Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
59. Jeoloji Kurultayı, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2006
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 105
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 14
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
ÖDÜLLER ve BURSLAR
San B, "Google Bilim Adamı Atıf Profilleri Ülke Sıralaması, Akdeniz Üniversitesi, Ocak 2016
San B, "Bölüm İkinciliği Ödülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Haziran 1998