Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği ABD, 2002-2008
Yüksek Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ABD, 1999-2002
Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1993-1998
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Hyperspectral Image Processing of EO-1 Hyperion Data for Lithological and Mineralogical Mapping", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Ens. Jeoloji MÜhendisliği ABD. Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, "Detecting Earthquake Induced Changes From Space And Aerial Images", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Ens. Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ABD Nisan, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi