTALYA", VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, vol.1, no.7, pp.2504-2509 (Abstract)
Karsli T., Balcioğlu M.S., Şahin E., Karabağ K., "DETECTION OF ß-LACTOGLOBULIN GENE POLYMORPHISM OF RAISED HAIR GOATS IN ANTALYA PROVINCE BY USING PCR-RFLP METHOD", VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, vol.1, no.7, pp.2315-2318 (Abstract)
Karabağ K., Alkan S., Karsli T., "Effects of SNPS on the Secondary Protein Structure of Leptin Receptor Gene in the Long Term Selected Japanese Quails", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.120-120 (Link)
Karsli T., Argun Karsli B., Balcioğlu M.S., "Mikrosatellit DNA markır yöntemi ve çiftlik hayvanlarında kullanımı.", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.425-425
Karsli T., Argun Karsli B., Balcioğlu M.S., "Mikrosatellit DNA Marker Yöntemi ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımı", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, TÜRKIYE,
Karabağ K., Sezai A., Karsli T., İkten C., "ANALYSIS OF SNPS IN LEPTIN RECEPTOR GENE FROM LONG TERM SELECTED JAPANESE QUAIL GENOTYPES", Agrosym 2015, Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, 15-18 Ekim 2015, pp.1-1
Karsli T., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Çiftlik Hayvanlarında Dna Teknolojileri Ve Biyoteknoloji Kullanımı", İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.46-52
Şahin E., Balcioğlu M.S., Karsli T., "Genetic Polymorphisms Of The Beta-Lactoglobulin And Kappa-Casein Genes In Holstein Friesian Breeds In Antalya Region", V-th International Symposium of Livestock Production, Üsküp, MAKEDONYA, 5-7 Eylül 2012, pp.24-24
Alkan S., Karsli T., Galiç A., Karabağ K., "Effects Of Genotype And Body Weight Groups On Egg Production In Japanase Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Breeding In Spring Season In Antalya Region", V-th International Symposium of Livestock Production, Üsküp, MAKEDONYA, 5-7 Eylül 2012, pp.63-63
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., "Organik Tarımda Süt Sığırı Ahırlarının Planlanmasının Temel İlkeleri", I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, ss.1411-1417
Karsli T., Balcioğlu M.S., Alkan S., "Bazı Koyun Irklarında Çoklu Doğumu Etkileyen Majör Genler, Moleküler Tespiti Ve Koyun Yetiştiriciliğinde Kullanım Olanakları", I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, ss.2733-2743
Şahin E., Karsli T., Argun Karsli B., Balcioğlu M.S., "Antalya Bölgesinde Yetiştirilen Holstein İneklerde Sığır Lökosit Bağlanma Yetmezliği (Blad) Allelinin Saptanması", I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, ss.2745-2750
Karabağ K., Alkan S., Mendeş M., Narinç D. , Karsli T., "Bazı Dış Yumurta Özelliklerinin Çıkış Gücüne Olan Etkisinin Ctm İle Belirlenmesi", Kümes Hayvanları Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2010, ss.81-81
Balcioğlu M.S., Karabağ K., Alkan S., Karsli T., "Farklı Verim Yönlerinde Selekte Edilmiş Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Genetik Varyasyonun Rapd-Pcr Yöntemiyle Araştırılması", 6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2009, ss.180-180
Alkan S., Karabağ K., Karsli T., "5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Bazı Yumurta Özelliklerinin ve Bu Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.171-171
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi